Kurs As
Juridisk navn:  Kurs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73978000
Svebergvegen 3 Svebergvegen 3 Fax:
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune: www.radonkurs.no
Trøndelag Malvik
Org.nr: 996106950
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 25.10.2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-140,36%
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-2,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: -90.000 223.000 50.000 0 64.000
Resultat: -60.000 -30.000 -159.000 -230.000 -205.000
Egenkapital: 2.501.000 2.561.000 1.937.000 2.096.000 2.326.000
Regnskap for Kurs As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter -90.000 223.000 50.000 0 64.000
Driftskostnader 11.000 -188.000 -239.000 -301.000 -300.000
Driftsresultat -80.000 35.000 -189.000 -300.000 -235.000
Finansinntekter 20.000 5.000 31.000 71.000 30.000
Finanskostnader 0 -69.000 0 0 0
Finans 20.000 -64.000 31.000 71.000 30.000
Resultat før skatt -60.000 -30.000 -159.000 -230.000 -205.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -4.000
Årsresultat -60.000 -30.000 -159.000 -230.000 -209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.284.000 1.489.000 1.990.000 1.030.000 820.000
Sum omløpsmidler 1.286.000 1.078.000 99.000 1.201.000 1.562.000
Sum eiendeler 2.570.000 2.567.000 2.089.000 2.231.000 2.382.000
Sum opptjent egenkapital 2.397.000 2.457.000 1.833.000 1.991.000 2.221.000
Sum egenkapital 2.501.000 2.561.000 1.937.000 2.096.000 2.326.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 68.000 6.000 152.000 135.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 2.570.000 2.568.000 2.090.000 2.231.000 2.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -90.000 187.000 50.000 0 34.000
Andre inntekter 0 36.000 0 0 30.000
Driftsinntekter -90.000 223.000 50.000 0 64.000
Varekostnad -26.000 0 0 -9.000 -10.000
Lønninger 1.000 -61.000 -86.000 -109.000 -80.000
Avskrivning 0 -47.000 -41.000 -38.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 36.000 -80.000 -112.000 -145.000 -172.000
Driftskostnader 11.000 -188.000 -239.000 -301.000 -300.000
Driftsresultat -80.000 35.000 -189.000 -300.000 -235.000
Finansinntekter 20.000 5.000 31.000 71.000 30.000
Finanskostnader 0 -69.000 0 0 0
Finans 20.000 -64.000 31.000 71.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -30.000 -159.000 -230.000 -209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 311.000 182.000 220.000
Sum varige driftsmidler 0 0 311.000 182.000 220.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.284.000 1.489.000 1.678.000 848.000 600.000
Sum anleggsmidler 1.284.000 1.489.000 1.990.000 1.030.000 820.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 30.000 55.000 60.000 161.000
Andre fordringer 0 0 10.000 1.067.000 1.078.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.281.000 1.048.000 34.000 73.000 322.000
Sum omløpsmidler 1.286.000 1.078.000 99.000 1.201.000 1.562.000
Sum eiendeler 2.570.000 2.567.000 2.089.000 2.231.000 2.382.000
Sum opptjent egenkapital 2.397.000 2.457.000 1.833.000 1.991.000 2.221.000
Sum egenkapital 2.501.000 2.561.000 1.937.000 2.096.000 2.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 -1.000 0 9.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 4.000 17.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 6.000 147.000 109.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 6.000 152.000 135.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 2.570.000 2.568.000 2.090.000 2.231.000 2.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.218.000 1.072.000 -53.000 1.066.000 1.506.000
Likviditetsgrad 1 18.9 179.7 0.7 8.9 27.9
Likviditetsgrad 2 18.9 179.7 0.7 8.9 27.9
Soliditet 97.4 99.8 92.7 93.9 97.6
Resultatgrad 88.9 15.7 -367.2
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -2.3 1.6 -7.6 -10.3 -8.6
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørn WilhelmsenStyreleder47
Ingrid Flor WilhelmsenVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jørn Wilhelmsen100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00