Terje AS
Juridisk navn:  Terje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53641644
Postboks 344 Røldalsvegen 19 Fax: 53644390
5751 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 851187332
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 01.01.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,75%
Resultat  
  
-13,72%
Egenkapital  
  
8,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.893.000 19.836.000 19.801.000 20.527.000 21.320.000
Resultat: 1.642.000 1.903.000 1.808.000 1.463.000 1.285.000
Egenkapital: 10.654.000 9.823.000 8.838.000 7.974.000 7.261.000
Regnskap for Terje AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.893.000 19.836.000 19.801.000 20.527.000 21.320.000
Driftskostnader -17.279.000 -17.959.000 -18.075.000 -19.085.000 -20.049.000
Driftsresultat 1.614.000 1.876.000 1.726.000 1.443.000 1.270.000
Finansinntekter 29.000 29.000 82.000 22.000 23.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.000
Finans 28.000 28.000 81.000 21.000 14.000
Resultat før skatt 1.642.000 1.903.000 1.808.000 1.463.000 1.285.000
Skattekostnad -361.000 -418.000 -444.000 -350.000 -319.000
Årsresultat 1.281.000 1.485.000 1.364.000 1.113.000 966.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 813.000 892.000 965.000 1.054.000 895.000
Sum omløpsmidler 14.045.000 12.922.000 12.100.000 10.871.000 10.307.000
Sum eiendeler 14.858.000 13.814.000 13.065.000 11.925.000 11.202.000
Sum opptjent egenkapital 10.554.000 9.723.000 8.738.000 7.874.000 7.161.000
Sum egenkapital 10.654.000 9.823.000 8.838.000 7.974.000 7.261.000
Sum langsiktig gjeld 468.000 468.000 1.109.000 893.000 1.033.000
Sum kortsiktig gjeld 3.736.000 3.524.000 3.118.000 3.058.000 2.909.000
Sum gjeld og egenkapital 14.858.000 13.815.000 13.065.000 11.925.000 11.203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.847.000 19.836.000 19.801.000 20.586.000 21.207.000
Andre inntekter 46.000 0 0 -58.000 114.000
Driftsinntekter 18.893.000 19.836.000 19.801.000 20.527.000 21.320.000
Varekostnad -11.476.000 -12.019.000 -12.460.000 -13.682.000 -14.692.000
Lønninger -4.455.000 -4.566.000 -4.250.000 -4.007.000 -3.840.000
Avskrivning -80.000 -72.000 -89.000 -103.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.268.000 -1.302.000 -1.276.000 -1.293.000 -1.418.000
Driftskostnader -17.279.000 -17.959.000 -18.075.000 -19.085.000 -20.049.000
Driftsresultat 1.614.000 1.876.000 1.726.000 1.443.000 1.270.000
Finansinntekter 29.000 29.000 82.000 22.000 23.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.000
Finans 28.000 28.000 81.000 21.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 -262.000 0
Utbytte -450.000 -500.000 -500.000 -400.000 -300.000
Årsresultat 1.281.000 1.485.000 1.364.000 1.113.000 966.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 270.000 350.000 422.000 511.000 614.000
Sum varige driftsmidler 270.000 350.000 422.000 511.000 614.000
Sum finansielle anleggsmidler 543.000 543.000 543.000 543.000 281.000
Sum anleggsmidler 813.000 892.000 965.000 1.054.000 895.000
Varebeholdning 8.315.000 7.439.000 7.028.000 6.971.000 6.402.000
Kundefordringer 509.000 92.000 0 301.000 59.000
Andre fordringer 42.000 30.000 30.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.180.000 5.361.000 5.043.000 3.584.000 3.434.000
Sum omløpsmidler 14.045.000 12.922.000 12.100.000 10.871.000 10.307.000
Sum eiendeler 14.858.000 13.814.000 13.065.000 11.925.000 11.202.000
Sum opptjent egenkapital 10.554.000 9.723.000 8.738.000 7.874.000 7.161.000
Sum egenkapital 10.654.000 9.823.000 8.838.000 7.974.000 7.261.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 555.000 555.000 0 344.000 801.000
Sum langsiktig gjeld 468.000 468.000 1.109.000 893.000 1.033.000
Leverandørgjeld 816.000 456.000 810.000 815.000 641.000
Betalbar skatt 361.000 417.000 405.000 267.000 319.000
Skyldig offentlige avgifter 900.000 993.000 851.000 733.000 848.000
Utbytte -450.000 -500.000 -500.000 -400.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 654.000 603.000 552.000 498.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.736.000 3.524.000 3.118.000 3.058.000 2.909.000
Sum gjeld og egenkapital 14.858.000 13.815.000 13.065.000 11.925.000 11.203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.309.000 9.398.000 8.982.000 7.813.000 7.398.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.7 3.9 3.6 3.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.6 1.3 1.3
Soliditet 71.7 71.1 67.6 66.9 64.8
Resultatgrad 8.5 9.5 8.7 7 6
Rentedekningsgrad 1.614.0 1 1 1 141.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 11.1 13.8 13.8 12.3 11.5
Signatur
27.01.2009
TERJE KRISTIAN STORHAUG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje Kristian StorhaugStyreleder71
Reidun StorhaugVaramedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Terje Storhaug20.0049
Line Storhaug20.0040
Terje Kristian Storhaug60.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00