Cafe Amanda AS
Juridisk navn:  Cafe Amanda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98245058
Torggata 2 Torggata 2 Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 995888068
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 24.08.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Alma Revisjon As
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28,87%
Resultat  
  
-1608,7%
Egenkapital  
  
17,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.198.000 17.148.000 15.587.000 16.755.000 17.414.000
Resultat: -694.000 46.000 -751.000 510.000 192.000
Egenkapital: 738.000 626.000 372.000 327.000 304.000
Regnskap for Cafe Amanda AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.198.000 17.148.000 15.587.000 16.755.000 17.414.000
Driftskostnader -12.879.000 -17.070.000 -16.339.000 -16.246.000 -17.206.000
Driftsresultat -681.000 78.000 -752.000 509.000 209.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -32.000 0 0 -17.000
Finans -13.000 -32.000 1.000 1.000 -17.000
Resultat før skatt -694.000 46.000 -751.000 510.000 192.000
Skattekostnad 152.000 -10.000 169.000 -127.000 -53.000
Årsresultat -541.000 35.000 -582.000 383.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.628.000 1.877.000 186.000 261.000 373.000
Sum omløpsmidler 1.776.000 2.038.000 3.164.000 3.655.000 3.427.000
Sum eiendeler 3.404.000 3.915.000 3.350.000 3.916.000 3.800.000
Sum opptjent egenkapital -2.776.000 -2.235.000 -2.270.000 -1.688.000 -1.711.000
Sum egenkapital 738.000 626.000 372.000 327.000 304.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.644.000 3.290.000 2.978.000 3.589.000 3.496.000
Sum gjeld og egenkapital 3.403.000 3.915.000 3.349.000 3.916.000 3.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.883.000 15.818.000 14.547.000 15.678.000 16.562.000
Andre inntekter 1.316.000 1.330.000 1.040.000 1.077.000 852.000
Driftsinntekter 12.198.000 17.148.000 15.587.000 16.755.000 17.414.000
Varekostnad -5.291.000 -7.652.000 -6.971.000 -7.215.000 -7.649.000
Lønninger -4.167.000 -5.759.000 -5.948.000 -5.588.000 -5.910.000
Avskrivning -238.000 -152.000 -58.000 -114.000 -372.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.183.000 -3.507.000 -3.362.000 -3.329.000 -3.275.000
Driftskostnader -12.879.000 -17.070.000 -16.339.000 -16.246.000 -17.206.000
Driftsresultat -681.000 78.000 -752.000 509.000 209.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -32.000 0 0 -17.000
Finans -13.000 -32.000 1.000 1.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -541.000 35.000 -582.000 383.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 83.000 101.000 114.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.628.000 1.866.000 103.000 160.000 259.000
Sum varige driftsmidler 1.628.000 1.866.000 103.000 160.000 259.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.628.000 1.877.000 186.000 261.000 373.000
Varebeholdning 332.000 354.000 285.000 331.000 284.000
Kundefordringer 299.000 477.000 524.000 690.000 904.000
Andre fordringer 1.010.000 977.000 860.000 37.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 231.000 1.495.000 2.597.000 2.125.000
Sum omløpsmidler 1.776.000 2.038.000 3.164.000 3.655.000 3.427.000
Sum eiendeler 3.404.000 3.915.000 3.350.000 3.916.000 3.800.000
Sum opptjent egenkapital -2.776.000 -2.235.000 -2.270.000 -1.688.000 -1.711.000
Sum egenkapital 738.000 626.000 372.000 327.000 304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 646.000 1.238.000 1.018.000 931.000 1.102.000
Betalbar skatt 0 0 0 44.000
Skyldig offentlige avgifter 569.000 864.000 761.000 801.000 813.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.429.000 1.188.000 1.199.000 1.857.000 1.537.000
Sum kortsiktig gjeld 2.644.000 3.290.000 2.978.000 3.589.000 3.496.000
Sum gjeld og egenkapital 3.403.000 3.915.000 3.349.000 3.916.000 3.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -868.000 -1.252.000 186.000 66.000 -69.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 1 0.9 0.9
Soliditet 21.7 1 11.1 8.4 8
Resultatgrad -5.6 0.5 -4.8 3 1.2
Rentedekningsgrad -52.4 2.4 12.3
Gjeldsgrad 3.6 5.3 8 1 11.5
Total kapitalrentabilitet -20.0 2 -22.4 1 5.5
Signatur
07.12.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.12.2021
Styret
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Gerry ViksundStyreleder53
Kell Riis LarsenStyremedlem55
Rolf ViksundVaramedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Inventum Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00