Sandvika 1 Bilpleie As
Juridisk navn:  Sandvika 1 Bilpleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94836067
Anthon Walles Vei 36 Anthon Walles Vei 36 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 995539888
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 01.05.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hovden Consult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16,83%
Resultat  
  
227,99%
Egenkapital  
  
288,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.707.000 2.317.000 2.736.000 2.678.000 2.834.000
Resultat: 407.000 -318.000 155.000 187.000 -199.000
Egenkapital: 490.000 126.000 421.000 289.000 108.000
Regnskap for Sandvika 1 Bilpleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.707.000 2.317.000 2.736.000 2.678.000 2.834.000
Driftskostnader -2.295.000 -2.632.000 -2.528.000 -2.491.000 -3.031.000
Driftsresultat 411.000 -314.000 209.000 188.000 -198.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -54.000 -1.000 -2.000
Finans -4.000 -4.000 -54.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 407.000 -318.000 155.000 187.000 -199.000
Skattekostnad -43.000 22.000 -22.000 -6.000 0
Årsresultat 364.000 -295.000 132.000 181.000 -199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 63.000 24.000 20.000 99.000
Sum omløpsmidler 719.000 314.000 689.000 546.000 369.000
Sum eiendeler 766.000 377.000 713.000 566.000 468.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 26.000 321.000 189.000 8.000
Sum egenkapital 490.000 126.000 421.000 289.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 15.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 249.000 236.000 290.000 277.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 765.000 377.000 713.000 566.000 468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.705.000 2.307.000 2.736.000 2.677.000 2.834.000
Andre inntekter 2.000 11.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 2.707.000 2.317.000 2.736.000 2.678.000 2.834.000
Varekostnad -376.000 -457.000 -297.000 -256.000 -298.000
Lønninger -1.218.000 -1.410.000 -1.351.000 -1.244.000 -1.812.000
Avskrivning -16.000 -14.000 -23.000 -79.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -685.000 -751.000 -857.000 -912.000 -862.000
Driftskostnader -2.295.000 -2.632.000 -2.528.000 -2.491.000 -3.031.000
Driftsresultat 411.000 -314.000 209.000 188.000 -198.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -54.000 -1.000 -2.000
Finans -4.000 -4.000 -54.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 364.000 -295.000 132.000 181.000 -199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 14.000 0 0
Driftsløsøre 47.000 63.000 0 20.000 99.000
Sum varige driftsmidler 47.000 63.000 14.000 20.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 63.000 24.000 20.000 99.000
Varebeholdning 5.000 8.000 14.000 3.000 12.000
Kundefordringer 11.000 19.000 11.000 13.000 12.000
Andre fordringer 148.000 167.000 0 0 183.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 554.000 119.000 665.000 530.000 162.000
Sum omløpsmidler 719.000 314.000 689.000 546.000 369.000
Sum eiendeler 766.000 377.000 713.000 566.000 468.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 26.000 321.000 189.000 8.000
Sum egenkapital 490.000 126.000 421.000 289.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 15.000 2.000 0 0
Leverandørgjeld 11.000 1.000 18.000 26.000 16.000
Betalbar skatt 48.000 32.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 120.000 151.000 129.000 195.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 115.000 88.000 117.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 249.000 236.000 290.000 277.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 765.000 377.000 713.000 566.000 468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 470.000 78.000 399.000 269.000 9.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.3 2.4 2 1
Likviditetsgrad 2 2.9 1.3 2.3 2 1
Soliditet 64.1 33.4 5 51.1 23.1
Resultatgrad 15.2 -13.6 7.6 7
Rentedekningsgrad 82.2 -78.5 3.9 1
Gjeldsgrad 0.6 2.0 0.7 1 3.3
Total kapitalrentabilitet 53.9 -83.3 29.3 33.2 -42.1
Signatur
12.01.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2023
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Mahrewan Hasan AhmedStyreleder38
Kave DabanVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mahrewan Hasan Ahmed100.0038
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00