Kristoffersen Elektro AS
Juridisk navn:  Kristoffersen Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91685988
Nerkilevegen 15 Nerkilevegen 15 Fax:
2849 Kapp 2849 Kapp
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 995488531
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 16.04.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frisikt Økonomi & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34,47%
Resultat  
  
-1375%
Egenkapital  
  
-18,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 479.000 731.000 1.035.000 1.396.000 1.369.000
Resultat: -59.000 -4.000 -38.000 12.000 6.000
Egenkapital: 233.000 286.000 290.000 322.000 315.000
Regnskap for Kristoffersen Elektro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 479.000 731.000 1.035.000 1.396.000 1.369.000
Driftskostnader -540.000 -734.000 -1.069.000 -1.375.000 -1.351.000
Driftsresultat -61.000 -3.000 -34.000 21.000 18.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -11.000 -14.000
Finans 2.000 -1.000 -5.000 -9.000 -12.000
Resultat før skatt -59.000 -4.000 -38.000 12.000 6.000
Skattekostnad 5.000 7.000 -5.000 -3.000
Årsresultat -53.000 -4.000 -32.000 8.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000 136.000 194.000 253.000 311.000
Sum omløpsmidler 264.000 310.000 306.000 564.000 484.000
Sum eiendeler 342.000 446.000 500.000 817.000 795.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 186.000 190.000 222.000 215.000
Sum egenkapital 233.000 286.000 290.000 322.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 98.000 176.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 155.000 112.000 318.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 342.000 446.000 500.000 816.000 795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 479.000 731.000 1.035.000 1.396.000 1.369.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 479.000 731.000 1.035.000 1.396.000 1.369.000
Varekostnad -71.000 -32.000 -145.000 -188.000 -207.000
Lønninger -278.000 -506.000 -721.000 -969.000 -907.000
Avskrivning -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -138.000 -145.000 -160.000 -179.000
Driftskostnader -540.000 -734.000 -1.069.000 -1.375.000 -1.351.000
Driftsresultat -61.000 -3.000 -34.000 21.000 18.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -11.000 -14.000
Finans 2.000 -1.000 -5.000 -9.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -53.000 -4.000 -32.000 8.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 136.000 194.000 253.000 311.000
Sum varige driftsmidler 78.000 136.000 194.000 253.000 311.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 78.000 136.000 194.000 253.000 311.000
Varebeholdning 11.000 11.000 12.000 12.000 14.000
Kundefordringer 94.000 95.000 118.000 209.000 142.000
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 153.000 199.000 170.000 339.000 324.000
Sum omløpsmidler 264.000 310.000 306.000 564.000 484.000
Sum eiendeler 342.000 446.000 500.000 817.000 795.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 186.000 190.000 222.000 215.000
Sum egenkapital 233.000 286.000 290.000 322.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 8.000 14.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 98.000 176.000 242.000
Leverandørgjeld 17.000 6.000 18.000 50.000 16.000
Betalbar skatt 2.000 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 103.000 23.000 168.000 131.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 43.000 71.000 99.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 155.000 112.000 318.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 342.000 446.000 500.000 816.000 795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 155.000 194.000 246.000 246.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.0 2.7 1.8 2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 2.6 1.7 2
Soliditet 68.1 64.1 5 39.5 39.6
Resultatgrad -12.7 -0.4 -3.3 1.5 1.3
Rentedekningsgrad -1.0 -4.9 1.9 1.3
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet -17.3 -0.2 -6.4 2.8 2.5
Signatur
30.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Haakon KristoffersenStyreleder43
Kåre KristoffersenVaramedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Haakon Kristoffersen100.0043
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00