Regnskap Innlandet Sa
Juridisk navn:  Regnskap Innlandet Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61246800
Industrigata 50 Industrigata 50 Fax: 61246801
2619 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.lregnskap.no
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 967282774
Aksjekapital: 149 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 01.01.1972
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1%
Resultat  
  
-83,55%
Egenkapital  
  
3,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.113.000 27.386.000 25.600.000 25.124.000 16.373.000
Resultat: 152.000 924.000 -559.000 135.000 -532.000
Egenkapital: 3.973.000 3.854.000 3.128.000 3.581.000 3.494.000
Regnskap for Regnskap Innlandet Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.113.000 27.386.000 25.600.000 25.124.000 16.373.000
Driftskostnader -27.054.000 -26.575.000 -26.265.000 -25.105.000 -16.926.000
Driftsresultat 59.000 810.000 -665.000 19.000 -553.000
Finansinntekter 99.000 118.000 115.000 122.000 32.000
Finanskostnader -6.000 -4.000 -10.000 -6.000 -12.000
Finans 93.000 114.000 105.000 116.000 20.000
Resultat før skatt 152.000 924.000 -559.000 135.000 -532.000
Skattekostnad -39.000 -209.000 107.000 -48.000 122.000
Årsresultat 113.000 715.000 -452.000 87.000 -410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 556.000 600.000 747.000 328.000 231.000
Sum omløpsmidler 8.901.000 8.728.000 7.592.000 8.959.000 8.367.000
Sum eiendeler 9.457.000 9.328.000 8.339.000 9.287.000 8.598.000
Sum opptjent egenkapital 3.696.000 3.583.000 2.868.000 3.320.000 3.233.000
Sum egenkapital 3.973.000 3.854.000 3.128.000 3.581.000 3.494.000
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 122.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 5.484.000 5.474.000 5.149.000 5.584.000 4.982.000
Sum gjeld og egenkapital 9.457.000 9.328.000 8.339.000 9.287.000 8.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.113.000 27.385.000 25.599.000 25.124.000 16.334.000
Andre inntekter 0 1.000 1.000 39.000
Driftsinntekter 27.113.000 27.386.000 25.600.000 25.124.000 16.373.000
Varekostnad -547.000 -409.000 -249.000 -194.000 -9.000
Lønninger -22.015.000 -21.561.000 -21.900.000 -21.049.000 -14.284.000
Avskrivning -149.000 -164.000 -99.000 -81.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.343.000 -4.441.000 -4.017.000 -3.781.000 -2.587.000
Driftskostnader -27.054.000 -26.575.000 -26.265.000 -25.105.000 -16.926.000
Driftsresultat 59.000 810.000 -665.000 19.000 -553.000
Finansinntekter 99.000 118.000 115.000 122.000 32.000
Finanskostnader -6.000 -4.000 -10.000 -6.000 -12.000
Finans 93.000 114.000 105.000 116.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 715.000 -452.000 87.000 -410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 109.000
Sum Immatrielle midler 28.000 27.000 180.000 69.000 109.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 518.000 563.000 557.000 259.000 122.000
Sum varige driftsmidler 518.000 563.000 557.000 259.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 556.000 600.000 747.000 328.000 231.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.725.000 6.053.000 5.741.000 5.560.000 5.121.000
Andre fordringer 78.000 380.000 379.000 351.000 559.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.098.000 2.295.000 1.472.000 3.047.000 2.687.000
Sum omløpsmidler 8.901.000 8.728.000 7.592.000 8.959.000 8.367.000
Sum eiendeler 9.457.000 9.328.000 8.339.000 9.287.000 8.598.000
Sum opptjent egenkapital 3.696.000 3.583.000 2.868.000 3.320.000 3.233.000
Sum egenkapital 3.973.000 3.854.000 3.128.000 3.581.000 3.494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 61.000 122.000 122.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 122.000 122.000
Leverandørgjeld 357.000 509.000 575.000 808.000 594.000
Betalbar skatt 40.000 56.000 4.000 8.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 2.630.000 2.530.000 2.109.000 2.319.000 1.454.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.456.000 2.380.000 2.460.000 2.448.000 2.929.000
Sum kortsiktig gjeld 5.484.000 5.474.000 5.149.000 5.584.000 4.982.000
Sum gjeld og egenkapital 9.457.000 9.328.000 8.339.000 9.287.000 8.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.417.000 3.254.000 2.443.000 3.375.000 3.385.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7
Soliditet 42.0 41.3 37.5 38.6 40.6
Resultatgrad 0.2 3 -2.6 0.1 -3.4
Rentedekningsgrad 9.8 202.5 -66.5 3.2 -46.1
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.7 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.7 9.9 -6.6 1.5 -6.1
Signatur
18.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thorstein OurenStyreleder59
Reidar DahlNestleder46
Martinus BækkenStyremedlem65
Kristin NordølumStyremedlem56
Anne Kristin Bernhardsen TollefsenStyremedlem50
Gerd Randi AasenVaramedlem58
Paul Kristian LillelienVaramedlem47
Bente BorgemoenObservatør34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00