Nor Travels As
Juridisk navn:  Nor Travels As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57665870
Torget 7 Torget 7 Fax: 55365742
6885 Årdalstangen 6885 Årdalstangen
Fylke: Kommune: www.mitthotel.com/
Vestland Årdal
Org.nr: 848649562
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 01.10.1988
Foretakstype: AS
Tidligere navn: euro hotels as
Regnskapsfører: Parata As
Utvikling:
Omsetning  
  
72,55%
Resultat  
  
130,25%
Egenkapital  
  
18,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 264.000 153.000 458.000 346.000 260.000
Resultat: 49.000 -162.000 -4.000 88.000 -166.000
Egenkapital: -218.000 -267.000 -105.000 -101.000 -190.000
Regnskap for Nor Travels As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 264.000 153.000 458.000 346.000 260.000
Driftskostnader -216.000 -312.000 -368.000 -239.000 -410.000
Driftsresultat 48.000 -159.000 90.000 107.000 -149.000
Finansinntekter 7.000 18.000 0 0
Finanskostnader -6.000 -3.000 -112.000 -19.000 -17.000
Finans 1.000 -3.000 -94.000 -19.000 -17.000
Resultat før skatt 49.000 -162.000 -4.000 88.000 -166.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 49.000 -162.000 -4.000 88.000 -166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 93.000 150.000 168.000 231.000
Sum omløpsmidler 1.398.000 1.461.000 1.744.000 701.000 637.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.554.000 1.894.000 869.000 868.000
Sum opptjent egenkapital -1.248.000 -1.297.000 -1.135.000 -1.131.000 -1.220.000
Sum egenkapital -218.000 -267.000 -105.000 -101.000 -190.000
Sum langsiktig gjeld 202.000 260.000 260.000 314.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 1.474.000 1.561.000 1.739.000 657.000 779.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 1.554.000 1.894.000 870.000 868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 239.000 153.000 322.000 215.000 146.000
Andre inntekter 25.000 136.000 130.000 114.000
Driftsinntekter 264.000 153.000 458.000 346.000 260.000
Varekostnad -40.000 0 0
Lønninger -133.000 -37.000 -65.000
Avskrivning -33.000 -57.000 -65.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -183.000 -255.000 -130.000 -139.000 -282.000
Driftskostnader -216.000 -312.000 -368.000 -239.000 -410.000
Driftsresultat 48.000 -159.000 90.000 107.000 -149.000
Finansinntekter 7.000 18.000 0 0
Finanskostnader -6.000 -3.000 -112.000 -19.000 -17.000
Finans 1.000 -3.000 -94.000 -19.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 49.000 -162.000 -4.000 88.000 -166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 39.000 51.000 26.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 44.000 88.000 133.000 177.000
Sum varige driftsmidler 16.000 44.000 88.000 133.000 177.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 60.000 93.000 150.000 168.000 231.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 134.000 146.000 243.000 108.000 319.000
Andre fordringer 254.000 223.000 276.000 213.000 174.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.010.000 1.092.000 1.225.000 381.000 144.000
Sum omløpsmidler 1.398.000 1.461.000 1.744.000 701.000 637.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.554.000 1.894.000 869.000 868.000
Sum opptjent egenkapital -1.248.000 -1.297.000 -1.135.000 -1.131.000 -1.220.000
Sum egenkapital -218.000 -267.000 -105.000 -101.000 -190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 202.000 260.000 260.000 314.000 279.000
Leverandørgjeld 7.000 21.000 14.000 1.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 23.000 23.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.467.000 1.541.000 1.723.000 633.000 715.000
Sum kortsiktig gjeld 1.474.000 1.561.000 1.739.000 657.000 779.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 1.554.000 1.894.000 870.000 868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.000 -100.000 5.000 44.000 -142.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 1.1 0.8
Soliditet -15.0 -17.2 -5.5 -11.6 -21.9
Resultatgrad 18.2 -103.9 19.7 30.9 -57.3
Rentedekningsgrad 8.0 -53.0 0.8 5.6 -8.8
Gjeldsgrad -7.7 -6.8 -9.6 -5.6
Total kapitalrentabilitet 3.8 -10.2 5.7 12.3 -17.2
Signatur
27.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Arne LiaStyreleder70
Per Eggum TjeltaStyremedlem36
Erling EggumStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Inge Njøten20.0053
Arp Holding As80.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00