Lund Alpin Lodge As
Juridisk navn:  Lund Alpin Lodge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92490900
Hamresandveien 1 Hamresandveien 1 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 995159422
Aksjekapital: 243.000 NOK
Etableringsdato: 28.01.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
74,04%
Egenkapital  
  
-186,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 497.000 0 300.000 0 0
Resultat: -148.000 -570.000 2.413.000 -21.000 -17.000
Egenkapital: -1.795.000 2.079.000 2.648.000 230.000 246.000
Regnskap for Lund Alpin Lodge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 497.000 0 300.000 0 0
Driftskostnader -340.000 -400.000 -1.279.000 -21.000 -17.000
Driftsresultat 157.000 -400.000 -979.000 -21.000 -17.000
Finansinntekter 0 3.647.000 0 0
Finanskostnader -305.000 -169.000 -255.000 0 0
Finans -305.000 -169.000 3.392.000 0 0
Resultat før skatt -148.000 -570.000 2.413.000 -21.000 -17.000
Skattekostnad 268.000 0 5.000 5.000 5.000
Årsresultat 120.000 -570.000 2.418.000 -16.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.570.000 8.033.000 8.033.000 241.000 561.000
Sum omløpsmidler 1.566.000 16.000 2.201.000 3.000 1.000
Sum eiendeler 4.136.000 8.049.000 10.234.000 244.000 562.000
Sum opptjent egenkapital -2.038.000 1.836.000 2.405.000 -13.000 0
Sum egenkapital -1.795.000 2.079.000 2.648.000 230.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 5.667.000 5.596.000 7.285.000 5.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 375.000 300.000 9.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 4.136.000 8.050.000 10.233.000 244.000 562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 497.000 0 300.000 0 0
Driftsinntekter 497.000 0 300.000 0 0
Varekostnad -10.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -333.000 -390.000 -1.279.000 -21.000 -17.000
Driftskostnader -340.000 -400.000 -1.279.000 -21.000 -17.000
Driftsresultat 157.000 -400.000 -979.000 -21.000 -17.000
Finansinntekter 0 3.647.000 0 0
Finanskostnader -305.000 -169.000 -255.000 0 0
Finans -305.000 -169.000 3.392.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000
Årsresultat 120.000 -570.000 2.418.000 -16.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.570.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.570.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.033.000 8.033.000 241.000 561.000
Sum anleggsmidler 2.570.000 8.033.000 8.033.000 241.000 561.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0 0 0
Andre fordringer 34.000 3.000 338.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 14.000 1.862.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.566.000 16.000 2.201.000 3.000 1.000
Sum eiendeler 4.136.000 8.049.000 10.234.000 244.000 562.000
Sum opptjent egenkapital -2.038.000 1.836.000 2.405.000 -13.000 0
Sum egenkapital -1.795.000 2.079.000 2.648.000 230.000 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 0 0 5.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 300.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.667.000 5.596.000 7.285.000 5.000 10.000
Leverandørgjeld 16.000 -25.000 0 9.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 248.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 264.000 375.000 300.000 9.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 4.136.000 8.050.000 10.233.000 244.000 562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.302.000 -359.000 1.901.000 -6.000 -305.000
Likviditetsgrad 1 5.9 0 7.3 0.3 0
Likviditetsgrad 2 5.9 0 7.3 0.3 0
Soliditet -43.4 25.8 25.9 94.3 43.8
Resultatgrad 31.6 -326.3
Rentedekningsgrad 0.5 -2.4 -3.8
Gjeldsgrad -3.3 2.9 2.9 0.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 3.8 26.1 -8.6
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans MoenStyreleder84
Marit Bergljot MoenStyremedlem79
Erik MoenStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hamre Familiecamping As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00