Alf Bjerckes Vei Holding AS
Juridisk navn:  Alf Bjerckes Vei Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22878700
c/o PBM Postboks 1396 Vika Dronning Mauds Gate 3 Fax: 22878800
0114 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994881752
Aksjekapital: 3.150.000 NOK
Etableringsdato: 03.12.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Pareto Business Management AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,84%
Resultat  
  
-2,91%
Egenkapital  
  
-1,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.482.000 23.058.000 22.359.000 22.083.000 21.295.000
Resultat: 13.284.000 13.682.000 12.346.000 12.125.000 11.111.000
Egenkapital: 245.515.000 249.181.000 252.282.000 257.498.000 262.403.000
Regnskap for Alf Bjerckes Vei Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.482.000 23.058.000 22.359.000 22.083.000 21.295.000
Driftskostnader -3.711.000 -3.889.000 -3.690.000 -3.573.000 -3.468.000
Driftsresultat 19.771.000 19.169.000 18.669.000 18.511.000 17.827.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 11.000 12.000
Finanskostnader -6.488.000 -5.491.000 -6.328.000 -6.397.000 -6.727.000
Finans -6.487.000 -5.487.000 -6.323.000 -6.386.000 -6.715.000
Resultat før skatt 13.284.000 13.682.000 12.346.000 12.125.000 11.111.000
Skattekostnad -2.950.000 -3.039.000 -1.922.000 -1.996.000 -1.987.000
Årsresultat 10.335.000 10.643.000 10.424.000 10.129.000 9.124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 270.532.000 273.454.000 276.377.000 279.299.000 282.222.000
Sum omløpsmidler 956.000 657.000 920.000 1.542.000 1.442.000
Sum eiendeler 271.488.000 274.111.000 277.297.000 280.841.000 283.664.000
Sum opptjent egenkapital 60.216.000 49.882.000 39.238.000 28.814.000 22.348.000
Sum egenkapital 245.515.000 249.181.000 252.282.000 257.498.000 262.403.000
Sum langsiktig gjeld 21.674.000 21.109.000 20.800.000 21.688.000 19.952.000
Sum kortsiktig gjeld 4.299.000 3.822.000 4.215.000 1.655.000 1.309.000
Sum gjeld og egenkapital 271.488.000 274.112.000 277.297.000 280.841.000 283.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 23.482.000 23.058.000 22.359.000 22.083.000 21.295.000
Driftsinntekter 23.482.000 23.058.000 22.359.000 22.083.000 21.295.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -2.472.000 -2.472.000 -2.472.000 -2.473.000 -2.472.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.239.000 -1.417.000 -1.218.000 -1.100.000 -996.000
Driftskostnader -3.711.000 -3.889.000 -3.690.000 -3.573.000 -3.468.000
Driftsresultat 19.771.000 19.169.000 18.669.000 18.511.000 17.827.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 11.000 12.000
Finanskostnader -6.488.000 -5.491.000 -6.328.000 -6.397.000 -6.727.000
Finans -6.487.000 -5.487.000 -6.323.000 -6.386.000 -6.715.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.335.000 10.643.000 10.424.000 10.129.000 9.124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 11.076.000 11.198.000 11.320.000 11.442.000 11.565.000
Sum Immatrielle midler 11.076.000 11.198.000 11.320.000 11.442.000 11.565.000
Fast eiendom 254.686.000 257.036.000 259.386.000 261.737.000 264.087.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 254.686.000 257.036.000 259.386.000 261.737.000 264.087.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.770.000 5.220.000 5.670.000 6.120.000 6.570.000
Sum anleggsmidler 270.532.000 273.454.000 276.377.000 279.299.000 282.222.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 167.000 64.000 83.000 10.000
Andre fordringer 0 0 4.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 956.000 490.000 856.000 1.455.000 1.385.000
Sum omløpsmidler 956.000 657.000 920.000 1.542.000 1.442.000
Sum eiendeler 271.488.000 274.111.000 277.297.000 280.841.000 283.664.000
Sum opptjent egenkapital 60.216.000 49.882.000 39.238.000 28.814.000 22.348.000
Sum egenkapital 245.515.000 249.181.000 252.282.000 257.498.000 262.403.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.674.000 21.109.000 20.800.000 21.688.000 19.952.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.674.000 21.109.000 20.800.000 21.688.000 19.952.000
Leverandørgjeld 13.000 16.000 61.000 18.000 49.000
Betalbar skatt 2.651.000 2.730.000 2.810.000 260.000 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 28.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 1.047.000 1.344.000 1.377.000 1.260.000
Sum kortsiktig gjeld 4.299.000 3.822.000 4.215.000 1.655.000 1.309.000
Sum gjeld og egenkapital 271.488.000 274.112.000 277.297.000 280.841.000 283.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.343.000 -3.165.000 -3.295.000 -113.000 133.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.9 1.1
Soliditet 90.4 90.9 9 91.7 92.5
Resultatgrad 84.2 83.1 83.5 83.8 83.7
Rentedekningsgrad 3.0 3.5 3 2.9 2.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 7 6.7 6.6 6.3
Signatur
23.10.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar SkoglundStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Likollen As6.79 
Poj Invest As5.39 
Kejoh Invest As5.39 
Joh Johannson As3.36 
Ksjoh Invest As5.39 
Joh Johannson As68.25 
Fhj Invest As5.39 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00