Beate Ellingsen AS
Juridisk navn:  Beate Ellingsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24111213
C/O B&G Regnskap AS Baker Østbys vei 5 Oscars Gate 32 Fax:
1351 Rud 258 Oslo
Fylke: Kommune: www.beate-ellingsen.no
Oslo Oslo
Org.nr: 994627384
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 06.10.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: B&g Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51,85%
Resultat  
  
-139,16%
Egenkapital  
  
-24,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.840.000 7.975.000 6.922.000 6.891.000 6.115.000
Resultat: -993.000 2.536.000 1.439.000 1.533.000 776.000
Egenkapital: 1.902.000 2.534.000 2.581.000 2.350.000 2.346.000
Regnskap for Beate Ellingsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.840.000 7.975.000 6.922.000 6.891.000 6.115.000
Driftskostnader -4.835.000 -5.442.000 -5.490.000 -5.364.000 -5.345.000
Driftsresultat -995.000 2.532.000 1.432.000 1.527.000 770.000
Finansinntekter 2.000 6.000 9.000 6.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0
Finans 2.000 5.000 7.000 6.000 6.000
Resultat før skatt -993.000 2.536.000 1.439.000 1.533.000 776.000
Skattekostnad 70.000 -558.000 -318.000 -355.000 -189.000
Årsresultat -923.000 1.979.000 1.122.000 1.179.000 587.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 118.000 134.000 64.000 99.000
Sum omløpsmidler 4.067.000 5.351.000 5.137.000 4.733.000 3.821.000
Sum eiendeler 4.171.000 5.469.000 5.271.000 4.797.000 3.920.000
Sum opptjent egenkapital 861.000 1.784.000 1.831.000 1.600.000 1.596.000
Sum egenkapital 1.902.000 2.534.000 2.581.000 2.350.000 2.346.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 2.935.000 2.690.000 2.447.000 1.574.000
Sum gjeld og egenkapital 4.171.000 5.469.000 5.271.000 4.797.000 3.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.840.000 7.975.000 6.921.000 6.891.000 6.114.000
Andre inntekter 0 0 1.000
Driftsinntekter 3.840.000 7.975.000 6.922.000 6.891.000 6.115.000
Varekostnad -17.000 -36.000 -21.000 -160.000 -11.000
Lønninger -3.155.000 -3.700.000 -3.861.000 -3.674.000 -3.792.000
Avskrivning -72.000 -60.000 -30.000 -34.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.591.000 -1.646.000 -1.578.000 -1.496.000 -1.509.000
Driftskostnader -4.835.000 -5.442.000 -5.490.000 -5.364.000 -5.345.000
Driftsresultat -995.000 2.532.000 1.432.000 1.527.000 770.000
Finansinntekter 2.000 6.000 9.000 6.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0
Finans 2.000 5.000 7.000 6.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -700.000 -500.000 -1.175.000 0
Årsresultat -923.000 1.979.000 1.122.000 1.179.000 587.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 24.000 31.000 50.000 63.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 94.000 103.000 15.000 36.000
Sum varige driftsmidler 46.000 94.000 103.000 15.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 104.000 118.000 134.000 64.000 99.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 530.000 1.329.000 1.424.000 2.140.000 1.261.000
Andre fordringer 77.000 101.000 108.000 76.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.087.000 3.921.000 3.605.000 2.516.000 2.484.000
Sum omløpsmidler 4.067.000 5.351.000 5.137.000 4.733.000 3.821.000
Sum eiendeler 4.171.000 5.469.000 5.271.000 4.797.000 3.920.000
Sum opptjent egenkapital 861.000 1.784.000 1.831.000 1.600.000 1.596.000
Sum egenkapital 1.902.000 2.534.000 2.581.000 2.350.000 2.346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 76.000 115.000 95.000 60.000 95.000
Betalbar skatt 190.000 202.000 354.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 222.000 553.000 511.000 533.000 567.000
Utbytte -700.000 -500.000 -1.175.000 0
Annen kortsiktig gjeld 271.000 377.000 382.000 350.000 347.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 2.935.000 2.690.000 2.447.000 1.574.000
Sum gjeld og egenkapital 4.171.000 5.469.000 5.271.000 4.797.000 3.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.798.000 2.416.000 2.447.000 2.286.000 2.247.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.9 1.9 2.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.9 1.9 2.4
Soliditet 45.6 46.3 4 4 59.8
Resultatgrad -25.9 31.7 20.7 22.2 12.6
Rentedekningsgrad 2.532.0 7
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1 1 0.7
Total kapitalrentabilitet -23.8 46.4 27.3 3 19.8
Signatur
16.12.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Beate EllingsenStyreleder72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Beas Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00