Eiendomsutvikling Agder AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Agder AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37039549
Bendiksklev 2 Bendiksklev 2 Fax:
4836 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 994180363
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 27.04.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13,86%
Resultat  
  
76,08%
Egenkapital  
  
-6,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.162.000 2.777.000 3.100.000 2.962.000 3.007.000
Resultat: 1.553.000 882.000 924.000 622.000 296.000
Egenkapital: 3.948.000 4.204.000 4.583.000 4.922.000 5.222.000
Regnskap for Eiendomsutvikling Agder AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.162.000 2.777.000 3.100.000 2.962.000 3.007.000
Driftskostnader -1.282.000 -1.560.000 -1.810.000 -1.979.000 -2.133.000
Driftsresultat 1.881.000 1.216.000 1.290.000 983.000 874.000
Finansinntekter 17.000 14.000 18.000 15.000 55.000
Finanskostnader -345.000 -347.000 -384.000 -376.000 -633.000
Finans -328.000 -333.000 -366.000 -361.000 -578.000
Resultat før skatt 1.553.000 882.000 924.000 622.000 296.000
Skattekostnad -342.000 -199.000 -224.000 -157.000 -91.000
Årsresultat 1.211.000 684.000 700.000 465.000 204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.443.000 22.454.000 24.051.000 25.229.000 28.947.000
Sum omløpsmidler 513.000 390.000 281.000 349.000 557.000
Sum eiendeler 21.956.000 22.844.000 24.332.000 25.578.000 29.504.000
Sum opptjent egenkapital 3.848.000 4.104.000 4.483.000 4.822.000 5.122.000
Sum egenkapital 3.948.000 4.204.000 4.583.000 4.922.000 5.222.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 22.016.000
Sum kortsiktig gjeld 18.008.000 18.640.000 19.749.000 20.655.000 2.267.000
Sum gjeld og egenkapital 21.956.000 22.844.000 24.332.000 25.577.000 29.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.162.000 2.777.000 3.100.000 2.962.000 3.007.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.162.000 2.777.000 3.100.000 2.962.000 3.007.000
Varekostnad -2.000 0 -301.000 -244.000 -241.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -944.000 -1.122.000 -1.122.000 -1.132.000 -1.136.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -438.000 -387.000 -603.000 -756.000
Driftskostnader -1.282.000 -1.560.000 -1.810.000 -1.979.000 -2.133.000
Driftsresultat 1.881.000 1.216.000 1.290.000 983.000 874.000
Finansinntekter 17.000 14.000 18.000 15.000 55.000
Finanskostnader -345.000 -347.000 -384.000 -376.000 -633.000
Finans -328.000 -333.000 -366.000 -361.000 -578.000
Konsernbidrag -964.000 -1.063.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.211.000 684.000 700.000 465.000 204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 328.000 256.000 155.000 68.000 0
Fast eiendom 19.854.000 20.709.000 21.742.000 22.775.000 23.808.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 372.000 461.000 551.000 640.000 739.000
Sum varige driftsmidler 20.226.000 21.170.000 22.293.000 23.415.000 24.546.000
Sum finansielle anleggsmidler 889.000 1.028.000 1.604.000 1.745.000 4.401.000
Sum anleggsmidler 21.443.000 22.454.000 24.051.000 25.229.000 28.947.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 426.000 128.000 213.000 112.000 236.000
Andre fordringer 78.000 68.000 59.000 82.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 194.000 9.000 155.000 244.000
Sum omløpsmidler 513.000 390.000 281.000 349.000 557.000
Sum eiendeler 21.956.000 22.844.000 24.332.000 25.578.000 29.504.000
Sum opptjent egenkapital 3.848.000 4.104.000 4.483.000 4.822.000 5.122.000
Sum egenkapital 3.948.000 4.204.000 4.583.000 4.922.000 5.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 22.016.000
Leverandørgjeld 87.000 20.000 24.000 147.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.921.000 18.620.000 19.725.000 20.508.000 2.257.000
Sum kortsiktig gjeld 18.008.000 18.640.000 19.749.000 20.655.000 2.267.000
Sum gjeld og egenkapital 21.956.000 22.844.000 24.332.000 25.577.000 29.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.495.000 -18.250.000 -19.468.000 -20.306.000 -1.710.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.2
Soliditet 18.0 18.4 18.8 19.2 17.7
Resultatgrad 59.5 43.8 41.6 33.2 29.1
Rentedekningsgrad 5.5 3.5 3.4 2.6 1.4
Gjeldsgrad 4.6 4.4 4.3 4.2 4.7
Total kapitalrentabilitet 8.6 5.4 5.4 3.9 3.1
Signatur
09.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.09.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne Jan BakkeStyreleder78
Else BakkeStyremedlem73
Birger Sand BakkeStyremedlem43
Elisabeth BakkeStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aeb Eiendominvest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00