Arne B. Pedersen Transport AS
Juridisk navn:  Arne B. Pedersen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91837690
Landøyveien 31 Landøyveien 31 Fax:
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 994203266
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 30.04.2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,04%
Resultat  
  
26,09%
Egenkapital  
  
9,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.665.000 2.664.000 2.553.000 2.403.000 2.850.000
Resultat: 261.000 207.000 183.000 115.000 703.000
Egenkapital: 2.461.000 2.257.000 2.096.000 1.946.000 1.848.000
Regnskap for Arne B. Pedersen Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.665.000 2.664.000 2.553.000 2.403.000 2.850.000
Driftskostnader -2.391.000 -2.430.000 -2.336.000 -2.243.000 -2.120.000
Driftsresultat 275.000 234.000 217.000 161.000 729.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000
Finanskostnader -17.000 -32.000 -38.000 -50.000 -31.000
Finans -13.000 -27.000 -34.000 -45.000 -27.000
Resultat før skatt 261.000 207.000 183.000 115.000 703.000
Skattekostnad -58.000 -46.000 -33.000 -18.000 -166.000
Årsresultat 204.000 161.000 150.000 98.000 537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.662.000 2.186.000 2.251.000 2.734.000 3.259.000
Sum omløpsmidler 1.704.000 1.309.000 1.434.000 1.371.000 1.909.000
Sum eiendeler 3.366.000 3.495.000 3.685.000 4.105.000 5.168.000
Sum opptjent egenkapital 2.361.000 2.157.000 1.996.000 1.846.000 1.748.000
Sum egenkapital 2.461.000 2.257.000 2.096.000 1.946.000 1.848.000
Sum langsiktig gjeld 479.000 916.000 1.291.000 1.682.000 2.824.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 322.000 298.000 477.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 3.366.000 3.495.000 3.685.000 4.105.000 5.168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.665.000 2.524.000 2.553.000 2.403.000 2.332.000
Andre inntekter 139.000 0 0 517.000
Driftsinntekter 2.665.000 2.664.000 2.553.000 2.403.000 2.850.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.037.000 -987.000 -960.000 -902.000 -885.000
Avskrivning -524.000 -535.000 -483.000 -525.000 -511.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -830.000 -908.000 -893.000 -816.000 -724.000
Driftskostnader -2.391.000 -2.430.000 -2.336.000 -2.243.000 -2.120.000
Driftsresultat 275.000 234.000 217.000 161.000 729.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000
Finanskostnader -17.000 -32.000 -38.000 -50.000 -31.000
Finans -13.000 -27.000 -34.000 -45.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 204.000 161.000 150.000 98.000 537.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 347.000 414.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.255.000 1.712.000 2.191.000 2.674.000 3.199.000
Sum varige driftsmidler 1.602.000 2.126.000 2.191.000 2.674.000 3.199.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum anleggsmidler 1.662.000 2.186.000 2.251.000 2.734.000 3.259.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 247.000 220.000 219.000 153.000 139.000
Andre fordringer 190.000 220.000 189.000 188.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.266.000 869.000 1.026.000 1.030.000 1.583.000
Sum omløpsmidler 1.704.000 1.309.000 1.434.000 1.371.000 1.909.000
Sum eiendeler 3.366.000 3.495.000 3.685.000 4.105.000 5.168.000
Sum opptjent egenkapital 2.361.000 2.157.000 1.996.000 1.846.000 1.748.000
Sum egenkapital 2.461.000 2.257.000 2.096.000 1.946.000 1.848.000
Sum avsetninger til forpliktelser 149.000 200.000 202.000 230.000 239.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 479.000 916.000 1.291.000 1.682.000 2.824.000
Leverandørgjeld 27.000 2.000 1.000 51.000 94.000
Betalbar skatt 108.000 48.000 61.000 27.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 198.000 184.000 149.000 158.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 88.000 88.000 241.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 322.000 298.000 477.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 3.366.000 3.495.000 3.685.000 4.105.000 5.168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.278.000 987.000 1.136.000 894.000 1.413.000
Likviditetsgrad 1 4.0 4.1 4.8 2.9 3.8
Likviditetsgrad 2 4.0 4.1 4.8 2.9 3.8
Soliditet 73.1 64.6 56.9 47.4 35.8
Resultatgrad 10.3 8.8 8.5 6.7 25.6
Rentedekningsgrad 16.2 7.3 5.7 3.2 23.5
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.8 1.1 1.8
Total kapitalrentabilitet 8.3 6.8 6 4 14.2
Signatur
15.06.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Inger Christine PedersenStyreleder77
Birger PedersenVaramedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Birger Pedersen75.0054
Inger Christine Pedersen25.0077
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00