Frosta Vassverk Sa
Juridisk navn:  Frosta Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74808800
Fånesvegen 1 Fax: 74807795
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 846451072
Aksjekapital: 1.354.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12.08.1969
Foretakstype: SA
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Frosta Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
2,49%
Resultat  
  
52,25%
Egenkapital  
  
7,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.128.000 9.882.000 9.649.000 9.877.000 9.054.000
Resultat: 1.151.000 756.000 779.000 1.370.000 358.000
Egenkapital: 16.438.000 15.264.000 14.490.000 13.686.000 12.300.000
Regnskap for Frosta Vassverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.128.000 9.882.000 9.649.000 9.877.000 9.054.000
Driftskostnader -8.485.000 -8.741.000 -8.336.000 -7.778.000 -7.901.000
Driftsresultat 1.644.000 1.141.000 1.313.000 2.098.000 1.152.000
Finansinntekter 64.000 85.000 54.000 87.000 75.000
Finanskostnader -557.000 -470.000 -587.000 -815.000 -868.000
Finans -493.000 -385.000 -533.000 -728.000 -793.000
Resultat før skatt 1.151.000 756.000 779.000 1.370.000 358.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.151.000 756.000 779.000 1.370.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.674.000 39.584.000 40.349.000 42.224.000 39.994.000
Sum omløpsmidler 5.257.000 5.236.000 4.200.000 3.890.000 3.291.000
Sum eiendeler 42.931.000 44.820.000 44.549.000 46.114.000 43.285.000
Sum opptjent egenkapital 15.061.000 13.910.000 13.154.000 12.375.000 11.007.000
Sum egenkapital 16.438.000 15.264.000 14.490.000 13.686.000 12.300.000
Sum langsiktig gjeld 25.343.000 27.377.000 29.412.000 31.446.000 29.896.000
Sum kortsiktig gjeld 1.150.000 2.179.000 647.000 982.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 42.931.000 44.820.000 44.549.000 46.114.000 43.285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.680.000 9.638.000 9.348.000 9.582.000 8.654.000
Andre inntekter 449.000 244.000 301.000 295.000 400.000
Driftsinntekter 10.128.000 9.882.000 9.649.000 9.877.000 9.054.000
Varekostnad 0 0 0 0 -6.000
Lønninger -2.294.000 -2.176.000 -2.354.000 -2.822.000 -2.520.000
Avskrivning -1.903.000 -1.904.000 -1.875.000 -1.869.000 -1.742.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.288.000 -4.661.000 -4.107.000 -3.087.000 -3.633.000
Driftskostnader -8.485.000 -8.741.000 -8.336.000 -7.778.000 -7.901.000
Driftsresultat 1.644.000 1.141.000 1.313.000 2.098.000 1.152.000
Finansinntekter 64.000 85.000 54.000 87.000 75.000
Finanskostnader -557.000 -470.000 -587.000 -815.000 -868.000
Finans -493.000 -385.000 -533.000 -728.000 -793.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.151.000 756.000 779.000 1.370.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 37.326.000 39.168.000 39.880.000 41.694.000 39.403.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 78.000 126.000 173.000 221.000
Sum varige driftsmidler 37.658.000 39.562.000 40.333.000 42.208.000 39.978.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 23.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 37.674.000 39.584.000 40.349.000 42.224.000 39.994.000
Varebeholdning 165.000 200.000 240.000 240.000 240.000
Kundefordringer 506.000 550.000 368.000 695.000 994.000
Andre fordringer 182.000 544.000 80.000 385.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.404.000 3.942.000 3.512.000 2.570.000 1.891.000
Sum omløpsmidler 5.257.000 5.236.000 4.200.000 3.890.000 3.291.000
Sum eiendeler 42.931.000 44.820.000 44.549.000 46.114.000 43.285.000
Sum opptjent egenkapital 15.061.000 13.910.000 13.154.000 12.375.000 11.007.000
Sum egenkapital 16.438.000 15.264.000 14.490.000 13.686.000 12.300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.343.000 27.377.000 29.412.000 31.446.000 29.896.000
Leverandørgjeld 443.000 1.648.000 171.000 280.000 327.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 205.000 141.000 127.000 151.000 154.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 502.000 390.000 350.000 552.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 1.150.000 2.179.000 647.000 982.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 42.931.000 44.820.000 44.549.000 46.114.000 43.285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.107.000 3.057.000 3.553.000 2.908.000 2.202.000
Likviditetsgrad 1 4.6 2.4 6.5 4 3.0
Likviditetsgrad 2 4.4 2.3 6.1 3.7 2.9
Soliditet 38.3 34.1 32.5 29.7 28.4
Resultatgrad 16.2 11.5 13.6 21.2 12.7
Rentedekningsgrad 3 2.4 2.2 2.6 1.4
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.1 2.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 4 2.7 3.1 4.7 2.8
Signatur
07.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.01.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Aage Jr BratsvedalStyreleder62
Stein Ola SteneStyremedlem31
Erik RosøStyremedlem31
Henny Synnøve VeienStyremedlem59
Lars Bjørn MoksnesStyremedlem73
Johan Arnt HernesStyremedlem58
Ingunn VingeStyremedlem38
Stig Tore LaugenStyremedlem44
Mette AatloStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00