Sagbruksveien 59 As
Juridisk navn:  Sagbruksveien 59 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 7043 St Olavsplass St. Olavs Gate 28 Fax:
0130 Oslo 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994176137
Aksjekapital: 15.000.000 NOK
Etableringsdato: 12.03.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,05%
Resultat  
  
-0,71%
Egenkapital  
  
0,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.932.000 7.773.000 7.591.000 7.789.000 7.622.000
Resultat: 3.656.000 3.682.000 3.135.000 3.919.000 3.792.000
Egenkapital: 22.177.000 22.153.000 22.261.000 22.292.000 22.306.000
Regnskap for Sagbruksveien 59 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.932.000 7.773.000 7.591.000 7.789.000 7.622.000
Driftskostnader -2.810.000 -2.656.000 -3.136.000 -2.560.000 -2.459.000
Driftsresultat 5.122.000 5.116.000 4.455.000 5.229.000 5.163.000
Finansinntekter 4.000 24.000 26.000 11.000 10.000
Finanskostnader -1.470.000 -1.458.000 -1.346.000 -1.320.000 -1.381.000
Finans -1.466.000 -1.434.000 -1.320.000 -1.309.000 -1.371.000
Resultat før skatt 3.656.000 3.682.000 3.135.000 3.919.000 3.792.000
Skattekostnad -804.000 -810.000 -665.000 -883.000 -890.000
Årsresultat 2.852.000 2.872.000 2.470.000 3.036.000 2.902.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.439.000 106.390.000 106.679.000 106.908.000 107.171.000
Sum omløpsmidler 26.863.000 475.000 2.683.000 2.225.000 1.559.000
Sum eiendeler 133.302.000 106.865.000 109.362.000 109.133.000 108.730.000
Sum opptjent egenkapital 7.177.000 7.153.000 7.261.000 7.292.000 7.306.000
Sum egenkapital 22.177.000 22.153.000 22.261.000 22.292.000 22.306.000
Sum langsiktig gjeld 100.652.000 77.276.000 1.234.000 82.579.000 85.187.000
Sum kortsiktig gjeld 10.473.000 7.435.000 85.866.000 4.262.000 1.237.000
Sum gjeld og egenkapital 133.302.000 106.864.000 109.361.000 109.133.000 108.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 7.932.000 7.773.000 7.591.000 7.789.000 7.622.000
Driftsinntekter 7.932.000 7.773.000 7.591.000 7.789.000 7.622.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -107.000 -261.000 -257.000 -262.000 -262.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.703.000 -2.395.000 -2.879.000 -2.298.000 -2.197.000
Driftskostnader -2.810.000 -2.656.000 -3.136.000 -2.560.000 -2.459.000
Driftsresultat 5.122.000 5.116.000 4.455.000 5.229.000 5.163.000
Finansinntekter 4.000 24.000 26.000 11.000 10.000
Finanskostnader -1.470.000 -1.458.000 -1.346.000 -1.320.000 -1.381.000
Finans -1.466.000 -1.434.000 -1.320.000 -1.309.000 -1.371.000
Konsernbidrag 2.828.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.852.000 2.872.000 2.470.000 3.036.000 2.902.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 106.231.000 106.284.000 106.337.000 106.386.000 106.439.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 208.000 106.000 314.000 523.000 731.000
Sum varige driftsmidler 106.439.000 106.390.000 106.651.000 106.908.000 107.171.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 27.000 0 0
Sum anleggsmidler 106.439.000 106.390.000 106.679.000 106.908.000 107.171.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 21.000 38.000 0 32.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 26.843.000 436.000 2.683.000 2.193.000 519.000
Sum omløpsmidler 26.863.000 475.000 2.683.000 2.225.000 1.559.000
Sum eiendeler 133.302.000 106.865.000 109.362.000 109.133.000 108.730.000
Sum opptjent egenkapital 7.177.000 7.153.000 7.261.000 7.292.000 7.306.000
Sum egenkapital 22.177.000 22.153.000 22.261.000 22.292.000 22.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.211.000 1.204.000 1.234.000 1.317.000 1.396.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.234.000 0 78.676.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.652.000 77.276.000 1.234.000 82.579.000 85.187.000
Leverandørgjeld 157.000 64.000 177.000 141.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0 964.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 7.371.000 7.013.000 4.122.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 10.473.000 7.435.000 85.866.000 4.262.000 1.237.000
Sum gjeld og egenkapital 133.302.000 106.864.000 109.361.000 109.133.000 108.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.390.000 -6.960.000 -83.183.000 -2.037.000 322.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.1 0 0.5 1.3
Likviditetsgrad 2 2.6 0.1 0 0.5 1.3
Soliditet 16.6 20.7 20.4 20.4 20.5
Resultatgrad 64.6 65.8 58.7 67.1 67.7
Rentedekningsgrad 3.5 3.5 3.3 4 3.7
Gjeldsgrad 5.0 3.8 3.9 3.9 3.9
Total kapitalrentabilitet 3.8 4.8 4.1 4.8 4.8
Signatur
05.06.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten JahrStyreleder61
Håkon JahrStyremedlem68
Arne-Christian JahrStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jahr Eiendomsselskap As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00