Norsk Publikumsutvikling
Juridisk navn:  Norsk Publikumsutvikling
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94886684
c/o Ingrid Elisabeth Handeland Storåsveien 25A Fax: 55215066
1169 Oslo 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune: www.norskpublikumsutvi...
(ingen) (ingen)
Org.nr: 893948112
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 30.03.2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kristoffer Gjerdevik Vinje Vassdal
Utvikling:
Omsetning  
  
50,87%
Resultat  
  
126,92%
Egenkapital  
  
34,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.923.000 3.926.000 4.295.000 3.676.000 5.162.000
Resultat: 118.000 52.000 229.000 -90.000 -9.000
Egenkapital: 459.000 341.000 288.000 60.000 150.000
Regnskap for Norsk Publikumsutvikling
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.923.000 3.926.000 4.295.000 3.676.000 5.162.000
Driftskostnader -5.802.000 -3.875.000 -4.058.000 -3.763.000 -5.171.000
Driftsresultat 121.000 52.000 237.000 -87.000 -9.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -9.000 -4.000 -2.000
Finans -2.000 0 -8.000 -4.000 0
Resultat før skatt 118.000 52.000 229.000 -90.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 52.000 229.000 -90.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 452.000 0 0 187.000 289.000
Sum omløpsmidler 1.765.000 2.044.000 1.005.000 490.000 1.583.000
Sum eiendeler 2.217.000 2.044.000 1.005.000 677.000 1.872.000
Sum opptjent egenkapital 459.000 341.000 288.000 60.000 150.000
Sum egenkapital 459.000 341.000 288.000 60.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.758.000 1.703.000 717.000 618.000 1.722.000
Sum gjeld og egenkapital 2.217.000 2.044.000 1.005.000 678.000 1.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.534.000 2.324.000 2.491.000 2.146.000 2.613.000
Andre inntekter 2.389.000 1.602.000 1.804.000 1.530.000 2.549.000
Driftsinntekter 5.923.000 3.926.000 4.295.000 3.676.000 5.162.000
Varekostnad -3.399.000 -1.969.000 -2.189.000 -1.501.000 -2.233.000
Lønninger -1.336.000 -1.304.000 -1.137.000 -1.476.000 -1.696.000
Avskrivning -53.000 0 -187.000 -102.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.014.000 -602.000 -545.000 -684.000 -1.140.000
Driftskostnader -5.802.000 -3.875.000 -4.058.000 -3.763.000 -5.171.000
Driftsresultat 121.000 52.000 237.000 -87.000 -9.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -9.000 -4.000 -2.000
Finans -2.000 0 -8.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 52.000 229.000 -90.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 424.000 0 0 180.000 266.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 0 0 7.000 23.000
Sum varige driftsmidler 28.000 0 0 7.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 452.000 0 0 187.000 289.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 162.000 192.000 295.000 162.000 359.000
Andre fordringer 35.000 83.000 171.000 166.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.568.000 1.769.000 539.000 163.000 1.064.000
Sum omløpsmidler 1.765.000 2.044.000 1.005.000 490.000 1.583.000
Sum eiendeler 2.217.000 2.044.000 1.005.000 677.000 1.872.000
Sum opptjent egenkapital 459.000 341.000 288.000 60.000 150.000
Sum egenkapital 459.000 341.000 288.000 60.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 717.000 282.000 557.000 333.000 722.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 164.000 96.000 55.000 72.000 160.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 878.000 1.325.000 105.000 213.000 841.000
Sum kortsiktig gjeld 1.758.000 1.703.000 717.000 618.000 1.722.000
Sum gjeld og egenkapital 2.217.000 2.044.000 1.005.000 678.000 1.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 341.000 288.000 -128.000 -139.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1.4 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.4 0.8 0.9
Soliditet 20.7 16.7 28.7 8.8 8
Resultatgrad 2.0 1.3 5.5 -2.4 -0.2
Rentedekningsgrad 17.3 5 26.3 -21.8 -4.5
Gjeldsgrad 3.8 5 2.5 10.3 11.5
Total kapitalrentabilitet 5.7 2.6 23.7 -12.8 -0.4
Prokurister
20.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Maria Næss UtsiStyreleder40
Tone ØsterdalNestleder42
Gitte SkilbredStyremedlem49
Rita Gudveig Skard StøstadStyremedlem49
Anja Wendelborg FremoStyremedlem50
David Olaf MackenzieStyremedlem54
Are NaklingStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00