Danseklubben 2dance
Juridisk navn:  Danseklubben 2dance
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93218768
Industriveien 4D Industriveien 4D Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune: www.2dance.no
Viken Lillestrøm
Org.nr: 993841994
Aksjekapital: 239.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 26.01.2009
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: dansecompagniet danseklubb
Regnskapsfører: Ht Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,67%
Resultat  
  
-41,76%
Egenkapital  
  
14,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.693.000 4.134.000 4.311.000 4.115.000 4.214.000
Resultat: 106.000 182.000 316.000 -150.000 -22.000
Egenkapital: 843.000 737.000 556.000 239.000 390.000
Regnskap for Danseklubben 2dance
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.693.000 4.134.000 4.311.000 4.115.000 4.214.000
Driftskostnader -3.588.000 -3.953.000 -3.996.000 -4.266.000 -4.240.000
Driftsresultat 105.000 181.000 316.000 -151.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 3.000
Resultat før skatt 106.000 182.000 316.000 -150.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 182.000 316.000 -150.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.277.000 1.464.000 1.170.000 656.000 975.000
Sum eiendeler 1.277.000 1.464.000 1.170.000 656.000 975.000
Sum opptjent egenkapital 737.000 556.000 0 390.000
Sum egenkapital 843.000 737.000 556.000 239.000 390.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 434.000 727.000 614.000 417.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 1.277.000 1.464.000 1.170.000 656.000 975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.693.000 4.134.000 4.311.000 4.115.000 2.496.000
Andre inntekter 0 0 0 1.718.000
Driftsinntekter 3.693.000 4.134.000 4.311.000 4.115.000 4.214.000
Varekostnad -334.000 -880.000 -883.000 -1.111.000 -1.083.000
Lønninger -1.869.000 -1.705.000 -1.696.000 -1.887.000 -1.733.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.385.000 -1.368.000 -1.417.000 -1.268.000 -1.424.000
Driftskostnader -3.588.000 -3.953.000 -3.996.000 -4.266.000 -4.240.000
Driftsresultat 105.000 181.000 316.000 -151.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 182.000 316.000 -150.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 215.000 84.000 84.000 98.000
Andre fordringer 2.000 0 2.000 60.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.270.000 1.249.000 1.084.000 513.000 804.000
Sum omløpsmidler 1.277.000 1.464.000 1.170.000 656.000 975.000
Sum eiendeler 1.277.000 1.464.000 1.170.000 656.000 975.000
Sum opptjent egenkapital 737.000 556.000 0 390.000
Sum egenkapital 843.000 737.000 556.000 239.000 390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 236.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 0 0 108.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 434.000 633.000 614.000 417.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000 727.000 614.000 417.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 1.277.000 1.464.000 1.170.000 656.000 975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 843.000 737.000 556.000 239.000 390.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2 1.9 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.9 2 1.9 1.6 1.7
Soliditet 66.0 50.3 47.5 36.4 4
Resultatgrad 2.8 4.4 7.3 -3.7 -0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1 1.1 1.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.2 12.4 2 -22.9 -2.3
Signatur
03.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.09.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind SætaStyreleder47
Ole-Henrik SlettbakkenNestleder45
Emilie Aasterud BakkenStyremedlem26
Susanne Bjerke-BorgenStyremedlem45
Ann-Helen LundStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00