Sentrum Bilverksted AS
Juridisk navn:  Sentrum Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71221245
Øran Vest Øran Vest Fax:
6300 Åndalsnes 6300 Åndalsnes
Fylke: Kommune: sentrumbilverksted.no/
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 845693722
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 28.12.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,24%
Resultat  
  
-17,69%
Egenkapital  
  
15,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 15.970.000 17.993.000 21.997.000 18.255.000 22.668.000
Resultat: 754.000 916.000 577.000 -393.000 203.000
Egenkapital: 2.071.000 1.797.000 1.384.000 1.137.000 1.453.000
Regnskap for Sentrum Bilverksted AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 15.970.000 17.993.000 21.997.000 18.255.000 22.668.000
Driftskostnader -15.093.000 -16.961.000 -21.264.000 -18.471.000 -22.331.000
Driftsresultat 877.000 1.032.000 733.000 -216.000 338.000
Finansinntekter 22.000 6.000 -1.000 -10.000 26.000
Finanskostnader -145.000 -123.000 -155.000 -166.000 -161.000
Finans -123.000 -117.000 -156.000 -176.000 -135.000
Resultat før skatt 754.000 916.000 577.000 -393.000 203.000
Skattekostnad -180.000 -204.000 -129.000 77.000 -56.000
Årsresultat 575.000 712.000 447.000 -316.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 395.000 307.000 369.000 500.000 336.000
Sum omløpsmidler 6.526.000 6.191.000 4.727.000 4.482.000 5.144.000
Sum eiendeler 6.921.000 6.498.000 5.096.000 4.982.000 5.480.000
Sum opptjent egenkapital 1.996.000 1.722.000 1.309.000 1.062.000 1.378.000
Sum egenkapital 2.071.000 1.797.000 1.384.000 1.137.000 1.453.000
Sum langsiktig gjeld 1.596.000 1.809.000 1.881.000
Sum kortsiktig gjeld 4.850.000 4.702.000 2.115.000 2.036.000 2.147.000
Sum gjeld og egenkapital 6.921.000 6.499.000 5.095.000 4.982.000 5.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.970.000 17.993.000 21.997.000 18.238.000 22.652.000
Andre inntekter 17.000 16.000
Driftsinntekter 15.970.000 17.993.000 21.997.000 18.255.000 22.668.000
Varekostnad -9.877.000 -11.415.000 -15.388.000 -11.861.000 -16.005.000
Lønninger -3.468.000 -3.859.000 -4.096.000 -4.704.000 -4.404.000
Avskrivning -62.000 -63.000 -73.000 -61.000 -68.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.686.000 -1.624.000 -1.707.000 -1.845.000 -1.854.000
Driftskostnader -15.093.000 -16.961.000 -21.264.000 -18.471.000 -22.331.000
Driftsresultat 877.000 1.032.000 733.000 -216.000 338.000
Finansinntekter 22.000 6.000 -1.000 -10.000 26.000
Finanskostnader -145.000 -123.000 -155.000 -166.000 -161.000
Finans -123.000 -117.000 -156.000 -176.000 -135.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -200.000 0 -120.000
Årsresultat 575.000 712.000 447.000 -316.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 18.000 16.000 95.000 18.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 339.000 233.000 283.000 321.000 161.000
Driftsløsøre 43.000 57.000 70.000 84.000 158.000
Sum varige driftsmidler 382.000 290.000 353.000 405.000 318.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 395.000 307.000 369.000 500.000 336.000
Varebeholdning 4.335.000 5.027.000 3.220.000 4.046.000 4.151.000
Kundefordringer 504.000 216.000 244.000 223.000 240.000
Andre fordringer 126.000 198.000 63.000 49.000 144.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.561.000 750.000 1.200.000 165.000 608.000
Sum omløpsmidler 6.526.000 6.191.000 4.727.000 4.482.000 5.144.000
Sum eiendeler 6.921.000 6.498.000 5.096.000 4.982.000 5.480.000
Sum opptjent egenkapital 1.996.000 1.722.000 1.309.000 1.062.000 1.378.000
Sum egenkapital 2.071.000 1.797.000 1.384.000 1.137.000 1.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.616.000 2.950.000 8.000 561.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.596.000 1.809.000 1.881.000
Leverandørgjeld 1.095.000 269.000 984.000 734.000 780.000
Betalbar skatt 176.000 205.000 51.000 0 57.000
Skyldig offentlige avgifter 284.000 521.000 387.000 221.000 442.000
Utbytte -300.000 -300.000 -200.000 0 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 380.000 456.000 486.000 519.000 747.000
Sum kortsiktig gjeld 4.850.000 4.702.000 2.115.000 2.036.000 2.147.000
Sum gjeld og egenkapital 6.921.000 6.499.000 5.095.000 4.982.000 5.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.676.000 1.489.000 2.612.000 2.446.000 2.997.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 2.2 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.7 0.2 0.5
Soliditet 29.9 27.7 27.2 22.8 26.5
Resultatgrad 5.5 5.7 3.3 -1.2 1.5
Rentedekningsgrad 6.0 8.4 4.7 -1.3 2.1
Gjeldsgrad 2.3 2.6 2.7 3.4 2.8
Total kapitalrentabilitet 13.0 16.0 14.4 -4.5 6.6
Signatur
14.11.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.11.2023
Prokura hver for seg
Slørdal Ingvar Johan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kay Birger GrøttaStyreleder64
Ingvar Johan SlørdalStyremedlem63
Christian Hanset SlørdalStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00