Eiendomsutleie Sør As
Juridisk navn:  Eiendomsutleie Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92029252
c/o Regnskaps Companiet Kartheia 3 c/o Øyvind Bryggeså Saudland Sumatraveien 31 Fax:
4626 Kristiansand S 4623 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993569461
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,39%
Resultat  
  
-1300%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 209.000 253.000 129.000 155.000 171.000
Resultat: -36.000 3.000 -83.000 -67.000 -36.000
Egenkapital: 142.000 142.000 140.000 140.000 132.000
Regnskap for Eiendomsutleie Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 209.000 253.000 129.000 155.000 171.000
Driftskostnader -129.000 -112.000 -81.000 -93.000 -63.000
Driftsresultat 80.000 140.000 48.000 62.000 107.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -116.000 -137.000 -130.000 -128.000 -143.000
Finans -116.000 -137.000 -130.000 -128.000 -143.000
Resultat før skatt -36.000 3.000 -83.000 -67.000 -36.000
Skattekostnad 8.000 -1.000 19.000 16.000 9.000
Årsresultat -28.000 2.000 -64.000 -51.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.504.000
Sum omløpsmidler 121.000 16.000 92.000 93.000 60.000
Sum eiendeler 5.617.000 5.512.000 5.588.000 5.589.000 5.564.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 41.000 39.000 39.000 31.000
Sum egenkapital 142.000 142.000 140.000 140.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 5.457.000 3.139.000 3.327.000 3.440.000 3.440.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 2.231.000 2.121.000 2.009.000 1.991.000
Sum gjeld og egenkapital 5.617.000 5.512.000 5.588.000 5.589.000 5.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 209.000 253.000 129.000 155.000 0
Andre inntekter 0 0 0 171.000
Driftsinntekter 209.000 253.000 129.000 155.000 171.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -112.000 -81.000 -88.000 -58.000
Driftskostnader -129.000 -112.000 -81.000 -93.000 -63.000
Driftsresultat 80.000 140.000 48.000 62.000 107.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -116.000 -137.000 -130.000 -128.000 -143.000
Finans -116.000 -137.000 -130.000 -128.000 -143.000
Konsernbidrag 28.000 0 64.000 58.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 2.000 -64.000 -51.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000
Fast eiendom 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.496.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.501.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.504.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 1.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 16.000 7.000 15.000 24.000
Sum omløpsmidler 121.000 16.000 92.000 93.000 60.000
Sum eiendeler 5.617.000 5.512.000 5.588.000 5.589.000 5.564.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 41.000 39.000 39.000 31.000
Sum egenkapital 142.000 142.000 140.000 140.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.214.000 2.112.000 1.994.000 1.977.000
Sum langsiktig gjeld 5.457.000 3.139.000 3.327.000 3.440.000 3.440.000
Leverandørgjeld 6.000 3.000 0 2.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 14.000 9.000 13.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 2.231.000 2.121.000 2.009.000 1.991.000
Sum gjeld og egenkapital 5.617.000 5.512.000 5.588.000 5.589.000 5.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 -2.215.000 -2.029.000 -1.916.000 -1.931.000
Likviditetsgrad 1 6.7 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 6.7 0 0 0 0
Soliditet 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4
Resultatgrad 38.3 55.3 37.2 4 62.6
Rentedekningsgrad 0.7 1 0.4 0.5 0.7
Gjeldsgrad 38.6 37.8 38.9 38.9 41.1
Total kapitalrentabilitet 1.4 2.5 0.9 1.1 1.9
Signatur
01.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind Bryggeså SaudlandStyreleder40
Alf Kristen SaudlandStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Difa Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00