Kristoffersen Geo Consulting AS
Juridisk navn:  Kristoffersen Geo Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95889766
Postboks 1017 Lyefjell Skarsfjell 19 Fax:
4348 Lye 4347 Lye
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 993508837
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.01.2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36,69%
Resultat  
  
-11,31%
Egenkapital  
  
15,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.146.000 1.810.000 2.019.000 1.922.000 1.435.000
Resultat: 2.156.000 2.431.000 2.893.000 949.000 1.727.000
Egenkapital: 15.344.000 13.232.000 11.175.000 8.627.000 8.019.000
Regnskap for Kristoffersen Geo Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.146.000 1.810.000 2.019.000 1.922.000 1.435.000
Driftskostnader -944.000 -645.000 -464.000 -467.000 -434.000
Driftsresultat 202.000 1.164.000 1.555.000 1.456.000 1.001.000
Finansinntekter 1.954.000 1.267.000 1.338.000 -506.000 726.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.954.000 1.267.000 1.338.000 -506.000 726.000
Resultat før skatt 2.156.000 2.431.000 2.893.000 949.000 1.727.000
Skattekostnad -45.000 -278.000 -345.000 -342.000 -225.000
Årsresultat 2.111.000 2.153.000 2.548.000 607.000 1.502.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.923.000 200.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.545.000 13.345.000 11.562.000 9.050.000 8.388.000
Sum eiendeler 15.468.000 13.545.000 11.562.000 9.050.000 8.388.000
Sum opptjent egenkapital 15.243.000 13.131.000 11.074.000 8.526.000 7.918.000
Sum egenkapital 15.344.000 13.232.000 11.175.000 8.627.000 8.019.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 124.000 312.000 387.000 423.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 15.468.000 13.544.000 11.562.000 9.050.000 8.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.146.000 1.810.000 2.019.000 1.922.000 1.435.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.146.000 1.810.000 2.019.000 1.922.000 1.435.000
Varekostnad 0 -10.000 0
Lønninger -495.000 -506.000 -415.000 -440.000 -394.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -449.000 -139.000 -49.000 -17.000 -40.000
Driftskostnader -944.000 -645.000 -464.000 -467.000 -434.000
Driftsresultat 202.000 1.164.000 1.555.000 1.456.000 1.001.000
Finansinntekter 1.954.000 1.267.000 1.338.000 -506.000 726.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.954.000 1.267.000 1.338.000 -506.000 726.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.111.000 2.153.000 2.548.000 607.000 1.502.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.900.000 200.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.923.000 200.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.923.000 200.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 344.000 288.000 241.000 0
Andre fordringer 845.000 1.110.000 845.000 340.000 170.000
Sum investeringer 9.660.000 10.206.000 6.934.000 5.611.000 4.136.000
Kasse, bank 696.000 2.029.000 3.495.000 2.858.000 4.082.000
Sum omløpsmidler 11.545.000 13.345.000 11.562.000 9.050.000 8.388.000
Sum eiendeler 15.468.000 13.545.000 11.562.000 9.050.000 8.388.000
Sum opptjent egenkapital 15.243.000 13.131.000 11.074.000 8.526.000 7.918.000
Sum egenkapital 15.344.000 13.232.000 11.175.000 8.627.000 8.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 45.000 278.000 345.000 342.000 225.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 34.000 41.000 46.000 111.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 36.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 312.000 387.000 423.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 15.468.000 13.544.000 11.562.000 9.050.000 8.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.421.000 13.033.000 11.175.000 8.627.000 8.019.000
Likviditetsgrad 1 93.1 42.8 29.9 21.4 22.7
Likviditetsgrad 2 93.1 42.8 29.9 21.4 22.7
Soliditet 99.2 97.7 96.7 95.3 95.6
Resultatgrad 17.6 64.3 7 75.8 69.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 13.9 17.9 2 10.5 20.6
Signatur
10.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Idar KristoffersenStyreleder57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00