Nordfold Båtforening
Juridisk navn:  Nordfold Båtforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47620858
V/Torben Marstrand Nordfoldveien 191 V/Torben Marstrand Nordfoldveien 191 Fax:
8286 Nordfold 8286 Nordfold
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 893377042
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 31.12.1981
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 275.000
Resultat: 67.000
Egenkapital: 3.274.000
Regnskap for Nordfold Båtforening
Resultat 2021
Driftsinntekter 275.000
Driftskostnader -208.000
Driftsresultat 67.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 67.000
Skattekostnad
Årsresultat 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.162.000
Sum omløpsmidler 327.000
Sum eiendeler 5.489.000
Sum opptjent egenkapital 3.274.000
Sum egenkapital 3.274.000
Sum langsiktig gjeld 2.215.000
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 5.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000
Andre inntekter 253.000
Driftsinntekter 275.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -208.000
Driftskostnader -208.000
Driftsresultat 67.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 3.142.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 1.978.000
Sum varige driftsmidler 5.120.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.000
Sum anleggsmidler 5.162.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 327.000
Sum omløpsmidler 327.000
Sum eiendeler 5.489.000
Sum opptjent egenkapital 3.274.000
Sum egenkapital 3.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.215.000
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 5.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 327.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 59.6
Resultatgrad 24.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.2
Signatur
21.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
JONASSEN SNORRE
SIGNATUR I FELLESSKAP
VÅNGE TORE ERIK
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
21.07.2020
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Torben MarstrandStyreleder50
Snorre JonassenStyremedlem46
Kristian Eilif HansenStyremedlem73
Ole Nicolai Staurland AarbakkeStyremedlem41
Daniela MarstrandStyremedlem51
Gisle Jostein ForsbergStyremedlem76
Ketil Edgar HansenStyremedlem78
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00