Multi Emballasje Norge AS
Juridisk navn:  Multi Emballasje Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21063270
Fugleåsen 14 Fugleåsen 14 Fax: 21063271
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune: www.multiemb.no
Viken Nordre Follo
Org.nr: 993452300
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.10.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Eco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,76%
Resultat  
  
22,75%
Egenkapital  
  
-65,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.463.000 15.086.000 18.849.000 16.245.000 11.492.000
Resultat: -472.000 -611.000 262.000 228.000 267.000
Egenkapital: 249.000 721.000 1.332.000 1.151.000 984.000
Regnskap for Multi Emballasje Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.463.000 15.086.000 18.849.000 16.245.000 11.492.000
Driftskostnader -13.855.000 -15.656.000 -18.369.000 -15.971.000 -11.100.000
Driftsresultat -392.000 -569.000 480.000 274.000 392.000
Finansinntekter 31.000 22.000 18.000 52.000 56.000
Finanskostnader -70.000 -65.000 -236.000 -98.000 -181.000
Finans -80.000 -43.000 -218.000 -46.000 -125.000
Resultat før skatt -472.000 -611.000 262.000 228.000 267.000
Skattekostnad 0 0 -81.000 -61.000 -76.000
Årsresultat -472.000 -611.000 181.000 167.000 191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 54.000 184.000 314.000 444.000
Sum omløpsmidler 421.000 4.392.000 8.766.000 7.215.000 5.555.000
Sum eiendeler 5.572.000 4.446.000 8.950.000 7.529.000 5.999.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 520.000 1.131.000 950.000 783.000
Sum egenkapital 249.000 721.000 1.332.000 1.151.000 984.000
Sum langsiktig gjeld 695.000 91.000 202.000 344.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 4.628.000 3.634.000 7.416.000 6.034.000 4.515.000
Sum gjeld og egenkapital 5.572.000 4.446.000 8.950.000 7.529.000 5.999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.463.000 15.086.000 18.849.000 16.245.000 11.492.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.463.000 15.086.000 18.849.000 16.245.000 11.492.000
Varekostnad -10.942.000 -11.980.000 -16.028.000 -13.709.000 -9.382.000
Lønninger -1.429.000 -1.073.000 -1.051.000 -1.000.000 -984.000
Avskrivning -172.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.312.000 -2.473.000 -1.160.000 -1.132.000 -604.000
Driftskostnader -13.855.000 -15.656.000 -18.369.000 -15.971.000 -11.100.000
Driftsresultat -392.000 -569.000 480.000 274.000 392.000
Finansinntekter 31.000 22.000 18.000 52.000 56.000
Finanskostnader -70.000 -65.000 -236.000 -98.000 -181.000
Finans -80.000 -43.000 -218.000 -46.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Årsresultat -472.000 -611.000 181.000 167.000 191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 669.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 669.000 54.000 184.000 314.000 444.000
Sum varige driftsmidler 669.000 54.000 184.000 314.000 444.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 54.000 184.000 314.000 444.000
Varebeholdning 1.869.000 2.284.000 3.165.000 2.965.000 1.433.000
Kundefordringer 2.503.000 1.447.000 4.891.000 3.101.000 3.143.000
Andre fordringer 110.000 110.000 110.000 300.000 450.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 421.000 550.000 599.000 848.000 529.000
Sum omløpsmidler 421.000 4.392.000 8.766.000 7.215.000 5.555.000
Sum eiendeler 5.572.000 4.446.000 8.950.000 7.529.000 5.999.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 520.000 1.131.000 950.000 783.000
Sum egenkapital 249.000 721.000 1.332.000 1.151.000 984.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 695.000 91.000 202.000 344.000 500.000
Leverandørgjeld 3.421.000 2.553.000 6.514.000 4.549.000 2.644.000
Betalbar skatt 0 0 81.000 80.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 481.000 483.000 -19.000 72.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 727.000 597.000 840.000 1.332.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 4.628.000 3.634.000 7.416.000 6.034.000 4.515.000
Sum gjeld og egenkapital 5.572.000 4.446.000 8.950.000 7.529.000 5.999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 758.000 1.350.000 1.181.000 1.040.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.7 1.0
Soliditet 16.2 14.9 15.3 16.4
Resultatgrad -3.8 2.5 1.7 3.4
Rentedekningsgrad -8.8 2 2.8 2.5
Gjeldsgrad 5.2 5.7 5.5 5.1
Total kapitalrentabilitet -12.3 5.6 4.3 7.5
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arve NygårdStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anders Joelsen18.4047
Jacob Roth Sejthen8.00 
Arve Nygård73.6054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00