Munken AS
Juridisk navn:  Munken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51896011
Auglendsveien 59 Prostebakken 2 Fax: 51890841
4019 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune: www.munken.as/
Rogaland Stavanger
Org.nr: 844163762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 01.08.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23,64%
Resultat  
  
325%
Egenkapital  
  
48,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.964.000 5.191.000 5.366.000 6.844.000 8.386.000
Resultat: 85.000 20.000 57.000 -79.000 161.000
Egenkapital: 140.000 94.000 79.000 37.000 326.000
Regnskap for Munken AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.964.000 5.191.000 5.366.000 6.844.000 8.386.000
Driftskostnader -3.877.000 -5.168.000 -5.296.000 -6.919.000 -8.213.000
Driftsresultat 86.000 23.000 71.000 -75.000 173.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -14.000 -4.000 -12.000
Finans -1.000 -2.000 -14.000 -3.000 -11.000
Resultat før skatt 85.000 20.000 57.000 -79.000 161.000
Skattekostnad -39.000 -5.000 -15.000 16.000 -41.000
Årsresultat 47.000 15.000 42.000 -64.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 49.000 69.000 91.000 118.000
Sum omløpsmidler 510.000 576.000 462.000 575.000 695.000
Sum eiendeler 544.000 625.000 531.000 666.000 813.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -6.000 -21.000 -63.000 226.000
Sum egenkapital 140.000 94.000 79.000 37.000 326.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 404.000 532.000 453.000 629.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 544.000 626.000 532.000 666.000 814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.540.000 5.043.000 5.366.000 6.844.000 8.386.000
Andre inntekter 424.000 148.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.964.000 5.191.000 5.366.000 6.844.000 8.386.000
Varekostnad -1.143.000 -1.549.000 -1.914.000 -2.448.000 -3.213.000
Lønninger -995.000 -1.643.000 -1.492.000 -2.260.000 -2.609.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -21.000 -66.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.724.000 -1.961.000 -1.869.000 -2.145.000 -2.298.000
Driftskostnader -3.877.000 -5.168.000 -5.296.000 -6.919.000 -8.213.000
Driftsresultat 86.000 23.000 71.000 -75.000 173.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -14.000 -4.000 -12.000
Finans -1.000 -2.000 -14.000 -3.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 15.000 42.000 -64.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 19.000 24.000 39.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 30.000 45.000 51.000 95.000
Sum varige driftsmidler 15.000 30.000 45.000 51.000 95.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 49.000 69.000 91.000 118.000
Varebeholdning 176.000 226.000 147.000 166.000 118.000
Kundefordringer 27.000 25.000 20.000 18.000
Andre fordringer 257.000 137.000 169.000 230.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 186.000 122.000 159.000 369.000
Sum omløpsmidler 510.000 576.000 462.000 575.000 695.000
Sum eiendeler 544.000 625.000 531.000 666.000 813.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -6.000 -21.000 -63.000 226.000
Sum egenkapital 140.000 94.000 79.000 37.000 326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 118.000 91.000 167.000 81.000
Betalbar skatt 39.000 0 0 0 48.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 215.000 265.000 335.000 241.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 198.000 96.000 126.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 404.000 532.000 453.000 629.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 544.000 626.000 532.000 666.000 814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.000 44.000 9.000 -54.000 207.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7 0.7 1.2
Soliditet 25.7 1 14.8 5.6 4
Resultatgrad 2.2 0.4 1.3 -1.1 2.1
Rentedekningsgrad 86.0 11.5 5.1 -18.8 14.4
Gjeldsgrad 2.9 5.7 5.7 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 15.8 3.7 13.3 -11.1 21.4
Signatur
29.12.2020
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Sverre HagenStyreleder72
Per Sverre HagenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bsh As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00