Anlegg Og Transport Sør As
Juridisk navn:  Anlegg Og Transport Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93429913
Telandsveien 226 Telandsveien 226 Fax:
4641 Søgne 4641 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993245755
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.10.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskap Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35,78%
Resultat  
  
-481,17%
Egenkapital  
  
-43,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.501.000 14.795.000 17.348.000 14.169.000 13.046.000
Resultat: -850.000 223.000 -391.000 713.000 258.000
Egenkapital: 1.088.000 1.938.000 1.715.000 2.106.000 1.572.000
Regnskap for Anlegg Og Transport Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.501.000 14.795.000 17.348.000 14.169.000 13.046.000
Driftskostnader -10.356.000 -14.571.000 -17.737.000 -13.454.000 -12.787.000
Driftsresultat -853.000 226.000 -389.000 715.000 260.000
Finansinntekter 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans 4.000 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -850.000 223.000 -391.000 713.000 258.000
Skattekostnad 0 0 -179.000 -64.000
Årsresultat -850.000 223.000 -391.000 534.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 586.000 579.000 623.000 558.000 582.000
Sum omløpsmidler 2.877.000 3.701.000 4.173.000 5.153.000 3.713.000
Sum eiendeler 3.463.000 4.280.000 4.796.000 5.711.000 4.295.000
Sum opptjent egenkapital 788.000 1.638.000 1.415.000 1.806.000 1.272.000
Sum egenkapital 1.088.000 1.938.000 1.715.000 2.106.000 1.572.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.375.000 2.342.000 3.081.000 3.605.000 2.721.000
Sum gjeld og egenkapital 3.463.000 4.280.000 4.796.000 5.711.000 4.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.375.000 14.427.000 17.316.000 14.139.000 13.046.000
Andre inntekter 125.000 369.000 32.000 30.000 0
Driftsinntekter 9.501.000 14.795.000 17.348.000 14.169.000 13.046.000
Varekostnad -3.083.000 -5.818.000 -6.970.000 -7.135.000 -7.937.000
Lønninger -3.006.000 -4.682.000 -5.313.000 -2.792.000 -2.590.000
Avskrivning -183.000 -209.000 -185.000 -153.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.084.000 -3.862.000 -5.269.000 -3.374.000 -2.128.000
Driftskostnader -10.356.000 -14.571.000 -17.737.000 -13.454.000 -12.787.000
Driftsresultat -853.000 226.000 -389.000 715.000 260.000
Finansinntekter 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans 4.000 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -850.000 223.000 -391.000 534.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 59.000 71.000 83.000 95.000 107.000
Maskiner anlegg 382.000 433.000 525.000 463.000 475.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 441.000 504.000 608.000 558.000 582.000
Sum finansielle anleggsmidler 145.000 75.000 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 586.000 579.000 623.000 558.000 582.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.250.000 2.353.000 3.126.000 4.098.000 2.273.000
Andre fordringer 347.000 373.000 365.000 344.000 235.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 280.000 975.000 682.000 709.000 1.205.000
Sum omløpsmidler 2.877.000 3.701.000 4.173.000 5.153.000 3.713.000
Sum eiendeler 3.463.000 4.280.000 4.796.000 5.711.000 4.295.000
Sum opptjent egenkapital 788.000 1.638.000 1.415.000 1.806.000 1.272.000
Sum egenkapital 1.088.000 1.938.000 1.715.000 2.106.000 1.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 1.312.000 1.293.000 1.532.000 2.294.000 1.875.000
Betalbar skatt 0 0 181.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 414.000 357.000 550.000 453.000 354.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 650.000 692.000 999.000 677.000 421.000
Sum kortsiktig gjeld 2.375.000 2.342.000 3.081.000 3.605.000 2.721.000
Sum gjeld og egenkapital 3.463.000 4.280.000 4.796.000 5.711.000 4.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 502.000 1.359.000 1.092.000 1.548.000 992.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.4 1.4 1.4
Soliditet 31.4 45.3 35.8 36.9 36.6
Resultatgrad -9.0 1.5 -2.2 5 2
Rentedekningsgrad -284.3 56.5 -129.7 357.5 86.7
Gjeldsgrad 2.2 1.2 1.8 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet -24.4 5.3 -8.1 12.5 6.1
Signatur
01.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristian Eikaas UkkelbergStyreleder41
Hege Alice GrindlandVaramedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristian Eikaas Ukkelberg100.0041
Kristian Eikaas Ukkelberg100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00