Ramnes Sag Og Høvleri As
Juridisk navn:  Ramnes Sag Og Høvleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33396130
Ramnes Ramnes Fax: 33395211
3175 Ramnes 3175 Ramnes
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 843884962
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Re Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26,79%
Resultat  
  
11,03%
Egenkapital  
  
-16,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 71.000 56.000 554.000 669.000 1.259.000
Resultat: -129.000 -145.000 -33.000 16.000 376.000
Egenkapital: 656.000 785.000 929.000 963.000 946.000
Regnskap for Ramnes Sag Og Høvleri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 71.000 56.000 554.000 669.000 1.259.000
Driftskostnader -200.000 -201.000 -588.000 -653.000 -888.000
Driftsresultat -129.000 -145.000 -33.000 16.000 372.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 4.000
Resultat før skatt -129.000 -145.000 -33.000 16.000 376.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -129.000 -145.000 -33.000 16.000 376.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 265.000 319.000 292.000 320.000
Sum omløpsmidler 464.000 542.000 1.203.000 1.171.000 1.080.000
Sum eiendeler 675.000 807.000 1.522.000 1.463.000 1.400.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 685.000 0 0 0
Sum egenkapital 656.000 785.000 929.000 963.000 946.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 22.000 592.000 500.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 807.000 1.521.000 1.463.000 1.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.000 56.000 554.000 669.000 1.259.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 71.000 56.000 554.000 669.000 1.259.000
Varekostnad -53.000 -39.000 -223.000 -332.000 -379.000
Lønninger 0 0 -118.000 -150.000 -182.000
Avskrivning -54.000 -54.000 -36.000 -28.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -106.000 -159.000 -215.000 -198.000
Driftskostnader -200.000 -201.000 -588.000 -653.000 -888.000
Driftsresultat -129.000 -145.000 -33.000 16.000 372.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -129.000 -145.000 -33.000 16.000 376.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 183.000 197.000 211.000 221.000 231.000
Maskiner anlegg 29.000 68.000 108.000 72.000 90.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 211.000 265.000 319.000 292.000 320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 211.000 265.000 319.000 292.000 320.000
Varebeholdning 85.000 96.000 123.000 175.000 103.000
Kundefordringer 3.000 1.000 5.000 19.000 29.000
Andre fordringer 5.000 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 371.000 442.000 1.075.000 976.000 948.000
Sum omløpsmidler 464.000 542.000 1.203.000 1.171.000 1.080.000
Sum eiendeler 675.000 807.000 1.522.000 1.463.000 1.400.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 685.000 0 0 0
Sum egenkapital 656.000 785.000 929.000 963.000 946.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 3.000 -9.000
Betalbar skatt 0 0 0 7.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 41.000 30.000 46.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 14.000 551.000 460.000 324.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 22.000 592.000 500.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 807.000 1.521.000 1.463.000 1.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 450.000 520.000 611.000 671.000 626.000
Likviditetsgrad 1 33.1 24.6 2 2 2.4
Likviditetsgrad 2 27.1 20.3 1.8 2 2.2
Soliditet 97.9 97.3 61.1 65.8 67.6
Resultatgrad -181.7 -258.9 2.4 29.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -19.3 -17.8 -2.2 1.1 26.9
Prokurister
11.12.2012
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ragnar SkjeggestadStyreleder67
Georg SkjeggestadVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ragnar Skjeggestad100.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00