Grønt Pakkeri Øst Sa
Juridisk navn:  Grønt Pakkeri Øst Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69281686
Rabben 16 Rabben 16 Fax:
1640 Råde 1640 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 992481404
Aksjekapital: 1.525 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 14.02.2008
Foretakstype: SA
Tidligere navn: grønt punkt øst sa
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,21%
Resultat  
  
-10,98%
Egenkapital  
  
27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 63.964.000 61.976.000 49.178.000 46.406.000 49.464.000
Resultat: 2.480.000 2.786.000 2.332.000 360.000 144.000
Egenkapital: 8.904.000 7.011.000 4.884.000 3.045.000 2.740.000
Regnskap for Grønt Pakkeri Øst Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 63.964.000 61.976.000 49.178.000 46.406.000 49.464.000
Driftskostnader -61.300.000 -59.030.000 -46.696.000 -45.888.000 -49.139.000
Driftsresultat 2.664.000 2.946.000 2.483.000 518.000 324.000
Finansinntekter 51.000 56.000 34.000 28.000 0
Finanskostnader -235.000 -215.000 -185.000 -185.000 -180.000
Finans -184.000 -159.000 -151.000 -157.000 -180.000
Resultat før skatt 2.480.000 2.786.000 2.332.000 360.000 144.000
Skattekostnad -587.000 -609.000 -528.000 -99.000 -41.000
Årsresultat 1.893.000 2.177.000 1.803.000 261.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.835.000 10.271.000 6.552.000 6.694.000 6.881.000
Sum omløpsmidler 8.911.000 7.325.000 5.713.000 3.452.000 4.818.000
Sum eiendeler 18.746.000 17.596.000 12.265.000 10.146.000 11.699.000
Sum opptjent egenkapital 7.374.000 5.481.000 3.304.000 1.500.000 1.240.000
Sum egenkapital 8.904.000 7.011.000 4.884.000 3.045.000 2.740.000
Sum langsiktig gjeld 4.090.000 4.665.000 3.200.000 3.790.000 4.310.000
Sum kortsiktig gjeld 5.753.000 5.920.000 4.181.000 3.311.000 4.649.000
Sum gjeld og egenkapital 18.747.000 17.596.000 12.265.000 10.146.000 11.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.629.000 61.803.000 49.005.000 46.259.000 48.885.000
Andre inntekter 335.000 173.000 173.000 147.000 579.000
Driftsinntekter 63.964.000 61.976.000 49.178.000 46.406.000 49.464.000
Varekostnad -45.901.000 -43.577.000 -34.792.000 -34.049.000 -36.170.000
Lønninger -10.445.000 -10.601.000 -8.349.000 -7.822.000 -8.661.000
Avskrivning -441.000 -274.000 -287.000 -513.000 -538.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.513.000 -4.578.000 -3.268.000 -3.504.000 -3.770.000
Driftskostnader -61.300.000 -59.030.000 -46.696.000 -45.888.000 -49.139.000
Driftsresultat 2.664.000 2.946.000 2.483.000 518.000 324.000
Finansinntekter 51.000 56.000 34.000 28.000 0
Finanskostnader -235.000 -215.000 -185.000 -185.000 -180.000
Finans -184.000 -159.000 -151.000 -157.000 -180.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.893.000 2.177.000 1.803.000 261.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 39.000 99.000 151.000
Fast eiendom 7.721.000 7.553.000 6.182.000 6.150.000 6.147.000
Maskiner anlegg 74.000 0 0 0
Driftsløsøre 2.055.000 2.583.000 271.000 378.000 542.000
Sum varige driftsmidler 9.775.000 10.211.000 6.453.000 6.528.000 6.689.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 67.000 40.000
Sum anleggsmidler 9.835.000 10.271.000 6.552.000 6.694.000 6.881.000
Varebeholdning 464.000 326.000 338.000 362.000 918.000
Kundefordringer 4.688.000 3.978.000 2.890.000 2.703.000 3.355.000
Andre fordringer 193.000 428.000 214.000 183.000 146.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.566.000 2.593.000 2.271.000 205.000 399.000
Sum omløpsmidler 8.911.000 7.325.000 5.713.000 3.452.000 4.818.000
Sum eiendeler 18.746.000 17.596.000 12.265.000 10.146.000 11.699.000
Sum opptjent egenkapital 7.374.000 5.481.000 3.304.000 1.500.000 1.240.000
Sum egenkapital 8.904.000 7.011.000 4.884.000 3.045.000 2.740.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 103.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 187.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.090.000 4.665.000 3.200.000 3.790.000 4.310.000
Leverandørgjeld 3.089.000 3.807.000 2.118.000 1.373.000 3.190.000
Betalbar skatt 513.000 467.000 468.000 47.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 1.159.000 764.000 841.000 633.000 754.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 992.000 883.000 755.000 1.070.000 699.000
Sum kortsiktig gjeld 5.753.000 5.920.000 4.181.000 3.311.000 4.649.000
Sum gjeld og egenkapital 18.747.000 17.596.000 12.265.000 10.146.000 11.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.158.000 1.405.000 1.532.000 141.000 169.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.4 1 1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.3 0.9 0.8
Soliditet 47.5 39.8 39.8 3 23.4
Resultatgrad 4.2 4.8 5 1.1 0.7
Rentedekningsgrad 11.3 13.7 13.4 2.8 1.8
Gjeldsgrad 1.1 1.5 1.5 2.3 3.3
Total kapitalrentabilitet 14.5 17.1 20.5 5.4 2.8
Signatur
28.11.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Berit UllestadStyreleder62
Roy Bjarne HasleStyremedlem61
Kåre Oskar LarsenStyremedlem63
Peder RoerStyremedlem38
Ole Henrik AakebergStyremedlem52
Finn-Erling KristoffersenVaramedlem27
Svein WilskowVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00