Maskin & Asfalt AS
Juridisk navn:  Maskin & Asfalt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91000885
Gamle Ravei 222 Gamle Ravei 222 Fax:
3270 Larvik 3270 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 992354011
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.02.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
24,51%
Resultat  
  
8,85%
Egenkapital  
  
-39,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 59.518.000 47.800.000 50.417.000 63.795.000 82.541.000
Resultat: 5.683.000 5.221.000 1.232.000 2.546.000 6.189.000
Egenkapital: 2.930.000 4.811.000 4.792.000 4.847.000 6.502.000
Regnskap for Maskin & Asfalt AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 59.518.000 47.800.000 50.417.000 63.795.000 82.541.000
Driftskostnader -53.676.000 -42.406.000 -48.934.000 -61.010.000 -76.196.000
Driftsresultat 5.842.000 5.394.000 1.483.000 2.785.000 6.345.000
Finansinntekter 60.000 160.000 69.000 48.000 94.000
Finanskostnader -219.000 -332.000 -318.000 -288.000 -250.000
Finans -159.000 -172.000 -249.000 -240.000 -156.000
Resultat før skatt 5.683.000 5.221.000 1.232.000 2.546.000 6.189.000
Skattekostnad -1.444.000 -1.202.000 -287.000 -601.000 -1.526.000
Årsresultat 4.239.000 4.019.000 945.000 1.945.000 4.663.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.510.000 6.330.000 9.313.000 12.435.000 12.655.000
Sum omløpsmidler 19.935.000 20.234.000 17.899.000 15.599.000 20.592.000
Sum eiendeler 27.445.000 26.564.000 27.212.000 28.034.000 33.247.000
Sum opptjent egenkapital 2.830.000 4.711.000 4.692.000 4.747.000 6.402.000
Sum egenkapital 2.930.000 4.811.000 4.792.000 4.847.000 6.502.000
Sum langsiktig gjeld 7.495.000 7.328.000 7.150.000 7.363.000 7.469.000
Sum kortsiktig gjeld 17.020.000 14.424.000 15.270.000 15.824.000 19.277.000
Sum gjeld og egenkapital 27.445.000 26.563.000 27.212.000 28.034.000 33.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.570.000 46.352.000 50.265.000 63.960.000 81.792.000
Andre inntekter -53.000 1.448.000 152.000 -164.000 750.000
Driftsinntekter 59.518.000 47.800.000 50.417.000 63.795.000 82.541.000
Varekostnad -25.755.000 -19.502.000 -25.827.000 -35.043.000 -51.071.000
Lønninger -11.092.000 -10.149.000 -9.028.000 -10.997.000 -8.447.000
Avskrivning -2.502.000 -3.194.000 -3.831.000 -3.830.000 -2.905.000
Nedskrivning 0 0 -100.000 0
Andre driftskostnader -14.327.000 -9.561.000 -10.248.000 -11.040.000 -13.773.000
Driftskostnader -53.676.000 -42.406.000 -48.934.000 -61.010.000 -76.196.000
Driftsresultat 5.842.000 5.394.000 1.483.000 2.785.000 6.345.000
Finansinntekter 60.000 160.000 69.000 48.000 94.000
Finanskostnader -219.000 -332.000 -318.000 -288.000 -250.000
Finans -159.000 -172.000 -249.000 -240.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0 -2.144.000
Utbytte -6.120.000 -4.000.000 -1.000.000 -3.600.000 0
Årsresultat 4.239.000 4.019.000 945.000 1.945.000 4.663.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 638.000 717.000 558.000
Maskiner anlegg 1.739.000 1.027.000 4.071.000 5.605.000 4.343.000
Driftsløsøre 4.983.000 4.828.000 4.439.000 6.081.000 7.629.000
Sum varige driftsmidler 6.722.000 5.854.000 9.147.000 12.404.000 12.530.000
Sum finansielle anleggsmidler 788.000 476.000 166.000 31.000 125.000
Sum anleggsmidler 7.510.000 6.330.000 9.313.000 12.435.000 12.655.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.448.000 7.142.000 5.709.000 4.256.000 9.556.000
Andre fordringer 144.000 310.000 140.000 5.399.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.344.000 12.782.000 12.050.000 5.945.000 10.883.000
Sum omløpsmidler 19.935.000 20.234.000 17.899.000 15.599.000 20.592.000
Sum eiendeler 27.445.000 26.564.000 27.212.000 28.034.000 33.247.000
Sum opptjent egenkapital 2.830.000 4.711.000 4.692.000 4.747.000 6.402.000
Sum egenkapital 2.930.000 4.811.000 4.792.000 4.847.000 6.502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 345.000 630.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.000 3.970.000 7.824.000 6.079.000 7.336.000
Sum langsiktig gjeld 7.495.000 7.328.000 7.150.000 7.363.000 7.469.000
Leverandørgjeld 6.551.000 1.850.000 3.203.000 2.388.000 7.910.000
Betalbar skatt 1.444.000 1.202.000 632.000 887.000 856.000
Skyldig offentlige avgifter 1.836.000 2.565.000 1.467.000 1.933.000 2.512.000
Utbytte -6.120.000 -4.000.000 -1.000.000 -3.600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.049.000 836.000 1.144.000 937.000 663.000
Sum kortsiktig gjeld 17.020.000 14.424.000 15.270.000 15.824.000 19.277.000
Sum gjeld og egenkapital 27.445.000 26.563.000 27.212.000 28.034.000 33.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.915.000 5.810.000 2.629.000 -225.000 1.315.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.2 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.2 1 1.1
Soliditet 10.7 18.1 17.6 17.3 19.6
Resultatgrad 9.8 11.3 2.9 4.4 7.7
Rentedekningsgrad 26.7 16.2 4.7 9.7 25.4
Gjeldsgrad 8.4 4.5 4.7 4.8 4.1
Total kapitalrentabilitet 21.5 20.9 5.7 10.1 19.4
Signatur
20.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Even HvaalStyreleder54
Anette Hvarnes HvaalVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Holtsdalen As12.00 
Hara Holding As12.00 
Satina Holding As12.00 
Lunde As12.00 
Ahh Holding As52.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00