Brages Bilforretning AS
Juridisk navn:  Brages Bilforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70178200
Digernes næringsområde 6 Digernes næringsområde 6 Fax: 70178220
6260 Skodje 6260 Skodje
Fylke: Kommune: www.brages.no
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 841074602
Aksjekapital: 59.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 27.10.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,17%
Resultat  
  
-36,42%
Egenkapital  
  
-33,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 234.835.000 255.723.000 496.857.000 528.426.000 504.810.000
Resultat: 2.161.000 3.399.000 13.528.000 17.435.000 14.898.000
Egenkapital: 13.588.000 20.404.000 35.464.000 29.730.000 28.485.000
Regnskap for Brages Bilforretning AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 234.835.000 255.723.000 496.857.000 528.426.000 504.810.000
Driftskostnader -232.947.000 -252.315.000 -484.520.000 -513.879.000 -489.514.000
Driftsresultat 1.888.000 3.408.000 12.337.000 14.548.000 15.296.000
Finansinntekter 584.000 544.000 1.934.000 4.464.000 1.579.000
Finanskostnader -310.000 -553.000 -743.000 -1.577.000 -1.977.000
Finans 274.000 -9.000 1.191.000 2.887.000 -398.000
Resultat før skatt 2.161.000 3.399.000 13.528.000 17.435.000 14.898.000
Skattekostnad -476.000 -939.000 -2.793.000 -3.250.000 -2.633.000
Årsresultat 1.686.000 2.460.000 10.735.000 14.184.000 12.265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.181.000 6.128.000 9.567.000 15.187.000 22.389.000
Sum omløpsmidler 40.848.000 49.592.000 86.630.000 87.977.000 95.475.000
Sum eiendeler 47.029.000 55.720.000 96.197.000 103.164.000 117.864.000
Sum opptjent egenkapital 13.529.000 20.345.000 0 29.630.000 28.385.000
Sum egenkapital 13.588.000 20.404.000 35.464.000 29.730.000 28.485.000
Sum langsiktig gjeld 563.000 0 992.000 10.627.000 30.869.000
Sum kortsiktig gjeld 32.878.000 35.316.000 59.741.000 62.807.000 58.510.000
Sum gjeld og egenkapital 47.029.000 55.720.000 96.197.000 103.164.000 117.864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 234.204.000 254.899.000 495.229.000 526.905.000 501.789.000
Andre inntekter 631.000 824.000 1.628.000 1.521.000 3.021.000
Driftsinntekter 234.835.000 255.723.000 496.857.000 528.426.000 504.810.000
Varekostnad -194.562.000 -209.119.000 -391.480.000 -418.604.000 -398.393.000
Lønninger -21.054.000 -24.187.000 -56.874.000 -56.799.000 -53.672.000
Avskrivning -1.097.000 -1.121.000 -1.845.000 -3.616.000 -5.084.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.234.000 -17.888.000 -34.321.000 -34.860.000 -32.365.000
Driftskostnader -232.947.000 -252.315.000 -484.520.000 -513.879.000 -489.514.000
Driftsresultat 1.888.000 3.408.000 12.337.000 14.548.000 15.296.000
Finansinntekter 584.000 544.000 1.934.000 4.464.000 1.579.000
Finanskostnader -310.000 -553.000 -743.000 -1.577.000 -1.977.000
Finans 274.000 -9.000 1.191.000 2.887.000 -398.000
Konsernbidrag -2.002.000 -1.452.000 0 -4.940.000 0
Utbytte -6.500.000 0 -5.000.000 -8.000.000 -2.500.000
Årsresultat 1.686.000 2.460.000 10.735.000 14.184.000 12.265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.915.000 1.785.000 1.499.000 1.275.000 492.000
Fast eiendom 958.000 1.170.000 1.781.000 1.864.000 2.035.000
Maskiner anlegg 872.000 0 809.000 6.504.000 0
Driftsløsøre 2.154.000 2.891.000 2.423.000 2.414.000 16.567.000
Sum varige driftsmidler 3.984.000 4.061.000 5.014.000 10.782.000 18.603.000
Sum finansielle anleggsmidler 282.000 282.000 3.055.000 3.131.000 3.294.000
Sum anleggsmidler 6.181.000 6.128.000 9.567.000 15.187.000 22.389.000
Varebeholdning 17.009.000 22.625.000 50.515.000 50.047.000 56.583.000
Kundefordringer 6.308.000 3.333.000 8.362.000 14.540.000 27.803.000
Andre fordringer 8.043.000 3.478.000 19.342.000 17.633.000 2.779.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.488.000 20.156.000 8.410.000 5.757.000 8.310.000
Sum omløpsmidler 40.848.000 49.592.000 86.630.000 87.977.000 95.475.000
Sum eiendeler 47.029.000 55.720.000 96.197.000 103.164.000 117.864.000
Sum opptjent egenkapital 13.529.000 20.345.000 0 29.630.000 28.385.000
Sum egenkapital 13.588.000 20.404.000 35.464.000 29.730.000 28.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.084.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.995.000 17.895.000 0 18.569.000 14.788.000
Sum langsiktig gjeld 563.000 0 992.000 10.627.000 30.869.000
Leverandørgjeld 4.272.000 2.303.000 29.767.000 18.984.000 17.978.000
Betalbar skatt 60.000 807.000 3.007.000 2.516.000 2.467.000
Skyldig offentlige avgifter 1.815.000 1.380.000 5.675.000 7.626.000 9.915.000
Utbytte -6.500.000 0 -5.000.000 -8.000.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 14.236.000 12.931.000 16.292.000 15.111.000 10.862.000
Sum kortsiktig gjeld 32.878.000 35.316.000 59.741.000 62.807.000 58.510.000
Sum gjeld og egenkapital 47.029.000 55.720.000 96.197.000 103.164.000 117.864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.970.000 14.276.000 26.889.000 25.170.000 36.965.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7
Soliditet 28.9 36.6 36.9 28.8 24.2
Resultatgrad 0.8 1.3 2.5 2.8 3
Rentedekningsgrad 6.1 6.2 16.6 9.2 7.7
Gjeldsgrad 2.5 1.7 1.7 2.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 7.1 14.8 18.4 14.3
Signatur
14.01.2021
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Espen DigernesStyreleder44
Camilla Christensen VelleStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Brages Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00