Petter A Olsen Transport As
Juridisk navn:  Petter A Olsen Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69376057
Utgårdsveien 4 Utgårdsveien 4 Fax: 69376912
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 991792317
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 28.08.2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tc rostad as
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Adm As
Utvikling:
Omsetning  
  
16,94%
Resultat  
  
114,93%
Egenkapital  
  
5,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.457.000 2.101.000 1.721.000 2.031.000 1.957.000
Resultat: 30.000 -201.000 -483.000 -193.000 -292.000
Egenkapital: 452.000 429.000 586.000 689.000 738.000
Regnskap for Petter A Olsen Transport As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.457.000 2.101.000 1.721.000 2.031.000 1.957.000
Driftskostnader -2.429.000 -2.300.000 -2.187.000 -2.204.000 -2.222.000
Driftsresultat 28.000 -197.000 -465.000 -172.000 -265.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -24.000 -27.000 -34.000
Finans 2.000 -4.000 -18.000 -21.000 -27.000
Resultat før skatt 30.000 -201.000 -483.000 -193.000 -292.000
Skattekostnad -7.000 44.000 106.000 44.000 69.000
Årsresultat 23.000 -157.000 -376.000 -148.000 -223.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 387.000 684.000 1.026.000 1.367.000
Sum omløpsmidler 1.667.000 1.509.000 1.651.000 1.734.000 2.296.000
Sum eiendeler 1.755.000 1.896.000 2.335.000 2.760.000 3.663.000
Sum opptjent egenkapital 352.000 329.000 486.000 589.000 638.000
Sum egenkapital 452.000 429.000 586.000 689.000 738.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 474.000 806.000 1.118.000
Sum kortsiktig gjeld 1.303.000 1.334.000 1.276.000 1.265.000 1.807.000
Sum gjeld og egenkapital 1.755.000 1.897.000 2.336.000 2.760.000 3.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.404.000 2.101.000 1.721.000 2.031.000 1.957.000
Andre inntekter 53.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.457.000 2.101.000 1.721.000 2.031.000 1.957.000
Varekostnad -158.000 -207.000 -194.000 -114.000 -106.000
Lønninger -963.000 -851.000 -861.000 -853.000 -770.000
Avskrivning -343.000 -342.000 -342.000 -342.000 -364.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -965.000 -900.000 -790.000 -895.000 -982.000
Driftskostnader -2.429.000 -2.300.000 -2.187.000 -2.204.000 -2.222.000
Driftsresultat 28.000 -197.000 -465.000 -172.000 -265.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -24.000 -27.000 -34.000
Finans 2.000 -4.000 -18.000 -21.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 23.000 -157.000 -376.000 -148.000 -223.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 44.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 343.000 684.000 1.026.000 1.367.000
Sum varige driftsmidler 343.000 684.000 1.026.000 1.367.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 88.000 387.000 684.000 1.026.000 1.367.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 454.000 329.000 235.000 356.000 184.000
Andre fordringer 494.000 493.000 492.000 127.000 594.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 719.000 686.000 924.000 1.251.000 1.518.000
Sum omløpsmidler 1.667.000 1.509.000 1.651.000 1.734.000 2.296.000
Sum eiendeler 1.755.000 1.896.000 2.335.000 2.760.000 3.663.000
Sum opptjent egenkapital 352.000 329.000 486.000 589.000 638.000
Sum egenkapital 452.000 429.000 586.000 689.000 738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 29.000 45.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 134.000 474.000 806.000 1.118.000
Leverandørgjeld 18.000 79.000 64.000 77.000 69.000
Betalbar skatt 50.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 155.000 133.000 109.000 148.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.088.000 1.099.000 1.079.000 1.079.000 1.590.000
Sum kortsiktig gjeld 1.303.000 1.334.000 1.276.000 1.265.000 1.807.000
Sum gjeld og egenkapital 1.755.000 1.897.000 2.336.000 2.760.000 3.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 364.000 175.000 375.000 469.000 489.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.3 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.3 1.4 1.3
Soliditet 25.8 22.6 25.1 2 20.1
Resultatgrad 1.1 -9.4 -8.5 -13.5
Rentedekningsgrad 7.0 -19.7 -19.4 -6.4 -7.8
Gjeldsgrad 2.9 3.4 3 3 4
Total kapitalrentabilitet 1.9 -10.1 -19.6 -
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Petter Andre OlsenStyreleder49
Siri Sesselja Arnadottir BjørgulfsenStyremedlem55
Sven Arne FossStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Petter A Olsen Maskinutleie As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00