Jenssen Elektro As
Juridisk navn:  Jenssen Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rennolsvegen 105 Rennolsvegen 105 Fax:
7380 Ålen 7380 Ålen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Holtålen
Org.nr: 991731571
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.09.2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Era Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,42%
Resultat  
  
-145,23%
Egenkapital  
  
-31,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.469.000 1.823.000 1.188.000 718.000 0
Resultat: -128.000 283.000 -62.000 -1.000 -28.000
Egenkapital: 274.000 400.000 210.000 272.000 273.000
Regnskap for Jenssen Elektro As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.469.000 1.823.000 1.188.000 718.000 0
Driftskostnader -1.596.000 -1.541.000 -1.250.000 -719.000 -28.000
Driftsresultat -127.000 283.000 -62.000 -1.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -128.000 283.000 -62.000 -1.000 -28.000
Skattekostnad 1.000 -19.000 0 0 0
Årsresultat -126.000 263.000 -62.000 -1.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 68.000 60.000 33.000 42.000
Sum omløpsmidler 635.000 724.000 414.000 530.000 231.000
Sum eiendeler 672.000 792.000 474.000 563.000 273.000
Sum opptjent egenkapital -126.000 -190.000 -128.000 -127.000
Sum egenkapital 274.000 400.000 210.000 272.000 273.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 399.000 391.000 265.000 291.000 0
Sum gjeld og egenkapital 673.000 792.000 475.000 563.000 273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.469.000 1.791.000 1.188.000 718.000 0
Andre inntekter 32.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.469.000 1.823.000 1.188.000 718.000 0
Varekostnad -368.000 -627.000 -275.000 -168.000 0
Lønninger -823.000 -449.000 -592.000 -325.000 0
Avskrivning -22.000 -17.000 -10.000 -9.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -383.000 -448.000 -373.000 -217.000 -25.000
Driftskostnader -1.596.000 -1.541.000 -1.250.000 -719.000 -28.000
Driftsresultat -127.000 283.000 -62.000 -1.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag -57.000 0 0 0
Utbytte -16.000 0 0 0
Årsresultat -126.000 263.000 -62.000 -1.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 59.000 60.000 33.000 42.000
Sum varige driftsmidler 37.000 59.000 60.000 33.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 68.000 60.000 33.000 42.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 146.000 471.000 228.000 183.000 0
Andre fordringer 23.000 43.000 49.000 66.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 466.000 210.000 137.000 281.000 132.000
Sum omløpsmidler 635.000 724.000 414.000 530.000 231.000
Sum eiendeler 672.000 792.000 474.000 563.000 273.000
Sum opptjent egenkapital -126.000 -190.000 -128.000 -127.000
Sum egenkapital 274.000 400.000 210.000 272.000 273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 189.000 173.000 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 18.000 45.000 87.000 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 107.000 23.000 52.000 0
Utbytte -16.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 75.000 97.000 152.000 0
Sum kortsiktig gjeld 399.000 391.000 265.000 291.000 0
Sum gjeld og egenkapital 673.000 792.000 475.000 563.000 273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 236.000 333.000 149.000 239.000 231.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 1.6 1.8 0
Soliditet 40.7 50.5 44.2 48.3 1
Resultatgrad -8.6 15.5 -5.2 -0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.0 1.3 1.1 0
Total kapitalrentabilitet -18.9 35.7 -13.1 -0.2 -10.3
Signatur
06.03.2018
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Robert JenssenStyreleder58
Grethe TalmoStyremedlem54
Tina Wangberg Jenssen KostamoVaramedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roro Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00