Snåsa Snekkerservice As
Juridisk navn:  Snåsa Snekkerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93433359
Postboks 77 Fax:
7761 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Snåsa
Org.nr: 838015042
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 28.02.1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18,91%
Resultat  
  
-181,99%
Egenkapital  
  
-29,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 896.000 1.105.000 772.000 1.402.000 1.032.000
Resultat: -132.000 161.000 174.000 78.000 -80.000
Egenkapital: 313.000 443.000 318.000 146.000 143.000
Regnskap for Snåsa Snekkerservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 896.000 1.105.000 772.000 1.402.000 1.032.000
Driftskostnader -1.027.000 -944.000 -597.000 -1.312.000 -1.101.000
Driftsresultat -132.000 160.000 175.000 91.000 -69.000
Finansinntekter 1.000 6.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -3.000 -14.000 -12.000
Finans -1.000 1.000 -2.000 -13.000 -11.000
Resultat før skatt -132.000 161.000 174.000 78.000 -80.000
Skattekostnad 2.000 -35.000 -2.000 -58.000 1.000
Årsresultat -131.000 125.000 172.000 19.000 -79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 46.000 64.000 82.000 158.000
Sum omløpsmidler 657.000 698.000 404.000 522.000 463.000
Sum eiendeler 685.000 744.000 468.000 604.000 621.000
Sum opptjent egenkapital 213.000 343.000 218.000 46.000 43.000
Sum egenkapital 313.000 443.000 318.000 146.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 27.000 51.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 294.000 123.000 406.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital 686.000 743.000 468.000 603.000 621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 896.000 1.105.000 772.000 1.402.000 1.032.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 896.000 1.105.000 772.000 1.402.000 1.032.000
Varekostnad -471.000 -280.000 -68.000 -659.000 -461.000
Lønninger -358.000 -462.000 -360.000 -448.000 -395.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -184.000 -151.000 -187.000 -227.000
Driftskostnader -1.027.000 -944.000 -597.000 -1.312.000 -1.101.000
Driftsresultat -132.000 160.000 175.000 91.000 -69.000
Finansinntekter 1.000 6.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -3.000 -14.000 -12.000
Finans -1.000 1.000 -2.000 -13.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -131.000 125.000 172.000 19.000 -79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 46.000 64.000 82.000 100.000
Sum varige driftsmidler 28.000 46.000 64.000 82.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 46.000 64.000 82.000 158.000
Varebeholdning 5.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Kundefordringer 627.000 340.000 224.000 472.000 408.000
Andre fordringer 6.000 0 28.000 23.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 355.000 149.000 24.000 15.000
Sum omløpsmidler 657.000 698.000 404.000 522.000 463.000
Sum eiendeler 685.000 744.000 468.000 604.000 621.000
Sum opptjent egenkapital 213.000 343.000 218.000 46.000 43.000
Sum egenkapital 313.000 443.000 318.000 146.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -26.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 27.000 51.000 74.000
Leverandørgjeld 178.000 105.000 30.000 72.000 182.000
Betalbar skatt 35.000 0 0 -17.000
Skyldig offentlige avgifter 158.000 111.000 48.000 125.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 43.000 45.000 236.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 294.000 123.000 406.000 404.000
Sum gjeld og egenkapital 686.000 743.000 468.000 603.000 621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 284.000 404.000 281.000 116.000 59.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.4 3.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 2.4 3.3 1.3 1.1
Soliditet 45.6 59.6 67.9 24.2 2
Resultatgrad -14.7 14.5 22.7 6.5 -6.7
Rentedekningsgrad -66.0 3 58.3 6.5 -5.8
Gjeldsgrad 1.2 0.7 0.5 3.1 3.3
Total kapitalrentabilitet -19.1 22.3 37.6 15.3
Signatur
31.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ragnar Andreas SandnesmoStyreleder58
Kjell Åge GaundalStyremedlem64
Bente FalmårVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Åge Gaundal50.0064
Ragnar Andreas Sandnesmo50.00 
Ragnar Andreas Sandnesmo50.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00