Sverre Blandhol
Juridisk navn:  Sverre Blandhol
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22436985
Sørsletta 12A Sørsletta 12A Fax:
0756 Oslo 756 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991079580
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 17.04.2007
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Børresen & Wiersdalen As
Utvikling:
Omsetning  
  
64,1%
Resultat  
  
206,67%
Egenkapital  
  
-185,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 64.000 39.000 32.000 22.000 375.000
Resultat: 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 345.000
Egenkapital: -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Regnskap for Sverre Blandhol
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 64.000 39.000 32.000 22.000 375.000
Driftskostnader -48.000 -55.000 -45.000 -47.000 -31.000
Driftsresultat 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 344.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 345.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.000 46.000 39.000 17.000 272.000
Sum eiendeler 6.000 46.000 39.000 17.000 272.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Sum egenkapital -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 39.000 10.000 10.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 46.000 39.000 16.000 271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.000 27.000 21.000 11.000 368.000
Andre inntekter 0 13.000 12.000 11.000 7.000
Driftsinntekter 64.000 39.000 32.000 22.000 375.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -55.000 -45.000 -47.000 -31.000
Driftskostnader -48.000 -55.000 -45.000 -47.000 -31.000
Driftsresultat 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 344.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 12.000 12.000 8.000
Andre fordringer 0 14.000 10.000 5.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 19.000 17.000 1.000 257.000
Sum omløpsmidler 6.000 46.000 39.000 17.000 272.000
Sum eiendeler 6.000 46.000 39.000 17.000 272.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Sum egenkapital -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 29.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 0 0 0 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 39.000 10.000 10.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 46.000 39.000 16.000 271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 7.000 29.000 7.000 184.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.2 3.9 1.7 3.1
Likviditetsgrad 2 0.5 1.2 3.9 1.7 3.1
Soliditet 15.2 74.4 37.5 67.5
Resultatgrad 2 -38.5 -37.5 -113.6 91.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.6 0.3 1.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 266.7 -32.6 -30.8 -156.3 126.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00