Service & Utleie As
Juridisk navn:  Service & Utleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91301407
Finskudtveien 55 Finskudtveien 55 Fax:
1894 Rakkestad 1894 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 991091424
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 22.03.2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
79,4%
Resultat  
  
130,22%
Egenkapital  
  
38,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 653.000 364.000 757.000 416.000 514.000
Resultat: 175.000 -579.000 -62.000 -189.000 69.000
Egenkapital: -363.000 -594.000 -15.000 47.000 235.000
Regnskap for Service & Utleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 653.000 364.000 757.000 416.000 514.000
Driftskostnader -382.000 -830.000 -752.000 -605.000 -445.000
Driftsresultat 272.000 -466.000 6.000 -188.000 69.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -99.000 -114.000 -67.000 0 -1.000
Finans -97.000 -113.000 -67.000 0 -1.000
Resultat før skatt 175.000 -579.000 -62.000 -189.000 69.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 175.000 -579.000 -62.000 -189.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.440.000 2.605.000 3.050.000 414.000 257.000
Sum omløpsmidler 750.000 235.000 576.000 311.000 137.000
Sum eiendeler 3.190.000 2.840.000 3.626.000 725.000 394.000
Sum opptjent egenkapital -463.000 -694.000 -115.000 -53.000 135.000
Sum egenkapital -363.000 -594.000 -15.000 47.000 235.000
Sum langsiktig gjeld 2.337.000 2.414.000 2.509.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.216.000 1.021.000 1.133.000 679.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 3.190.000 2.841.000 3.627.000 726.000 394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 311.000 15.000 729.000 416.000 514.000
Andre inntekter 342.000 349.000 28.000 0 0
Driftsinntekter 653.000 364.000 757.000 416.000 514.000
Varekostnad -52.000 0 0 -14.000
Lønninger -172.000 -283.000 0
Avskrivning -170.000 0 -111.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -778.000 -580.000 -211.000 -368.000
Driftskostnader -382.000 -830.000 -752.000 -605.000 -445.000
Driftsresultat 272.000 -466.000 6.000 -188.000 69.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -99.000 -114.000 -67.000 0 -1.000
Finans -97.000 -113.000 -67.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 175.000 -579.000 -62.000 -189.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.071.000 2.153.000 2.153.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 369.000 452.000 897.000 414.000 257.000
Sum varige driftsmidler 2.440.000 2.605.000 3.050.000 414.000 257.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.440.000 2.605.000 3.050.000 414.000 257.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 451.000 65.000 335.000 188.000 91.000
Andre fordringer 10.000 79.000 120.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 299.000 160.000 163.000 4.000 47.000
Sum omløpsmidler 750.000 235.000 576.000 311.000 137.000
Sum eiendeler 3.190.000 2.840.000 3.626.000 725.000 394.000
Sum opptjent egenkapital -463.000 -694.000 -115.000 -53.000 135.000
Sum egenkapital -363.000 -594.000 -15.000 47.000 235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.337.000 2.414.000 2.509.000 0 0
Leverandørgjeld 259.000 256.000 3.000 347.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 0 42.000 8.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 927.000 765.000 1.129.000 290.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 1.216.000 1.021.000 1.133.000 679.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 3.190.000 2.841.000 3.627.000 726.000 394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -466.000 -786.000 -557.000 -368.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.2 0.5 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 0.5 0.5 0.9
Soliditet -11.4 -20.9 -0.4 6.5 59.6
Resultatgrad 41.7 -128.0 0.8 -45.2 13.4
Rentedekningsgrad 2.7 -4.1 0.1 6
Gjeldsgrad -9.8 -5.8 -242.8 14.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.6 -16.4 0.2 -25.9 17.5
Signatur
16.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune Komsai BergerudStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Komsai Bergerud100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00