Energi Consultants AS
Juridisk navn:  Energi Consultants AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90635582
Ruglandveien 133 Ruglandveien 133 Fax:
1359 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune: www.energiconsultants....
Viken Bærum
Org.nr: 991085599
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 17.03.2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37,58%
Resultat  
  
-25,16%
Egenkapital  
  
6,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.118.000 1.791.000 1.552.000 1.721.000 1.397.000
Resultat: 351.000 469.000 1.114.000 423.000 379.000
Egenkapital: 4.611.000 4.339.000 3.963.000 3.254.000 3.254.000
Regnskap for Energi Consultants AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.118.000 1.791.000 1.552.000 1.721.000 1.397.000
Driftskostnader -771.000 -1.366.000 -1.069.000 -1.297.000 -1.097.000
Driftsresultat 347.000 425.000 483.000 424.000 300.000
Finansinntekter 12.000 101.000 634.000 1.000 83.000
Finanskostnader -8.000 -58.000 -3.000 -2.000 -4.000
Finans 4.000 43.000 631.000 -1.000 79.000
Resultat før skatt 351.000 469.000 1.114.000 423.000 379.000
Skattekostnad -78.000 -93.000 -106.000 -97.000 -91.000
Årsresultat 272.000 376.000 1.008.000 326.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000
Sum omløpsmidler 5.025.000 4.662.000 4.647.000 3.892.000 3.648.000
Sum eiendeler 5.158.000 4.795.000 4.780.000 4.025.000 3.781.000
Sum opptjent egenkapital 4.511.000 4.239.000 3.863.000 3.154.000 3.154.000
Sum egenkapital 4.611.000 4.339.000 3.963.000 3.254.000 3.254.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 547.000 456.000 817.000 771.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 5.158.000 4.795.000 4.780.000 4.025.000 3.781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.118.000 1.791.000 1.552.000 1.721.000 1.397.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.118.000 1.791.000 1.552.000 1.721.000 1.397.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -708.000 -1.299.000 -951.000 -1.048.000 -878.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -67.000 -118.000 -249.000 -219.000
Driftskostnader -771.000 -1.366.000 -1.069.000 -1.297.000 -1.097.000
Driftsresultat 347.000 425.000 483.000 424.000 300.000
Finansinntekter 12.000 101.000 634.000 1.000 83.000
Finanskostnader -8.000 -58.000 -3.000 -2.000 -4.000
Finans 4.000 43.000 631.000 -1.000 79.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -325.000 -288.000
Årsresultat 272.000 376.000 1.008.000 326.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000
Sum anleggsmidler 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 257.000 325.000 475.000 980.000 461.000
Andre fordringer 189.000 1.000 0 30.000 3.000
Sum investeringer 4.020.000 2.500.000 3.250.000 2.600.000 2.600.000
Kasse, bank 559.000 1.837.000 922.000 283.000 584.000
Sum omløpsmidler 5.025.000 4.662.000 4.647.000 3.892.000 3.648.000
Sum eiendeler 5.158.000 4.795.000 4.780.000 4.025.000 3.781.000
Sum opptjent egenkapital 4.511.000 4.239.000 3.863.000 3.154.000 3.154.000
Sum egenkapital 4.611.000 4.339.000 3.963.000 3.254.000 3.254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 10.000 4.000 5.000 8.000
Betalbar skatt 78.000 93.000 106.000 97.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 323.000 248.000 294.000 218.000 40.000
Utbytte -300.000 -325.000 -288.000
Annen kortsiktig gjeld 140.000 106.000 114.000 125.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 547.000 456.000 817.000 771.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 5.158.000 4.795.000 4.780.000 4.025.000 3.781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.478.000 4.206.000 3.830.000 3.121.000 3.121.000
Likviditetsgrad 1 9.2 10.2 5.7 5 6.9
Likviditetsgrad 2 9.2 10.2 5.7 5 6.9
Soliditet 89.4 90.5 82.9 80.8 86.1
Resultatgrad 31.0 23.7 31.1 24.6 21.5
Rentedekningsgrad 43.4 7.3 1 2 7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.0 11.0 23.4 10.6 10.1
Signatur
14.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
David Michael WattStyreleder46
Hilde GilleboVaramedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
David Michael Watt100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00