Bunnpris Heimdal AS
Juridisk navn:  Bunnpris Heimdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72846466
Søbstadvegen 7 Søbstadvegen 7 Fax: 72847356
7088 Heimdal 7088 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 837679982
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 23.05.1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,74%
Resultat  
  
36,97%
Egenkapital  
  
-12,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 30.375.000 27.184.000 27.846.000 30.665.000 33.052.000
Resultat: -866.000 -1.374.000 -2.023.000 -1.096.000 -552.000
Egenkapital: -6.016.000 -5.340.000 -4.269.000 -2.649.000 -1.776.000
Regnskap for Bunnpris Heimdal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 30.375.000 27.184.000 27.846.000 30.665.000 33.052.000
Driftskostnader -31.006.000 -28.164.000 -29.455.000 -31.471.000 -33.495.000
Driftsresultat -631.000 -979.000 -1.610.000 -806.000 -443.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -235.000 -396.000 -417.000 -293.000 -110.000
Finans -234.000 -394.000 -414.000 -290.000 -109.000
Resultat før skatt -866.000 -1.374.000 -2.023.000 -1.096.000 -552.000
Skattekostnad 190.000 302.000 404.000 223.000 107.000
Årsresultat -676.000 -1.072.000 -1.619.000 -873.000 -445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.839.000 1.653.000 1.355.000 925.000 701.000
Sum omløpsmidler 3.962.000 4.593.000 6.073.000 5.257.000 5.320.000
Sum eiendeler 5.801.000 6.246.000 7.428.000 6.182.000 6.021.000
Sum opptjent egenkapital -6.118.000 -5.442.000 -4.371.000 -2.751.000 -1.878.000
Sum egenkapital -6.016.000 -5.340.000 -4.269.000 -2.649.000 -1.776.000
Sum langsiktig gjeld 8.132.000 7.917.000 7.554.000 5.358.000 4.465.000
Sum kortsiktig gjeld 3.686.000 3.670.000 4.142.000 3.473.000 3.333.000
Sum gjeld og egenkapital 5.802.000 6.247.000 7.427.000 6.182.000 6.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.668.000 25.268.000 26.863.000 29.839.000 32.281.000
Andre inntekter 1.708.000 1.916.000 983.000 825.000 771.000
Driftsinntekter 30.375.000 27.184.000 27.846.000 30.665.000 33.052.000
Varekostnad -22.635.000 -19.927.000 -20.939.000 -23.154.000 -24.792.000
Lønninger -3.093.000 -3.211.000 -3.455.000 -3.420.000 -3.432.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.274.000 -5.022.000 -5.060.000 -4.897.000 -5.271.000
Driftskostnader -31.006.000 -28.164.000 -29.455.000 -31.471.000 -33.495.000
Driftsresultat -631.000 -979.000 -1.610.000 -806.000 -443.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -235.000 -396.000 -417.000 -293.000 -110.000
Finans -234.000 -394.000 -414.000 -290.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -676.000 -1.072.000 -1.619.000 -873.000 -445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.805.000 1.615.000 1.313.000 909.000 685.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 22.000 26.000 0 0
Sum varige driftsmidler 18.000 22.000 26.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 1.839.000 1.653.000 1.355.000 925.000 701.000
Varebeholdning 2.177.000 2.140.000 2.614.000 2.432.000 2.281.000
Kundefordringer 192.000 188.000 197.000 112.000 143.000
Andre fordringer 1.221.000 1.081.000 1.258.000 1.129.000 804.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 373.000 1.185.000 2.003.000 1.584.000 2.092.000
Sum omløpsmidler 3.962.000 4.593.000 6.073.000 5.257.000 5.320.000
Sum eiendeler 5.801.000 6.246.000 7.428.000 6.182.000 6.021.000
Sum opptjent egenkapital -6.118.000 -5.442.000 -4.371.000 -2.751.000 -1.878.000
Sum egenkapital -6.016.000 -5.340.000 -4.269.000 -2.649.000 -1.776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.132.000 7.917.000 7.554.000 5.358.000 4.465.000
Leverandørgjeld 1.428.000 3.012.000 3.486.000 2.839.000 2.734.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 203.000 265.000 191.000 205.000 198.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.055.000 393.000 466.000 430.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 3.686.000 3.670.000 4.142.000 3.473.000 3.333.000
Sum gjeld og egenkapital 5.802.000 6.247.000 7.427.000 6.182.000 6.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 276.000 923.000 1.931.000 1.784.000 1.987.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9
Soliditet -103.7 -85.5 -57.5 -42.9 -29.5
Resultatgrad -2.1 -3.6 -5.8 -2.6 -1.3
Rentedekningsgrad -2.7 -2.5 -3.9 -2.8
Gjeldsgrad -2.0 -2.2 -2.7 -3.3 -4.4
Total kapitalrentabilitet -10.9 -15.6 -21.6 -7.3
Signatur
26.02.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER AV TO AV
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian LykkeStyreleder47
Tore Ottar BjørneboStyremedlem52
Anders ErvigStyremedlem65
Kjell EngløkkStyremedlem64
Guri Johanne KilliVaramedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
I K Lykke Drift As50.00 
Kjell Engløkk20.0064
Erco Invest As30.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00