Roger AS
Juridisk navn:  Roger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jansbergveien 60 Jansbergveien 60 Fax:
1852 Mysen 1852 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 990833842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 15.12.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2243,64%
Egenkapital  
  
7,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.289.000 55.000 2.056.000 2.485.000 1.646.000
Egenkapital: 12.705.000 11.765.000 12.321.000 11.322.000 9.543.000
Regnskap for Roger AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -8.000 -8.000 -11.000 -8.000
Driftsresultat -12.000 -8.000 -8.000 -11.000 -8.000
Finansinntekter 1.302.000 77.000 2.063.000 2.497.000 1.654.000
Finanskostnader 0 -15.000 0 0 0
Finans 1.302.000 62.000 2.063.000 2.497.000 1.654.000
Resultat før skatt 1.289.000 55.000 2.056.000 2.485.000 1.646.000
Skattekostnad -21.000 -15.000 -26.000 -17.000 -27.000
Årsresultat 1.268.000 40.000 2.030.000 2.468.000 1.619.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.911.000 5.912.000 5.911.000 5.928.000 5.936.000
Sum omløpsmidler 6.814.000 5.882.000 6.444.000 5.426.000 3.642.000
Sum eiendeler 12.725.000 11.794.000 12.355.000 11.354.000 9.578.000
Sum opptjent egenkapital 12.605.000 11.665.000 12.221.000 11.222.000 9.443.000
Sum egenkapital 12.705.000 11.765.000 12.321.000 11.322.000 9.543.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 13.000 8.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 29.000 21.000 24.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 12.726.000 11.794.000 12.355.000 11.354.000 9.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -8.000 -8.000 -11.000 -8.000
Driftskostnader -12.000 -8.000 -8.000 -11.000 -8.000
Driftsresultat -12.000 -8.000 -8.000 -11.000 -8.000
Finansinntekter 1.302.000 77.000 2.063.000 2.497.000 1.654.000
Finanskostnader 0 -15.000 0 0 0
Finans 1.302.000 62.000 2.063.000 2.497.000 1.654.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -596.000 -1.031.000 -689.000 -1.766.000
Årsresultat 1.268.000 40.000 2.030.000 2.468.000 1.619.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 889.000 889.000 2.666.000 2.666.000 2.666.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 889.000 889.000 2.666.000 2.666.000 2.666.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.023.000 5.023.000 3.245.000 3.262.000 3.270.000
Sum anleggsmidler 5.911.000 5.912.000 5.911.000 5.928.000 5.936.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 775.000 753.000 2.027.000 3.567.000 2.662.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.039.000 5.130.000 4.417.000 1.860.000 980.000
Sum omløpsmidler 6.814.000 5.882.000 6.444.000 5.426.000 3.642.000
Sum eiendeler 12.725.000 11.794.000 12.355.000 11.354.000 9.578.000
Sum opptjent egenkapital 12.605.000 11.665.000 12.221.000 11.222.000 9.443.000
Sum egenkapital 12.705.000 11.765.000 12.321.000 11.322.000 9.543.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 13.000 8.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 13.000 8.000 11.000
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 0
Betalbar skatt 21.000 29.000 21.000 20.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -596.000 -1.031.000 -689.000 -1.766.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 29.000 21.000 24.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 12.726.000 11.794.000 12.355.000 11.354.000 9.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.793.000 5.853.000 6.423.000 5.402.000 3.617.000
Likviditetsgrad 1 324.5 202.8 306.9 226.1 145.7
Likviditetsgrad 2 324.5 202.8 306.9 226.1 145.7
Soliditet 99.8 99.8 99.7 99.7 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 10.1 0.6 16.6 21.9 17.2
Signatur
15.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roger FredriksenStyreleder49
Gunn Kristin GraueVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roger Fredriksen100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00