Hedmark Engros AS
Juridisk navn:  Hedmark Engros AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45910509
Gamle Stangeveg 205 Gamle Stangeveg 205 Fax:
2335 Stange 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 890736602
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.11.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Thor Gudmund Olsen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12,96%
Resultat  
  
130,46%
Egenkapital  
  
30,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.400.000 25.736.000 23.515.000 16.741.000 17.840.000
Resultat: 1.468.000 637.000 601.000 450.000 1.369.000
Egenkapital: 4.829.000 3.707.000 3.798.000 3.350.000 2.988.000
Regnskap for Hedmark Engros AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.400.000 25.736.000 23.515.000 16.741.000 17.840.000
Driftskostnader -20.933.000 -25.099.000 -22.915.000 -16.292.000 -16.471.000
Driftsresultat 1.467.000 636.000 600.000 450.000 1.370.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 1.468.000 637.000 601.000 450.000 1.369.000
Skattekostnad -327.000 -180.000 -152.000 -88.000 -331.000
Årsresultat 1.141.000 457.000 448.000 362.000 1.038.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.340.000 374.000 474.000 369.000 109.000
Sum omløpsmidler 4.084.000 5.168.000 5.125.000 4.209.000 4.897.000
Sum eiendeler 6.424.000 5.542.000 5.599.000 4.578.000 5.006.000
Sum opptjent egenkapital 4.728.000 3.607.000 3.698.000 3.249.000 2.888.000
Sum egenkapital 4.829.000 3.707.000 3.798.000 3.350.000 2.988.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 238.000
Sum kortsiktig gjeld 1.596.000 1.835.000 1.801.000 1.229.000 1.781.000
Sum gjeld og egenkapital 6.424.000 5.542.000 5.599.000 4.578.000 5.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.378.000 25.736.000 23.515.000 16.701.000 17.813.000
Andre inntekter 22.000 0 0 40.000 27.000
Driftsinntekter 22.400.000 25.736.000 23.515.000 16.741.000 17.840.000
Varekostnad -18.089.000 -20.950.000 -19.277.000 -13.273.000 -14.251.000
Lønninger -1.725.000 -2.599.000 -2.316.000 -1.795.000 -1.099.000
Avskrivning -124.000 -110.000 -107.000 -26.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -995.000 -1.440.000 -1.215.000 -1.198.000 -1.115.000
Driftskostnader -20.933.000 -25.099.000 -22.915.000 -16.292.000 -16.471.000
Driftsresultat 1.467.000 636.000 600.000 450.000 1.370.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag -19.000 -13.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.141.000 457.000 448.000 362.000 1.038.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 121.000 130.000 190.000 283.000 0
Driftsløsøre 71.000 129.000 179.000 87.000 109.000
Sum varige driftsmidler 191.000 259.000 369.000 369.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.149.000 115.000 105.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.340.000 374.000 474.000 369.000 109.000
Varebeholdning 2.109.000 1.750.000 2.090.000 2.179.000 2.133.000
Kundefordringer 1.098.000 2.201.000 2.097.000 1.130.000 2.038.000
Andre fordringer 767.000 965.000 828.000 727.000 541.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 110.000 253.000 111.000 173.000 186.000
Sum omløpsmidler 4.084.000 5.168.000 5.125.000 4.209.000 4.897.000
Sum eiendeler 6.424.000 5.542.000 5.599.000 4.578.000 5.006.000
Sum opptjent egenkapital 4.728.000 3.607.000 3.698.000 3.249.000 2.888.000
Sum egenkapital 4.829.000 3.707.000 3.798.000 3.350.000 2.988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 238.000
Leverandørgjeld 1.011.000 1.024.000 1.075.000 651.000 1.191.000
Betalbar skatt 322.000 176.000 152.000 88.000 331.000
Skyldig offentlige avgifter 96.000 296.000 289.000 193.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 339.000 285.000 297.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 1.596.000 1.835.000 1.801.000 1.229.000 1.781.000
Sum gjeld og egenkapital 6.424.000 5.542.000 5.599.000 4.578.000 5.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.488.000 3.333.000 3.324.000 2.980.000 3.116.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.8 2.8 3.4 2.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.9 1.7 1.7 1.6
Soliditet 75.2 66.9 67.8 73.2 59.7
Resultatgrad 6.5 2.5 2.6 2.7 7.7
Rentedekningsgrad 1.467.0 3 6 4 1
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 22.9 11.5 10.7 9.8 27.4
Signatur
26.03.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hasan UcarStyreleder44
Virgilia Banut VillafuerteVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hasan Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00