Johansen Bad Og Rørservice As
Juridisk navn:  Johansen Bad Og Rørservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93222324
Granliveien 25C Granliveien 25C Fax:
1086 Oslo 1086 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990718245
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 28.12.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-49,11%
Resultat  
  
-73,92%
Egenkapital  
  
18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.905.000 5.708.000 2.419.000 2.185.000 3.044.000
Resultat: 673.000 2.581.000 446.000 164.000 948.000
Egenkapital: 662.000 561.000 556.000 556.000 556.000
Regnskap for Johansen Bad Og Rørservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.905.000 5.708.000 2.419.000 2.185.000 3.044.000
Driftskostnader -2.240.000 -3.129.000 -1.972.000 -2.021.000 -2.096.000
Driftsresultat 666.000 2.579.000 447.000 165.000 948.000
Finansinntekter 9.000 4.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 7.000 3.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 673.000 2.581.000 446.000 164.000 948.000
Skattekostnad -154.000 -576.000 -109.000 -43.000 -242.000
Årsresultat 519.000 2.005.000 337.000 122.000 706.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 144.000 270.000 289.000 311.000
Sum omløpsmidler 1.442.000 3.346.000 1.126.000 737.000 1.482.000
Sum eiendeler 1.474.000 3.490.000 1.396.000 1.026.000 1.793.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 461.000 456.000 456.000 456.000
Sum egenkapital 662.000 561.000 556.000 556.000 556.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 27.000 26.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 813.000 2.922.000 813.000 443.000 1.214.000
Sum gjeld og egenkapital 1.475.000 3.490.000 1.396.000 1.025.000 1.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.905.000 5.708.000 2.419.000 2.185.000 3.044.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.905.000 5.708.000 2.419.000 2.185.000 3.044.000
Varekostnad -751.000 -1.730.000 -736.000 -826.000 -938.000
Lønninger -848.000 -759.000 -784.000 -757.000 -738.000
Avskrivning -127.000 -126.000 -47.000 -41.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -514.000 -514.000 -405.000 -397.000 -380.000
Driftskostnader -2.240.000 -3.129.000 -1.972.000 -2.021.000 -2.096.000
Driftsresultat 666.000 2.579.000 447.000 165.000 948.000
Finansinntekter 9.000 4.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 7.000 3.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -418.000 -2.000.000 -337.000 -122.000 -700.000
Årsresultat 519.000 2.005.000 337.000 122.000 706.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 17.000 23.000 28.000 0 0
Driftsløsøre 121.000 243.000 289.000 311.000
Sum varige driftsmidler 17.000 144.000 270.000 289.000 311.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 144.000 270.000 289.000 311.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 233.000 733.000 504.000 200.000 210.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.209.000 2.613.000 622.000 537.000 1.272.000
Sum omløpsmidler 1.442.000 3.346.000 1.126.000 737.000 1.482.000
Sum eiendeler 1.474.000 3.490.000 1.396.000 1.026.000 1.793.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 461.000 456.000 456.000 456.000
Sum egenkapital 662.000 561.000 556.000 556.000 556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 27.000 26.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 27.000 26.000 23.000
Leverandørgjeld 10.000 19.000 85.000 121.000 43.000
Betalbar skatt 176.000 596.000 108.000 40.000 240.000
Skyldig offentlige avgifter 140.000 245.000 220.000 100.000 172.000
Utbytte -418.000 -2.000.000 -337.000 -122.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 69.000 61.000 63.000 62.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 813.000 2.922.000 813.000 443.000 1.214.000
Sum gjeld og egenkapital 1.475.000 3.490.000 1.396.000 1.025.000 1.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 629.000 424.000 313.000 294.000 268.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 1.4 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.1 1.4 1.7 1.2
Soliditet 44.9 16.1 39.8 54.2 3
Resultatgrad 22.9 45.2 18.5 7.6 31.1
Rentedekningsgrad 333.0 2 223.5 82.5 4
Gjeldsgrad 1.2 5.2 1.5 0.8 2.2
Total kapitalrentabilitet 45.8 7 32.1 16.2 5
Signatur
23.04.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.04.2010
Daglig leder alene.
Caroline Bruun
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Caroline BruunStyreleder53
Pål JohansenVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pål Johansen100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00