Aarhus Transport As
Juridisk navn:  Aarhus Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91817422
Sørelivegen 27 Sørelivegen 27 Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Buskerud Gol
Org.nr: 990702861
Aksjekapital: 55.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 18.12.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Team As
Regnskapsfører: Snøgg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-66,92%
Resultat  
  
20,94%
Egenkapital  
  
27,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.093.000 9.351.000 8.597.000 9.619.000 10.098.000
Resultat: 1.051.000 869.000 933.000 853.000 710.000
Egenkapital: 4.145.000 3.256.000 4.580.000 3.853.000 3.187.000
Regnskap for Aarhus Transport As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.093.000 9.351.000 8.597.000 9.619.000 10.098.000
Driftskostnader -2.257.000 -8.388.000 -7.560.000 -8.634.000 -9.363.000
Driftsresultat 836.000 962.000 1.038.000 985.000 735.000
Finansinntekter 322.000 1.000 4.000 6.000 5.000
Finanskostnader -107.000 -94.000 -109.000 -138.000 -30.000
Finans 215.000 -93.000 -105.000 -132.000 -25.000
Resultat før skatt 1.051.000 869.000 933.000 853.000 710.000
Skattekostnad -163.000 -191.000 -205.000 -188.000 -158.000
Årsresultat 888.000 678.000 727.000 665.000 552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.674.000 4.876.000 5.195.000 5.235.000 4.891.000
Sum omløpsmidler 2.794.000 2.652.000 3.723.000 3.313.000 3.675.000
Sum eiendeler 6.468.000 7.528.000 8.918.000 8.548.000 8.566.000
Sum opptjent egenkapital 4.090.000 3.201.000 4.525.000 3.798.000 3.132.000
Sum egenkapital 4.145.000 3.256.000 4.580.000 3.853.000 3.187.000
Sum langsiktig gjeld 2.061.000 2.362.000 2.663.000 2.890.000 3.132.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 1.909.000 1.675.000 1.805.000 2.247.000
Sum gjeld og egenkapital 6.468.000 7.527.000 8.918.000 8.548.000 8.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.935.000 9.338.000 8.228.000 8.864.000 10.075.000
Andre inntekter 158.000 12.000 369.000 755.000 24.000
Driftsinntekter 3.093.000 9.351.000 8.597.000 9.619.000 10.098.000
Varekostnad -550.000 -1.127.000 -109.000 -78.000 -15.000
Lønninger -438.000 -2.909.000 -3.232.000 -3.342.000 -3.671.000
Avskrivning -181.000 -341.000 -239.000 -129.000 -104.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.088.000 -4.011.000 -3.980.000 -5.085.000 -5.573.000
Driftskostnader -2.257.000 -8.388.000 -7.560.000 -8.634.000 -9.363.000
Driftsresultat 836.000 962.000 1.038.000 985.000 735.000
Finansinntekter 322.000 1.000 4.000 6.000 5.000
Finanskostnader -107.000 -94.000 -109.000 -138.000 -30.000
Finans 215.000 -93.000 -105.000 -132.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -2.002.000 0 -220.000
Årsresultat 888.000 678.000 727.000 665.000 552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 485.000 190.000
Driftsløsøre 233.000 1.224.000 823.000 359.000 623.000
Sum varige driftsmidler 233.000 1.224.000 823.000 844.000 812.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.441.000 3.651.000 4.372.000 4.391.000 4.079.000
Sum anleggsmidler 3.674.000 4.876.000 5.195.000 5.235.000 4.891.000
Varebeholdning 199.000 0 0
Kundefordringer 118.000 288.000 1.111.000 990.000 1.353.000
Andre fordringer 80.000 82.000 174.000 416.000
Sum investeringer 422.000 0 0
Kasse, bank 2.253.000 2.085.000 2.530.000 2.149.000 1.906.000
Sum omløpsmidler 2.794.000 2.652.000 3.723.000 3.313.000 3.675.000
Sum eiendeler 6.468.000 7.528.000 8.918.000 8.548.000 8.566.000
Sum opptjent egenkapital 4.090.000 3.201.000 4.525.000 3.798.000 3.132.000
Sum egenkapital 4.145.000 3.256.000 4.580.000 3.853.000 3.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 139.000 168.000 136.000 132.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.061.000 2.362.000 2.663.000 2.890.000 3.132.000
Leverandørgjeld 4.000 268.000 459.000 585.000 929.000
Betalbar skatt 189.000 220.000 173.000 184.000 174.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 293.000 490.000 334.000 400.000
Utbytte -2.002.000 0 -220.000
Annen kortsiktig gjeld 38.000 127.000 553.000 702.000 524.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 1.909.000 1.675.000 1.805.000 2.247.000
Sum gjeld og egenkapital 6.468.000 7.527.000 8.918.000 8.548.000 8.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.532.000 743.000 2.048.000 1.508.000 1.428.000
Likviditetsgrad 1 10.7 1.4 2.2 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 10.7 1.3 2.2 1.8 1.6
Soliditet 64.1 43.3 51.4 45.1 37.2
Resultatgrad 27.0 10.3 12.1 10.2 7.3
Rentedekningsgrad 7.8 10.2 9.5 7.1 24.5
Gjeldsgrad 0.6 1.3 0.9 1.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 17.9 12.8 11.7 11.6 8.6
Signatur
15.09.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.09.2022
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Torgeir AarhusStyreleder47
Evi Anita TorpStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00