Olav Røysland As
Juridisk navn:  Olav Røysland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37038135
Gullknappveien 261 Frolandssenteret 3 Fax: 37038053
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 836789032
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 20.02.1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenester Innlandet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,14%
Resultat  
  
-5,67%
Egenkapital  
  
11,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.383.000 1.399.000 1.349.000 1.802.000 1.838.000
Resultat: 749.000 794.000 108.000 357.000 613.000
Egenkapital: 5.515.000 4.930.000 4.317.000 4.232.000 3.963.000
Regnskap for Olav Røysland As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.383.000 1.399.000 1.349.000 1.802.000 1.838.000
Driftskostnader -571.000 -570.000 -1.181.000 -1.367.000 -1.141.000
Driftsresultat 812.000 829.000 168.000 435.000 697.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 4.000 8.000
Finanskostnader -66.000 -36.000 -63.000 -83.000 -92.000
Finans -63.000 -35.000 -60.000 -79.000 -84.000
Resultat før skatt 749.000 794.000 108.000 357.000 613.000
Skattekostnad -165.000 -180.000 -24.000 -87.000 -162.000
Årsresultat 584.000 614.000 84.000 270.000 451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.053.000 5.020.000 5.193.000 5.368.000 5.544.000
Sum omløpsmidler 1.641.000 1.314.000 347.000 1.063.000 1.092.000
Sum eiendeler 8.694.000 6.334.000 5.540.000 6.431.000 6.636.000
Sum opptjent egenkapital 5.215.000 4.630.000 4.017.000 3.932.000 3.663.000
Sum egenkapital 5.515.000 4.930.000 4.317.000 4.232.000 3.963.000
Sum langsiktig gjeld 2.957.000 748.000 1.150.000 1.949.000 2.345.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 656.000 74.000 249.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 8.694.000 6.334.000 5.541.000 6.430.000 6.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.383.000 1.399.000 1.349.000 1.802.000 1.838.000
Driftsinntekter 1.383.000 1.399.000 1.349.000 1.802.000 1.838.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -71.000 -42.000 -662.000 -671.000 -657.000
Avskrivning -173.000 -173.000 -175.000 -176.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -355.000 -344.000 -520.000 -308.000
Driftskostnader -571.000 -570.000 -1.181.000 -1.367.000 -1.141.000
Driftsresultat 812.000 829.000 168.000 435.000 697.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 4.000 8.000
Finanskostnader -66.000 -36.000 -63.000 -83.000 -92.000
Finans -63.000 -35.000 -60.000 -79.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 584.000 614.000 84.000 270.000 451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.053.000 5.020.000 5.193.000 5.368.000 5.544.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.053.000 5.020.000 5.193.000 5.368.000 5.544.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.053.000 5.020.000 5.193.000 5.368.000 5.544.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 23.000 13.000 0 0
Andre fordringer 69.000 95.000 0 56.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.554.000 1.196.000 335.000 1.007.000 1.039.000
Sum omløpsmidler 1.641.000 1.314.000 347.000 1.063.000 1.092.000
Sum eiendeler 8.694.000 6.334.000 5.540.000 6.431.000 6.636.000
Sum opptjent egenkapital 5.215.000 4.630.000 4.017.000 3.932.000 3.663.000
Sum egenkapital 5.515.000 4.930.000 4.317.000 4.232.000 3.963.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 48.000 50.000 49.000 45.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.957.000 748.000 1.150.000 1.949.000 2.345.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 167.000 187.000 23.000 83.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 0 45.000 160.000 153.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 469.000 5.000 6.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 656.000 74.000 249.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 8.694.000 6.334.000 5.541.000 6.430.000 6.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.419.000 658.000 273.000 814.000 763.000
Likviditetsgrad 1 7.4 2 4.7 4.3 3.3
Likviditetsgrad 2 7.4 2 4.7 4.3 3.4
Soliditet 63.4 77.8 77.9 65.8 59.7
Resultatgrad 58.7 59.3 12.5 24.1 37.9
Rentedekningsgrad 12.3 2 2.7 5.2 7.7
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 9.4 13.1 3.1 6.8 10.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Birger Sand BakkeStyreleder43
Svein Johan Garcia De PresnoStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Inge Røysland33.3348
Arnfinn Fidje33.3368
Halvard Andreas Johansen33.3366
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00