Panorama Eiendomsmegling AS
Juridisk navn:  Panorama Eiendomsmegling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23127190
Postboks 73 Bekkelagshøgda Kongsveien 104A Fax: 23127191
1109 Oslo 1177 Oslo
Fylke: Kommune: www.privatmegleren.no
Oslo Oslo
Org.nr: 990329923
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 18.08.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
25,3%
Resultat  
  
-34,6%
Egenkapital  
  
9,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.253.000 57.663.000 54.136.000 40.796.000 44.254.000
Resultat: 7.136.000 10.912.000 9.162.000 5.192.000 5.276.000
Egenkapital: 244.000 222.000 400.000 252.000 4.068.000
Regnskap for Panorama Eiendomsmegling AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.253.000 57.663.000 54.136.000 40.796.000 44.254.000
Driftskostnader -65.024.000 -47.112.000 -45.397.000 -36.152.000 -39.144.000
Driftsresultat 7.229.000 10.552.000 8.740.000 4.645.000 5.112.000
Finansinntekter 187.000 652.000 715.000 666.000 191.000
Finanskostnader -280.000 -291.000 -294.000 -119.000 -27.000
Finans -93.000 361.000 421.000 547.000 164.000
Resultat før skatt 7.136.000 10.912.000 9.162.000 5.192.000 5.276.000
Skattekostnad -1.664.000 -2.391.000 -1.953.000 -1.032.000 -1.339.000
Årsresultat 5.471.000 8.521.000 7.209.000 4.159.000 3.936.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.782.000 906.000 1.124.000 661.000 787.000
Sum omløpsmidler 19.478.000 20.152.000 16.884.000 12.689.000 13.603.000
Sum eiendeler 23.260.000 21.058.000 18.008.000 13.350.000 14.390.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 15.000 194.000 51.000 3.861.000
Sum egenkapital 244.000 222.000 400.000 252.000 4.068.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.016.000 20.836.000 17.608.000 13.098.000 10.322.000
Sum gjeld og egenkapital 23.260.000 21.058.000 18.009.000 13.351.000 14.390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.385.000 56.970.000 53.396.000 40.249.000 43.849.000
Andre inntekter 868.000 693.000 740.000 548.000 405.000
Driftsinntekter 72.253.000 57.663.000 54.136.000 40.796.000 44.254.000
Varekostnad -8.329.000 -5.689.000 -5.508.000 -4.132.000 -4.485.000
Lønninger -43.837.000 -32.263.000 -30.909.000 -24.790.000 -27.341.000
Avskrivning -788.000 -290.000 -375.000 -322.000 -355.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.070.000 -8.870.000 -8.605.000 -6.908.000 -6.963.000
Driftskostnader -65.024.000 -47.112.000 -45.397.000 -36.152.000 -39.144.000
Driftsresultat 7.229.000 10.552.000 8.740.000 4.645.000 5.112.000
Finansinntekter 187.000 652.000 715.000 666.000 191.000
Finanskostnader -280.000 -291.000 -294.000 -119.000 -27.000
Finans -93.000 361.000 421.000 547.000 164.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.300.000 -8.700.000 -7.400.000 -5.550.000 -2.000.000
Årsresultat 5.471.000 8.521.000 7.209.000 4.159.000 3.936.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 67.000
Driftsløsøre 3.773.000 712.000 770.000 466.000 526.000
Sum varige driftsmidler 3.773.000 712.000 770.000 466.000 593.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 194.000 355.000 194.000 194.000
Sum anleggsmidler 3.782.000 906.000 1.124.000 661.000 787.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.707.000 11.747.000 9.820.000 7.047.000 11.617.000
Andre fordringer 977.000 874.000 611.000 302.000 175.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.794.000 7.081.000 5.823.000 4.304.000 1.186.000
Sum omløpsmidler 19.478.000 20.152.000 16.884.000 12.689.000 13.603.000
Sum eiendeler 23.260.000 21.058.000 18.008.000 13.350.000 14.390.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 15.000 194.000 51.000 3.861.000
Sum egenkapital 244.000 222.000 400.000 252.000 4.068.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000.000 0 13.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.555.000 1.455.000 1.194.000 900.000 1.076.000
Betalbar skatt 1.664.000 2.391.000 1.953.000 1.032.000 1.339.000
Skyldig offentlige avgifter 4.669.000 3.987.000 3.469.000 2.806.000 2.908.000
Utbytte -3.300.000 -8.700.000 -7.400.000 -5.550.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.827.000 4.304.000 3.593.000 2.796.000 2.999.000
Sum kortsiktig gjeld 23.016.000 20.836.000 17.608.000 13.098.000 10.322.000
Sum gjeld og egenkapital 23.260.000 21.058.000 18.009.000 13.351.000 14.390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.538.000 -684.000 -724.000 -409.000 3.281.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1 1 1.3
Soliditet 1.0 1.1 2.2 1.9 28.3
Resultatgrad 10.0 18.3 16.1 11.4 11.6
Rentedekningsgrad 25.8 36.3 29.7 3 189.3
Gjeldsgrad 94.3 93.9 4 5 2.5
Total kapitalrentabilitet 31.9 53.2 52.5 39.8 36.9
Signatur
31.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje DøvikStyreleder58
Soliman SarwarStyremedlem48
Ole Kristian BraatenStyremedlem44
Øystein OpheimStyremedlem32
Nina Cecilie FjellheimStyremedlem41
Anne Kathrine Bergane PettersenStyremedlem35
Robert Grønlund EriksenStyremedlem47
Fredrik Løvfall Jæger KolstadVaramedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Soliman Sarwar34.3248
Robert Grønlund Eriksen5.0047
Anders Hartwig Thoresen9.7042
Øystein Opheim5.0032
Kim Andre Krabbe5.0058
Fredrik Løvfall J Kolstad1.0033
Ole Kristian Braaten9.7044
Stefan Safri5.0041
Line Doksum1.0030
Nina Cecilie Fjellheim2.5041
Hanne Kjersti Eika Klempe1.0037
Anne K Bergane Pettersen1.0035
Christian Stenerud15.0042
Panorama Eiendomsmegling As4.77 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00