Maskin - Transport AS
Juridisk navn:  Maskin - Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41551190
Skogveien 13 Skogveien 13 Fax:
2450 Rena 2450 Rena
Fylke: Kommune:
Innlandet Åmot
Org.nr: 990351643
Aksjekapital: 444.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 03.10.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Sør-Østerdal Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0,61%
Resultat  
  
50,62%
Egenkapital  
  
5,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.841.000 17.732.000 19.926.000 16.504.000 14.750.000
Resultat: 1.092.000 725.000 1.236.000 785.000 798.000
Egenkapital: 8.944.000 8.493.000 8.127.000 7.069.000 6.668.000
Regnskap for Maskin - Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.841.000 17.732.000 19.926.000 16.504.000 14.750.000
Driftskostnader -16.620.000 -16.853.000 -18.533.000 -15.585.000 -13.859.000
Driftsresultat 1.221.000 879.000 1.393.000 919.000 891.000
Finansinntekter 7.000 5.000 8.000 10.000 4.000
Finanskostnader -135.000 -158.000 -165.000 -144.000 -97.000
Finans -128.000 -153.000 -157.000 -134.000 -93.000
Resultat før skatt 1.092.000 725.000 1.236.000 785.000 798.000
Skattekostnad -240.000 -160.000 -178.000 -184.000 -246.000
Årsresultat 851.000 566.000 1.058.000 601.000 552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.158.000 6.413.000 7.606.000 5.880.000 4.546.000
Sum omløpsmidler 9.499.000 9.083.000 8.408.000 8.024.000 7.266.000
Sum eiendeler 15.657.000 15.496.000 16.014.000 13.904.000 11.812.000
Sum opptjent egenkapital 8.500.000 8.049.000 7.683.000 6.625.000 6.224.000
Sum egenkapital 8.944.000 8.493.000 8.127.000 7.069.000 6.668.000
Sum langsiktig gjeld 3.015.000 3.030.000 4.411.000 3.331.000 1.937.000
Sum kortsiktig gjeld 3.698.000 3.973.000 3.475.000 3.504.000 3.207.000
Sum gjeld og egenkapital 15.657.000 15.496.000 16.013.000 13.904.000 11.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.018.000 17.058.000 19.746.000 16.504.000 14.749.000
Andre inntekter 823.000 674.000 180.000 0 0
Driftsinntekter 17.841.000 17.732.000 19.926.000 16.504.000 14.750.000
Varekostnad -480.000 -595.000 -1.273.000 -1.268.000 -1.307.000
Lønninger -6.682.000 -6.883.000 -7.854.000 -5.939.000 -5.232.000
Avskrivning -2.356.000 -2.170.000 -1.777.000 -1.624.000 -1.367.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.102.000 -7.205.000 -7.629.000 -6.754.000 -5.953.000
Driftskostnader -16.620.000 -16.853.000 -18.533.000 -15.585.000 -13.859.000
Driftsresultat 1.221.000 879.000 1.393.000 919.000 891.000
Finansinntekter 7.000 5.000 8.000 10.000 4.000
Finanskostnader -135.000 -158.000 -165.000 -144.000 -97.000
Finans -128.000 -153.000 -157.000 -134.000 -93.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -200.000 0 -200.000 -300.000
Årsresultat 851.000 566.000 1.058.000 601.000 552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 316.000 339.000 362.000 344.000 357.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.535.000 5.755.000 6.918.000 5.083.000 3.557.000
Sum varige driftsmidler 5.852.000 6.094.000 7.280.000 5.427.000 3.914.000
Sum finansielle anleggsmidler 306.000 319.000 327.000 453.000 632.000
Sum anleggsmidler 6.158.000 6.413.000 7.606.000 5.880.000 4.546.000
Varebeholdning 4.000 17.000 12.000
Kundefordringer 4.359.000 4.786.000 3.785.000 5.251.000 4.299.000
Andre fordringer 203.000 331.000 321.000 179.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.938.000 3.965.000 4.298.000 2.577.000 2.859.000
Sum omløpsmidler 9.499.000 9.083.000 8.408.000 8.024.000 7.266.000
Sum eiendeler 15.657.000 15.496.000 16.014.000 13.904.000 11.812.000
Sum opptjent egenkapital 8.500.000 8.049.000 7.683.000 6.625.000 6.224.000
Sum egenkapital 8.944.000 8.493.000 8.127.000 7.069.000 6.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 49.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.015.000 3.030.000 4.411.000 3.331.000 1.937.000
Leverandørgjeld 922.000 1.859.000 1.933.000 1.147.000 1.096.000
Betalbar skatt 252.000 111.000 177.000 184.000 246.000
Skyldig offentlige avgifter 1.529.000 1.170.000 705.000 1.472.000 942.000
Utbytte -400.000 -200.000 0 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 595.000 632.000 661.000 501.000 624.000
Sum kortsiktig gjeld 3.698.000 3.973.000 3.475.000 3.504.000 3.207.000
Sum gjeld og egenkapital 15.657.000 15.496.000 16.013.000 13.904.000 11.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.801.000 5.110.000 4.933.000 4.520.000 4.059.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.4 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 2.4 2.3 2.3
Soliditet 57.1 54.8 50.8 50.8 56.5
Resultatgrad 6.8 5.0 7 5.6 6
Rentedekningsgrad 9.0 5.6 8.4 6.4 9.2
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1 1 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.8 5.7 8.7 6.7 7.6
Signatur
16.09.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2010
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frank SønsthagenStyreleder48
Tore VestliStyremedlem55
Ove Martin SønsthagenStyremedlem69
Trine Vaaler SønsthagenVaramedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tore Vestli16.8955
Trine Vaaler Sønsthagen5.6348
Ove Martin Sønsthagen22.5269
Frank Sønsthagen54.9548
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00