As Aqua
Juridisk navn:  As Aqua
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74392490
c/o Sinkaberg-Hansen Marøya Fax:
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 836014952
Aksjekapital: 2.375.000 NOK
Etableringsdato: 30.04.1984
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,98%
Resultat  
  
13,18%
Egenkapital  
  
67,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 218.382.000 210.020.000 161.863.000 198.764.000 167.327.000
Resultat: 59.313.000 52.408.000 25.200.000 61.634.000 51.544.000
Egenkapital: 99.522.000 59.546.000 40.191.000 34.333.000 33.666.000
Regnskap for As Aqua
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 218.382.000 210.020.000 161.863.000 198.764.000 167.327.000
Driftskostnader -158.462.000 -157.324.000 -136.530.000 -137.553.000 -115.696.000
Driftsresultat 59.919.000 52.696.000 25.334.000 61.212.000 51.631.000
Finansinntekter -15.000 4.000 34.000 540.000 1.000
Finanskostnader -591.000 -292.000 -168.000 -118.000 -88.000
Finans -606.000 -288.000 -134.000 422.000 -87.000
Resultat før skatt 59.313.000 52.408.000 25.200.000 61.634.000 51.544.000
Skattekostnad -13.336.000 -13.053.000 -5.630.000 -13.967.000 -11.225.000
Årsresultat 45.976.000 39.355.000 19.570.000 47.666.000 40.320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.415.000 16.415.000 16.415.000 15.422.000 14.869.000
Sum omløpsmidler 134.104.000 92.820.000 97.321.000 98.383.000 83.822.000
Sum eiendeler 150.519.000 109.235.000 113.736.000 113.805.000 98.691.000
Sum opptjent egenkapital 97.147.000 57.171.000 37.816.000 31.958.000 31.291.000
Sum egenkapital 99.522.000 59.546.000 40.191.000 34.333.000 33.666.000
Sum langsiktig gjeld 21.032.000 17.397.000 17.790.000 13.877.000 13.875.000
Sum kortsiktig gjeld 29.964.000 32.292.000 55.755.000 65.595.000 51.150.000
Sum gjeld og egenkapital 150.518.000 109.235.000 113.736.000 113.805.000 98.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 218.382.000 210.020.000 161.863.000 198.764.000 167.327.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 218.382.000 210.020.000 161.863.000 198.764.000 167.327.000
Varekostnad -122.926.000 -110.584.000 -100.384.000 -94.784.000 -81.036.000
Lønninger -9.060.000 -9.136.000 -8.244.000 -8.044.000 -7.167.000
Avskrivning -8.942.000 -7.906.000 -2.474.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -34.099.000 -27.941.000 -37.998.000 -34.823.000 -31.977.000
Driftskostnader -158.462.000 -157.324.000 -136.530.000 -137.553.000 -115.696.000
Driftsresultat 59.919.000 52.696.000 25.334.000 61.212.000 51.631.000
Finansinntekter -15.000 4.000 34.000 540.000 1.000
Finanskostnader -591.000 -292.000 -168.000 -118.000 -88.000
Finans -606.000 -288.000 -134.000 422.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -6.000.000 -20.000.000 -19.000.000 -47.000.000 -40.300.000
Årsresultat 45.976.000 39.355.000 19.570.000 47.666.000 40.320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 6.336.000 6.336.000 6.336.000 3.840.000 3.840.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.079.000 10.079.000 10.079.000 11.582.000 11.029.000
Sum anleggsmidler 16.415.000 16.415.000 16.415.000 15.422.000 14.869.000
Varebeholdning 95.472.000 78.907.000 80.640.000 62.782.000 62.684.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 2.000 12.000 3.617.000 9.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.887.000 38.000 0 89.000
Sum omløpsmidler 134.104.000 92.820.000 97.321.000 98.383.000 83.822.000
Sum eiendeler 150.519.000 109.235.000 113.736.000 113.805.000 98.691.000
Sum opptjent egenkapital 97.147.000 57.171.000 37.816.000 31.958.000 31.291.000
Sum egenkapital 99.522.000 59.546.000 40.191.000 34.333.000 33.666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.032.000 17.397.000 17.790.000 13.877.000 13.875.000
Gjeld til kredittinstitutt 14.263.000 35.038.000 4.623.000 0
Sum langsiktig gjeld 21.032.000 17.397.000 17.790.000 13.877.000 13.875.000
Leverandørgjeld 9.000 6.000 0
Betalbar skatt 9.701.000 12.283.000 1.716.000 13.965.000 10.850.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -6.000.000 -20.000.000 -19.000.000 -47.000.000 -40.300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.964.000 32.292.000 55.755.000 65.595.000 51.150.000
Sum gjeld og egenkapital 150.518.000 109.235.000 113.736.000 113.805.000 98.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.140.000 60.528.000 41.566.000 32.788.000 32.672.000
Likviditetsgrad 1 4.5 2.9 1.7 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 0.4 0.3 0.5 0.4
Soliditet 66.1 54.5 35.3 30.2 34.1
Resultatgrad 27.4 25.1 15.7 30.8 30.9
Rentedekningsgrad 101.4 180.5 150.8 518.7 586.7
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1.8 2.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 39.8 48.2 22.3 54.3 52.3
Signatur
14.11.2023
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Terje PettersenStyreleder59
Finn Wilhelm SinkabergStyremedlem72
John-Ove SinkabergStyremedlem52
Øyvind PettersenStyremedlem61
Ragnvald PettersenVaramedlem82
Svein Gustav SinkabergVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
As Rørvik Fisk & Fiskmatforretning50.00 
Sinkaberghansen As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00