Kvanne Industrier AS
Juridisk navn:  Kvanne Industrier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71663689
Industriveien 53 Industriveien 53 Fax: 71663777
6652 Surnadal 6652 Surnadal
Fylke: Kommune: www.kvanne-industrier.no
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 835056082
Aksjekapital: 592.185 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 20.12.1983
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kombi Regnskap & Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,53%
Resultat  
  
-144,44%
Egenkapital  
  
-8,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.567.000 20.752.000 21.867.000 17.661.000 17.767.000
Resultat: -356.000 801.000 3.045.000 1.825.000 2.662.000
Egenkapital: 3.347.000 3.651.000 1.055.000 4.305.000 3.778.000
Regnskap for Kvanne Industrier AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.567.000 20.752.000 21.867.000 17.661.000 17.767.000
Driftskostnader -18.800.000 -19.826.000 -18.694.000 -15.686.000 -14.969.000
Driftsresultat -233.000 925.000 3.172.000 1.973.000 2.797.000
Finansinntekter 51.000 7.000 25.000 22.000 19.000
Finanskostnader -175.000 -131.000 -152.000 -170.000 -154.000
Finans -124.000 -124.000 -127.000 -148.000 -135.000
Resultat før skatt -356.000 801.000 3.045.000 1.825.000 2.662.000
Skattekostnad 52.000 -205.000 -703.000 -447.000 -660.000
Årsresultat -304.000 596.000 2.342.000 1.378.000 2.002.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 239.000 353.000 3.624.000 3.444.000 3.312.000
Sum omløpsmidler 8.826.000 10.353.000 8.683.000 7.034.000 7.682.000
Sum eiendeler 9.065.000 10.706.000 12.307.000 10.478.000 10.994.000
Sum opptjent egenkapital 839.000 1.143.000 547.000 3.797.000 3.269.000
Sum egenkapital 3.347.000 3.651.000 1.055.000 4.305.000 3.778.000
Sum langsiktig gjeld 2.074.000 3.438.000 1.894.000 2.384.000 2.867.000
Sum kortsiktig gjeld 3.644.000 3.618.000 9.358.000 3.789.000 4.349.000
Sum gjeld og egenkapital 9.065.000 10.707.000 12.307.000 10.478.000 10.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.566.000 20.750.000 21.704.000 17.472.000 17.633.000
Andre inntekter 1.000 1.000 163.000 189.000 134.000
Driftsinntekter 18.567.000 20.752.000 21.867.000 17.661.000 17.767.000
Varekostnad -8.757.000 -9.679.000 -9.669.000 -7.695.000 -7.630.000
Lønninger -5.609.000 -5.005.000 -4.784.000 -3.806.000 -3.469.000
Avskrivning -114.000 -114.000 -93.000 -84.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.765.000 -4.988.000 -4.490.000 -3.957.000 -3.310.000
Driftskostnader -18.800.000 -19.826.000 -18.694.000 -15.686.000 -14.969.000
Driftsresultat -233.000 925.000 3.172.000 1.973.000 2.797.000
Finansinntekter 51.000 7.000 25.000 22.000 19.000
Finanskostnader -175.000 -131.000 -152.000 -170.000 -154.000
Finans -124.000 -124.000 -127.000 -148.000 -135.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.592.000 -850.000 -850.000
Årsresultat -304.000 596.000 2.342.000 1.378.000 2.002.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 58.000 0 0
Maskiner anlegg 42.000 85.000 127.000 169.000 7.000
Driftsløsøre 195.000 267.000 187.000 0 35.000
Sum varige driftsmidler 238.000 351.000 372.000 169.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 3.252.000 3.275.000 3.270.000
Sum anleggsmidler 239.000 353.000 3.624.000 3.444.000 3.312.000
Varebeholdning 6.067.000 5.790.000 5.279.000 4.712.000 4.156.000
Kundefordringer 1.973.000 2.246.000 2.903.000 1.750.000 1.979.000
Andre fordringer 471.000 238.000 259.000 107.000 340.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 314.000 2.079.000 242.000 465.000 1.206.000
Sum omløpsmidler 8.826.000 10.353.000 8.683.000 7.034.000 7.682.000
Sum eiendeler 9.065.000 10.706.000 12.307.000 10.478.000 10.994.000
Sum opptjent egenkapital 839.000 1.143.000 547.000 3.797.000 3.269.000
Sum egenkapital 3.347.000 3.651.000 1.055.000 4.305.000 3.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 623.000 0 834.000 0 469.000
Sum langsiktig gjeld 2.074.000 3.438.000 1.894.000 2.384.000 2.867.000
Leverandørgjeld 1.087.000 1.798.000 738.000 1.282.000 1.264.000
Betalbar skatt 205.000 703.000 447.000 660.000
Skyldig offentlige avgifter 633.000 431.000 613.000 456.000 452.000
Utbytte 0 -5.592.000 -850.000 -850.000
Annen kortsiktig gjeld 1.301.000 1.184.000 878.000 755.000 654.000
Sum kortsiktig gjeld 3.644.000 3.618.000 9.358.000 3.789.000 4.349.000
Sum gjeld og egenkapital 9.065.000 10.707.000 12.307.000 10.478.000 10.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.182.000 6.735.000 -675.000 3.245.000 3.333.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.9 0.9 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 0.4 0.6 0.8
Soliditet 36.9 34.1 8.6 41.1 34.4
Resultatgrad -1.3 4.5 14.5 11.2 15.7
Rentedekningsgrad -1.3 7.1 20.9 11.6 18.2
Gjeldsgrad 1.7 1.9 10.7 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet -2.0 8.7 2 1 25.6
Signatur
11.11.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond SkogsethStyreleder55
Tor Erik SandvikStyremedlem48
Grim RøenStyremedlem48
Tom RefsdalStyremedlem53
Stig KvendsetStyremedlem51
Jonny MelkildStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kias Holding As66.00 
Nordic Door As33.99 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00