Maskin Entreprenør Roger Nærum As
Juridisk navn:  Maskin Entreprenør Roger Nærum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46974147
Voldsvegen 759 Voldsvegen 759 Fax: 35911026
3739 Skien 3739 Skien
Fylke: Kommune: www.nærum.net
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 889568232
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 02.03.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Din Revisor Telemark AS
Regnskapsfører: Columbi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,55%
Resultat  
  
-258,54%
Egenkapital  
  
-116,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.721.000 22.375.000 20.431.000 17.927.000 13.860.000
Resultat: -2.080.000 1.312.000 955.000 -1.167.000 720.000
Egenkapital: -347.000 2.053.000 1.330.000 772.000 1.697.000
Regnskap for Maskin Entreprenør Roger Nærum As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.721.000 22.375.000 20.431.000 17.927.000 13.860.000
Driftskostnader -24.593.000 -20.848.000 -19.240.000 -18.942.000 -12.975.000
Driftsresultat -1.872.000 1.528.000 1.192.000 -1.015.000 885.000
Finansinntekter 1.000 11.000 2.000 12.000 5.000
Finanskostnader -209.000 -227.000 -239.000 -164.000 -169.000
Finans -208.000 -216.000 -237.000 -152.000 -164.000
Resultat før skatt -2.080.000 1.312.000 955.000 -1.167.000 720.000
Skattekostnad -319.000 -289.000 -247.000 243.000 -206.000
Årsresultat -2.400.000 1.023.000 707.000 -924.000 515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.311.000 4.872.000 5.549.000 5.562.000 3.234.000
Sum omløpsmidler 5.214.000 4.514.000 5.213.000 4.305.000 4.562.000
Sum eiendeler 9.525.000 9.386.000 10.762.000 9.867.000 7.796.000
Sum opptjent egenkapital -847.000 1.553.000 830.000 272.000 1.197.000
Sum egenkapital -347.000 2.053.000 1.330.000 772.000 1.697.000
Sum langsiktig gjeld 4.400.000 3.724.000 4.804.000 4.579.000 3.480.000
Sum kortsiktig gjeld 5.472.000 3.610.000 4.628.000 4.516.000 2.619.000
Sum gjeld og egenkapital 9.525.000 9.387.000 10.762.000 9.867.000 7.796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.706.000 20.903.000 19.094.000 17.788.000 13.608.000
Andre inntekter 1.016.000 1.473.000 1.338.000 139.000 252.000
Driftsinntekter 22.721.000 22.375.000 20.431.000 17.927.000 13.860.000
Varekostnad -7.904.000 -4.400.000 -3.309.000 -3.600.000 -2.575.000
Lønninger -7.437.000 -7.582.000 -7.596.000 -8.089.000 -5.188.000
Avskrivning -729.000 -683.000 -845.000 -979.000 -993.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.523.000 -8.183.000 -7.490.000 -6.274.000 -4.219.000
Driftskostnader -24.593.000 -20.848.000 -19.240.000 -18.942.000 -12.975.000
Driftsresultat -1.872.000 1.528.000 1.192.000 -1.015.000 885.000
Finansinntekter 1.000 11.000 2.000 12.000 5.000
Finanskostnader -209.000 -227.000 -239.000 -164.000 -169.000
Finans -208.000 -216.000 -237.000 -152.000 -164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.400.000 1.023.000 707.000 -924.000 515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 319.000 608.000 855.000 612.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.266.000 3.583.000 4.941.000 4.707.000 2.622.000
Sum varige driftsmidler 3.266.000 3.583.000 4.941.000 4.707.000 2.622.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.046.000 970.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.311.000 4.872.000 5.549.000 5.562.000 3.234.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.493.000 3.339.000 3.841.000 3.172.000 4.030.000
Andre fordringer 846.000 608.000 30.000 10.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.874.000 567.000 1.341.000 1.123.000 503.000
Sum omløpsmidler 5.214.000 4.514.000 5.213.000 4.305.000 4.562.000
Sum eiendeler 9.525.000 9.386.000 10.762.000 9.867.000 7.796.000
Sum opptjent egenkapital -847.000 1.553.000 830.000 272.000 1.197.000
Sum egenkapital -347.000 2.053.000 1.330.000 772.000 1.697.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.400.000 3.724.000 4.804.000 4.579.000 3.480.000
Leverandørgjeld 2.385.000 1.484.000 2.160.000 1.068.000 925.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.010.000 889.000 1.186.000 981.000 970.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.077.000 1.237.000 1.281.000 2.466.000 725.000
Sum kortsiktig gjeld 5.472.000 3.610.000 4.628.000 4.516.000 2.619.000
Sum gjeld og egenkapital 9.525.000 9.387.000 10.762.000 9.867.000 7.796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -258.000 904.000 585.000 -211.000 1.943.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 1.1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.1 1 1.7
Soliditet -3.6 21.9 12.4 7.8 21.8
Resultatgrad -8.2 6.8 5.8 -5.7 6.4
Rentedekningsgrad -9.0 6.7 5 -6.2 5.2
Gjeldsgrad -28.4 3.6 7.1 11.8 3.6
Total kapitalrentabilitet -19.6 16.4 11.1 -10.2 11.4
Signatur
06.08.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.08.2010
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roger NærumStyreleder48
Stian NærumVaramedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roger Nærum100.00 
Roger Nærum100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00