Maskin & Anleggsservice AS
Juridisk navn:  Maskin & Anleggsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95739310
Bjørkeveien 35 Bjørkeveien 35 Fax: 94771667
9803 Vadsø 9803 Vadsø
Fylke: Kommune: www.ma-an.no
Troms og Finnmark Vadsø
Org.nr: 989475533
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.01.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atria Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
70,27%
Resultat  
  
40,81%
Egenkapital  
  
-14,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 882.000 518.000 2.472.000 980.000 1.436.000
Resultat: -190.000 -321.000 906.000 -258.000 -346.000
Egenkapital: 1.112.000 1.302.000 1.566.000 716.000 974.000
Regnskap for Maskin & Anleggsservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 882.000 518.000 2.472.000 980.000 1.436.000
Driftskostnader -1.089.000 -839.000 -1.556.000 -1.227.000 -1.759.000
Driftsresultat -206.000 -321.000 916.000 -247.000 -323.000
Finansinntekter 21.000 1.000 3.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -12.000 -13.000 -24.000
Finans 16.000 0 -9.000 -12.000 -22.000
Resultat før skatt -190.000 -321.000 906.000 -258.000 -346.000
Skattekostnad 57.000 -57.000 0 0
Årsresultat -190.000 -264.000 850.000 -258.000 -346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 827.000 991.000 329.000 481.000 426.000
Sum omløpsmidler 479.000 445.000 1.470.000 550.000 888.000
Sum eiendeler 1.306.000 1.436.000 1.799.000 1.031.000 1.314.000
Sum opptjent egenkapital 1.008.000 1.198.000 1.462.000 612.000 870.000
Sum egenkapital 1.112.000 1.302.000 1.566.000 716.000 974.000
Sum langsiktig gjeld 0 57.000 140.000 0
Sum kortsiktig gjeld 195.000 134.000 176.000 175.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 1.307.000 1.436.000 1.799.000 1.031.000 1.314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 675.000 518.000 1.702.000 980.000 1.436.000
Andre inntekter 207.000 0 770.000 0 0
Driftsinntekter 882.000 518.000 2.472.000 980.000 1.436.000
Varekostnad -5.000 -69.000 -1.000 -3.000 -11.000
Lønninger -588.000 -167.000 -680.000 -222.000 -417.000
Avskrivning -128.000 -138.000 -105.000 -102.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -368.000 -465.000 -770.000 -900.000 -1.254.000
Driftskostnader -1.089.000 -839.000 -1.556.000 -1.227.000 -1.759.000
Driftsresultat -206.000 -321.000 916.000 -247.000 -323.000
Finansinntekter 21.000 1.000 3.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -12.000 -13.000 -24.000
Finans 16.000 0 -9.000 -12.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -190.000 -264.000 850.000 -258.000 -346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 20.000 165.000 299.000 364.000 330.000
Driftsløsøre 26.000 30.000 36.000 0
Sum varige driftsmidler 20.000 191.000 329.000 400.000 330.000
Sum finansielle anleggsmidler 807.000 800.000 0 81.000 96.000
Sum anleggsmidler 827.000 991.000 329.000 481.000 426.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 202.000 0 216.000 188.000 438.000
Andre fordringer 49.000 32.000 0 131.000 164.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 228.000 413.000 1.254.000 230.000 286.000
Sum omløpsmidler 479.000 445.000 1.470.000 550.000 888.000
Sum eiendeler 1.306.000 1.436.000 1.799.000 1.031.000 1.314.000
Sum opptjent egenkapital 1.008.000 1.198.000 1.462.000 612.000 870.000
Sum egenkapital 1.112.000 1.302.000 1.566.000 716.000 974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 57.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 57.000 140.000 0
Leverandørgjeld 41.000 -17.000 80.000 73.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 52.000 21.000 50.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 99.000 75.000 51.000 224.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000 134.000 176.000 175.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 1.307.000 1.436.000 1.799.000 1.031.000 1.314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 284.000 311.000 1.294.000 375.000 548.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.3 8.4 3.1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.5 3.3 8.4 3.1 2.6
Soliditet 85.1 90.7 8 69.4 74.1
Resultatgrad -23.4 37.1 -25.2 -22.5
Rentedekningsgrad -41.2 76.3 -13.5
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -14.2 -22.3 51.1 -23.9 -24.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Kåre JakolaStyreleder57
Børt Erik JakolaStyremedlem52
Edel Hennie OlsenVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Kåre Jakola100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00