Skolebakken 1 AS
Juridisk navn:  Skolebakken 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solvegen 10 Solvegen 10 Fax:
2213 Kongsvinger 2213 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 989497529
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10.01.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Regnskapsfører: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-161,54%
Egenkapital  
  
-9,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 118.000 0 14.000.000 7.000.000 6.499.000
Resultat: -68.000 -26.000 183.000 545.000 -241.000
Egenkapital: 652.000 720.000 746.000 563.000 18.000
Regnskap for Skolebakken 1 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 118.000 0 14.000.000 7.000.000 6.499.000
Driftskostnader -96.000 -29.000 -13.713.000 -6.268.000 -6.527.000
Driftsresultat 22.000 -29.000 286.000 731.000 -28.000
Finansinntekter 1.000 2.000 4.000 1.000 30.000
Finanskostnader -91.000 0 -107.000 -186.000 -243.000
Finans -90.000 2.000 -103.000 -185.000 -213.000
Resultat før skatt -68.000 -26.000 183.000 545.000 -241.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -26.000 183.000 545.000 -241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.126.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 326.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Sum eiendeler 5.452.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Sum opptjent egenkapital -348.000 -280.000 -254.000 -437.000 -982.000
Sum egenkapital 652.000 720.000 746.000 563.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 4.800.000 0 0 2.526.000 2.526.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 6.716.000 4.294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.452.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 118.000 0 14.000.000 7.000.000 6.499.000
Driftsinntekter 118.000 0 14.000.000 7.000.000 6.499.000
Varekostnad 0 -13.570.000 -6.069.000 -6.482.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -29.000 -143.000 -199.000 -45.000
Driftskostnader -96.000 -29.000 -13.713.000 -6.268.000 -6.527.000
Driftsresultat 22.000 -29.000 286.000 731.000 -28.000
Finansinntekter 1.000 2.000 4.000 1.000 30.000
Finanskostnader -91.000 0 -107.000 -186.000 -243.000
Finans -90.000 2.000 -103.000 -185.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -26.000 183.000 545.000 -241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.126.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.126.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.126.000 0 0 0 0
Varebeholdning 131.000 67.000 0 9.735.000 6.075.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 194.000 652.000 756.000 70.000 763.000
Sum omløpsmidler 326.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Sum eiendeler 5.452.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Sum opptjent egenkapital -348.000 -280.000 -254.000 -437.000 -982.000
Sum egenkapital 652.000 720.000 746.000 563.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 5.709.000 3.415.000
Sum langsiktig gjeld 4.800.000 0 0 2.526.000 2.526.000
Leverandørgjeld 0 10.000 1.008.000 878.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 6.716.000 4.294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.452.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 720.000 746.000 3.089.000 2.544.000
Likviditetsgrad 1 75.6 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0 75.6 0 0.2
Soliditet 12.0 1 98.7 5.7 0.3
Resultatgrad 18.6 2 10.4 -0.4
Rentedekningsgrad 0.2 2.7 3.9 -0.1
Gjeldsgrad 7.4 0 0 16.4 378.9
Total kapitalrentabilitet 0.4 -3.8 38.4 7.5 0
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Otto WaageStyreleder65
Roy JohansenStyremedlem69
Karl Rune KampenStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rojo Holding As33.40 
Syversbakken As33.30 
Ny Wa Invest As33.30 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00