Murer Hansen As
Juridisk navn:  Murer Hansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91705802
Trondheimsveien 281A Trondheimsveien 281A Fax:
2016 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989364952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.12.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33,54%
Resultat  
  
-79,15%
Egenkapital  
  
22,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.305.000 3.468.000 1.960.000 3.532.000 4.601.000
Resultat: 74.000 355.000 -309.000 188.000 204.000
Egenkapital: 336.000 274.000 -77.000 232.000 69.000
Regnskap for Murer Hansen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.305.000 3.468.000 1.960.000 3.532.000 4.601.000
Driftskostnader -2.226.000 -3.108.000 -2.265.000 -3.339.000 -4.391.000
Driftsresultat 79.000 360.000 -306.000 193.000 210.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finans -5.000 -4.000 -3.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt 74.000 355.000 -309.000 188.000 204.000
Skattekostnad -11.000 -4.000 0 -26.000 0
Årsresultat 62.000 351.000 -309.000 162.000 204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 619.000 33.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 855.000 600.000 350.000 897.000 821.000
Sum eiendeler 1.474.000 633.000 350.000 897.000 821.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 174.000 -177.000 132.000 -31.000
Sum egenkapital 336.000 274.000 -77.000 232.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 755.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 382.000 359.000 427.000 665.000 752.000
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 633.000 350.000 897.000 821.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.305.000 3.468.000 1.960.000 3.532.000 4.601.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.305.000 3.468.000 1.960.000 3.532.000 4.601.000
Varekostnad -709.000 -1.666.000 -839.000 -1.853.000 -2.716.000
Lønninger -1.238.000 -1.145.000 -1.146.000 -1.187.000 -1.300.000
Avskrivning -12.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -297.000 -280.000 -299.000 -375.000
Driftskostnader -2.226.000 -3.108.000 -2.265.000 -3.339.000 -4.391.000
Driftsresultat 79.000 360.000 -306.000 193.000 210.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000
Finans -5.000 -4.000 -3.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 351.000 -309.000 162.000 204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 618.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 618.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 619.000 33.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 83.000 256.000 207.000 510.000 321.000
Andre fordringer 55.000 11.000 43.000 19.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 717.000 332.000 100.000 368.000 482.000
Sum omløpsmidler 855.000 600.000 350.000 897.000 821.000
Sum eiendeler 1.474.000 633.000 350.000 897.000 821.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 174.000 -177.000 132.000 -31.000
Sum egenkapital 336.000 274.000 -77.000 232.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 755.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 206.000 77.000 70.000 155.000 340.000
Betalbar skatt 4.000 0 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 196.000 226.000 337.000 292.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 83.000 132.000 148.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 382.000 359.000 427.000 665.000 752.000
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 633.000 350.000 897.000 821.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 473.000 241.000 -77.000 232.000 69.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 0.8 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 0.8 1.3 1.1
Soliditet 22.8 43.3 - 25.9 8.4
Resultatgrad 3.4 10.4 -15.6 5.5 4.6
Rentedekningsgrad 15.8 7 -61.2 38.6 3
Gjeldsgrad 3.4 1.3 -5.5 2.9 10.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 5 -86.9 21.5 25.7
Signatur
21.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ørjan André HansenStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ørjan André Hansen100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00