Robust AS
Juridisk navn:  Robust AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97421116
c/o Robust Ståldörrar AB Kungsvägen 60 c/o Advokatfirmaet PwC AS Dronning Eufemias gate 71 Fax:
9999 Utlandet 194 Oslo
Fylke: Kommune: www.robust.nu
Oslo Oslo
Org.nr: 833916882
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 13.05.1983
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,21%
Resultat  
  
-17,49%
Egenkapital  
  
27,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.323.000 10.091.000 14.149.000 11.936.000 11.537.000
Resultat: 797.000 966.000 1.375.000 1.155.000 1.298.000
Egenkapital: 2.912.000 2.288.000 1.355.000 -19.000 -1.174.000
Regnskap for Robust AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.323.000 10.091.000 14.149.000 11.936.000 11.537.000
Driftskostnader -10.519.000 -9.124.000 -12.776.000 -10.780.000 -10.318.000
Driftsresultat 803.000 967.000 1.374.000 1.156.000 1.220.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 92.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 0 -1.000 -13.000
Finans -6.000 0 1.000 -1.000 79.000
Resultat før skatt 797.000 966.000 1.375.000 1.155.000 1.298.000
Skattekostnad -173.000 -34.000 0 0 0
Årsresultat 624.000 933.000 1.375.000 1.155.000 1.298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 5.000
Sum omløpsmidler 3.841.000 2.818.000 4.787.000 5.086.000 5.636.000
Sum eiendeler 3.841.000 2.818.000 4.787.000 5.088.000 5.641.000
Sum opptjent egenkapital 2.412.000 1.788.000 855.000 -519.000 -1.674.000
Sum egenkapital 2.912.000 2.288.000 1.355.000 -19.000 -1.174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 929.000 530.000 3.432.000 5.108.000 6.815.000
Sum gjeld og egenkapital 3.841.000 2.818.000 4.787.000 5.089.000 5.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.323.000 10.091.000 14.149.000 11.936.000 11.537.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.323.000 10.091.000 14.149.000 11.936.000 11.537.000
Varekostnad -10.310.000 -8.820.000 -12.523.000 -10.368.000 -9.137.000
Lønninger 0 0 -69.000 -697.000
Avskrivning 0 -2.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -304.000 -251.000 -340.000 -481.000
Driftskostnader -10.519.000 -9.124.000 -12.776.000 -10.780.000 -10.318.000
Driftsresultat 803.000 967.000 1.374.000 1.156.000 1.220.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 92.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 0 -1.000 -13.000
Finans -6.000 0 1.000 -1.000 79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 624.000 933.000 1.375.000 1.155.000 1.298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 15.000
Kundefordringer 2.248.000 922.000 2.074.000 1.836.000 2.126.000
Andre fordringer 212.000 1.605.000 2.200.000 2.562.000 2.473.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.380.000 292.000 513.000 688.000 1.022.000
Sum omløpsmidler 3.841.000 2.818.000 4.787.000 5.086.000 5.636.000
Sum eiendeler 3.841.000 2.818.000 4.787.000 5.088.000 5.641.000
Sum opptjent egenkapital 2.412.000 1.788.000 855.000 -519.000 -1.674.000
Sum egenkapital 2.912.000 2.288.000 1.355.000 -19.000 -1.174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 77.000 20.000 2.740.000 4.533.000 6.125.000
Betalbar skatt 173.000 34.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 583.000 343.000 583.000 505.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 133.000 108.000 70.000 674.000
Sum kortsiktig gjeld 929.000 530.000 3.432.000 5.108.000 6.815.000
Sum gjeld og egenkapital 3.841.000 2.818.000 4.787.000 5.089.000 5.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.912.000 2.288.000 1.355.000 -22.000 -1.179.000
Likviditetsgrad 1 4.1 5.3 1.4 1 0.8
Likviditetsgrad 2 4.1 5.3 1.4 1 0.8
Soliditet 75.8 81.2 28.3 -0.4 -20.8
Resultatgrad 7.1 9.6 9.7 9.7 10.6
Rentedekningsgrad 133.8 483.5 1 93.8
Gjeldsgrad 0.3 0.2 2.5 -268.8 -5.8
Total kapitalrentabilitet 20.9 34.4 28.7 22.7 23.3
Signatur
16.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Peter KarlssonStyreleder51
Yvonne Marie LidbergVaramedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Robust Ab100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00