Vedal Invest AS
Juridisk navn:  Vedal Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Andreas Gjellesviks Veg 16 Andreas Gjellesviks Veg 16 Fax:
5260 Indre Arna 5260 Indre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989215183
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 30.11.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
47,14%
Resultat  
  
66,37%
Egenkapital  
  
-4,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 643.000 437.000 818.000 672.000 666.000
Resultat: -38.000 -113.000 594.000 216.000 -39.000
Egenkapital: 581.000 610.000 877.000 414.000 245.000
Regnskap for Vedal Invest AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 643.000 437.000 818.000 672.000 666.000
Driftskostnader -376.000 -327.000 -273.000 -212.000 -255.000
Driftsresultat 267.000 110.000 545.000 460.000 411.000
Finansinntekter 4.000 298.000 0 0
Finanskostnader -309.000 -223.000 -249.000 -244.000 -450.000
Finans -305.000 -223.000 49.000 -244.000 -450.000
Resultat før skatt -38.000 -113.000 594.000 216.000 -39.000
Skattekostnad 8.000 -154.000 -131.000 -48.000 -59.000
Årsresultat -30.000 -267.000 463.000 169.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.354.000 8.480.000 8.757.000 6.757.000 6.930.000
Sum omløpsmidler 186.000 54.000 392.000 316.000 227.000
Sum eiendeler 8.540.000 8.534.000 9.149.000 7.073.000 7.157.000
Sum opptjent egenkapital 481.000 510.000 777.000 314.000 145.000
Sum egenkapital 581.000 610.000 877.000 414.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 7.200.000 7.418.000 7.804.000 6.252.000 6.495.000
Sum kortsiktig gjeld 759.000 506.000 468.000 407.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 8.540.000 8.534.000 9.149.000 7.073.000 7.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 643.000 437.000 818.000 672.000 666.000
Driftsinntekter 643.000 437.000 818.000 672.000 666.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -171.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -202.000 -148.000 -87.000 -130.000
Driftskostnader -376.000 -327.000 -273.000 -212.000 -255.000
Driftsresultat 267.000 110.000 545.000 460.000 411.000
Finansinntekter 4.000 298.000 0 0
Finanskostnader -309.000 -223.000 -249.000 -244.000 -450.000
Finans -305.000 -223.000 49.000 -244.000 -450.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -30.000 -267.000 463.000 169.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 28.000 179.000 310.000 357.000
Fast eiendom 7.422.000 7.593.000 7.718.000 5.588.000 5.713.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 7.422.000 7.593.000 7.718.000 5.588.000 5.713.000
Sum finansielle anleggsmidler 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000
Sum anleggsmidler 8.354.000 8.480.000 8.757.000 6.757.000 6.930.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer -2.000 0 0
Andre fordringer 15.000 23.000 22.000 16.000 12.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 171.000 31.000 74.000 300.000 215.000
Sum omløpsmidler 186.000 54.000 392.000 316.000 227.000
Sum eiendeler 8.540.000 8.534.000 9.149.000 7.073.000 7.157.000
Sum opptjent egenkapital 481.000 510.000 777.000 314.000 145.000
Sum egenkapital 581.000 610.000 877.000 414.000 245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 375.000 197.000 166.000 116.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 7.200.000 7.418.000 7.804.000 6.252.000 6.495.000
Leverandørgjeld 6.000 5.000 2.000 -11.000 1.000
Betalbar skatt 36.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 302.000 300.000 303.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 759.000 506.000 468.000 407.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 8.540.000 8.534.000 9.149.000 7.073.000 7.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -573.000 -452.000 -76.000 -91.000 -190.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.8 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.8 0.8 0.5
Soliditet 6.8 7.1 9.6 5.9 3.4
Resultatgrad 41.5 25.2 66.6 68.5 61.7
Rentedekningsgrad 0.9 0.5 2.2 1.9 0.9
Gjeldsgrad 13.7 13.0 9.4 16.1 28.2
Total kapitalrentabilitet 3.2 1.3 9.2 6.5 5.7
Signatur
05.10.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas DjønneStyreleder48
Jon Ivar Mjelde DjønneStyremedlem44
Ketil DjønneStyremedlem51
Sigurd DjønneStyremedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00