Naf Avd Nedre Og Vestre Telemark
Juridisk navn:  Naf Avd Nedre Og Vestre Telemark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90774917
Flyplassvegen 140 Flyplassvegen 140 Fax:
3728 Skien 3728 Skien
Fylke: Kommune: www.naf.no/nedrevestre...
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 975612759
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 13.05.1927
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11,23%
Resultat  
  
151,94%
Egenkapital  
  
4,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.297.000 1.166.000 1.377.000 1.335.000 1.275.000
Resultat: 325.000 129.000 60.000 23.000 25.000
Egenkapital: 5.064.000 4.840.000 4.750.000 4.700.000 4.677.000
Regnskap for Naf Avd Nedre Og Vestre Telemark
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.297.000 1.166.000 1.377.000 1.335.000 1.275.000
Driftskostnader -979.000 -1.043.000 -1.325.000 -1.316.000 -1.252.000
Driftsresultat 319.000 123.000 53.000 20.000 23.000
Finansinntekter 6.000 6.000 7.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 6.000 7.000 4.000 3.000
Resultat før skatt 325.000 129.000 60.000 23.000 25.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 325.000 129.000 60.000 23.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.950.000 3.988.000 4.053.000 4.118.000 4.183.000
Sum omløpsmidler 1.290.000 1.068.000 841.000 801.000 709.000
Sum eiendeler 5.240.000 5.056.000 4.894.000 4.919.000 4.892.000
Sum opptjent egenkapital 5.064.000 4.840.000 4.750.000 4.700.000 4.677.000
Sum egenkapital 5.064.000 4.840.000 4.750.000 4.700.000 4.677.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 176.000 216.000 144.000 219.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 5.240.000 5.056.000 4.894.000 4.919.000 4.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.044.000 995.000 1.087.000 1.013.000 974.000
Andre inntekter 254.000 172.000 290.000 322.000 301.000
Driftsinntekter 1.297.000 1.166.000 1.377.000 1.335.000 1.275.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -456.000 -467.000 -590.000 -612.000 -543.000
Avskrivning -39.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -484.000 -511.000 -670.000 -639.000 -644.000
Driftskostnader -979.000 -1.043.000 -1.325.000 -1.316.000 -1.252.000
Driftsresultat 319.000 123.000 53.000 20.000 23.000
Finansinntekter 6.000 6.000 7.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 6.000 7.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0
Årsresultat 325.000 129.000 60.000 23.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.950.000 3.950.000 3.950.000 3.950.000 3.950.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 104.000 169.000 234.000
Sum varige driftsmidler 3.950.000 3.988.000 4.053.000 4.118.000 4.183.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.950.000 3.988.000 4.053.000 4.118.000 4.183.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 235.000 179.000 177.000 202.000 185.000
Andre fordringer 60.000 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 995.000 889.000 664.000 599.000 517.000
Sum omløpsmidler 1.290.000 1.068.000 841.000 801.000 709.000
Sum eiendeler 5.240.000 5.056.000 4.894.000 4.919.000 4.892.000
Sum opptjent egenkapital 5.064.000 4.840.000 4.750.000 4.700.000 4.677.000
Sum egenkapital 5.064.000 4.840.000 4.750.000 4.700.000 4.677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 6.000 39.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 31.000 37.000 43.000 44.000
Utbytte -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 158.000 100.000 136.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 176.000 216.000 144.000 219.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 5.240.000 5.056.000 4.894.000 4.919.000 4.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.114.000 852.000 697.000 582.000 494.000
Likviditetsgrad 1 7.3 4.9 5.8 3.7 3.3
Likviditetsgrad 2 7.3 4.9 5.8 3.7 3.3
Soliditet 96.6 95.7 97.1 95.5 95.6
Resultatgrad 24.6 10.5 3.8 1.5 1.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.2 2.6 1.2 0.5 0.5
Signatur
06.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.05.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thore Bjørn WiigStyreleder73
Terje RødNestleder50
Anne Sofie BjerkeloStyremedlem64
Helge GunnerødStyremedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00